Towards Togetherness

Rosanne van Klaveren

Towards Togetherness. Artistic Participatory Practices to overcome the Us-and-Them Dichotomy

Rosanne van Klaveren

  • Onderzoekseenheid Inter-Actions
  • Onderzoeksgroep Social Spaces

"Toward Togetherness" onderzoekt hoe het delen van kennis en ervaringen binnen artistieke participatiepraktijken gestimuleerd, ondersteund en verrijkt kan worden. Creativiteit, commensaliteit, ambiguïteit en verbeelding spelen een grote rol in dit doctoraatsonderzoek. Samen tonen zij hoe een artistieke aanpak het overbruggen van us-and-them tegenstellingen kan bevorderen tijdens participatieve mediakunst projecten.

Twee projecten maken deel uit van dit onderzoek:

Food Related, een prototype van een online platform is ontwikkeld om aan Arctische voedselculturen gerelateerde feiten en ervaringen te verzamelen, in kaart te brengen en uit te wisselen,
Niva to Nenets, participatieve strategieën tijdens een autoreis naar en door Arctisch Rusland maakten de uitwisseling van meningen over gift-giving en us-and-them tegenstellingen mogelijk, resulterend in een interactieve road-movie.

Empirische reflecties op beide projecten geven inzicht in de aanpak en ervaringen van de kunstenaar tijdens de doorlopen participatieprocessen. Vanuit een ANT-framework (Actor-network theory) wordt de positie van de kunstenaar tijdens haar veldwerk bevraagd en bekritiseerd. Ook een viertal acties waarin dit onderzoek zich concentreert, wordt vanuit dit framework onderzocht: het werken met cultural probes, artefacts, picnic-quizzes en road-movie. In de uitkomsten wordt duidelijk hoe artisticiteit, een innovatief gebruik van nieuwe media en een in-between positie het maken van connecties en uitwisseling ten goede komt.

  • Promotor: Patrick Devlieger
  • Copromotor: Liesbeth Huybrechts
  • Begeleidingsteam: Cunera Buijs, Jeroen Toirkens en Veerle Van der Sluys
  • Looptijd: 2009-2016
  • E-mailadres: rosanne.vanklaveren@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by