Word in Process

Boris Van den Eynden

Word in Process

Boris Van den Eynden

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art & Argument

Uit eigen ervaring durf ik beweren dat de (typo)grafische ontwerper taal op een eigen manier gebruikt en beleeft. Ofschoon hij geen schrijver is, voelt hij toch aan dat zijn tekst-operaties betekenisvol (kunnen) zijn. Betekenissen worden immers voortdurend toegevoegd en gewijzigd wanneer hij het gegeven tekstmateriaal comprimeert, verzendt, aanklikt, versleept, ordent, manipuleert, ombouwt, kopieert en converteert. Kortom, de omgang met visuele taal in digitale omgevingen – wat ik tekstverwerking zou willen noemen – zet schijnbaar paradoxaal de materialiteit van de taal in kwestie nog duidelijker in de verf en doorprikt bijgevolg gezwind de mythe van haar zuivere transparantie. Naar aanleiding van het voorgaande stellen zich dan ook de volgende pertinente onderzoeksvragen die het vakgebied van de typografisch ontwerper overstijgen. Kan het tekstverwerken op zich als literaire of poëtische activiteit worden beschouwd? En zo ja, hoe kan tekstverwerking dan worden ge(her)definieerd? Deze kwesties zullen op hun beurt de uitgangspunten zijn voor een doorgedreven theoretische en artistieke exploratie van de specificiteit en het potentieel van (literaire) tekstproductie, -consumptie en -distributie in een informatiemaatschappij.

  • Promotor: Volkmar Mühleis
  • Copromotor: Arne De Winde
  • Begeleidingsteam: Wim Lambrecht en Kevin Doyle
  • Looptijd: 2013-17
  • E-mailadres: borisvandeneynden@gmail.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by