Woorden worden werken

Tom Van Imschoot

Schrijven is kijken in een spiegel van woorden. Eerst bots je op het vanzelfsprekende, de vraag of woorden verschil kunnen maken. Spreken beelden niet voor zich? Daarna kom je bij zinnen en tekent zich een textuur af in je reflectie, het motief van een verscherpte intuïtie, voorbij het vanzelfsprekende, waar een andere taal begint. Wie schrijft, staat stil, maar in die stilte groeit de verbeelding van een eigen stem. Schrijven is articuleren wat onbestemd is, een vorm zoeken om alles wat niet ter sprake komt in de praktijk te verbinden.

Dit boek brengt stemmen samen die vertellen hoe schrijven ertoe doet in de blijvende ontwikkeling van hun praktijk als kunstenaar, criticus, essayist, docent, … Het toont vormen van schrijven naar levend model. Samen bieden ze geen sluitend discours, wel het begin van een gesprek. Ze nodigen uit om verbanden te leggen tussen kunst en kritiek, ontwerp en vertaling, actie en reflectie, beeld en confrontatie, stelling en twijfel, stilte en echo, feit en interpretatie, kijken en navertellen, luisteren en leren, verlangen en sprakeloosheid. Ze vragen  om een lezen dat ook zelf weer tot schrijven stemt, om weerwoorden.

Moet iedereen dan schrijver worden? Welnee. De essays in dit boek herleiden schrijven niet tot een identitaire logica, een opgelegd format waaraan elkeen dient te beantwoorden. Ze belichamen net een poging om schrijven terug op een traditie van vrij spreken en denken te enten, een logica van emancipatie en veelvormig experiment. Schrijven, niet als iets om voor weg te vluchten, maar als een performatieve daad die praktijken een vlucht doet nemen, buiten het bekende, onderweg naar een verbeelde taal. Want talen zijn meervoudig. En schrijven doet hen in de spiegel kijken. Je ziet het zo gebeuren: woorden worden werken

Met o.a. Wim Cuyvers, Sarah Posman, Philip Van Isacker, Koen Sels,  Bart Lodewijks, Jeroen Laureyns, Isolde Vanhee, Christophe Van Gerrewey, Myriam Van Imschoot, Daniël Rovers, Arjen Mulder, Bart Van der Straeten en Tom Van Imschoot (red.).

Gerealiseerd door: Grafische Cel / LUCA School of Arts (www.grafischecel.be)

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by