In Brussel kan je terecht voor individuele psychologische begeleiding bij Sofie Giets en Pol Gerits. Daarnaast kan je ook terecht bij onze vertrouwenspersoon, Jana Mathys en bieden wij een groepsaanbod aan.

  • INDIVIDUELE PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING 

Sofie Giets is psychologe en werkt vanuit een systeemtherapeutische invalshoek. Bij het beluisteren van jouw verhaal hecht ze groot belang aan de context waarin je bent ingebed, alsook aan jouw levensgeschiedenis. Ze zal samen met je op zoek gaan naar een hoopvol perspectief dat nieuwe mogelijkheden biedt.
Te Brussel zijn de gesprekken bij Sofie op woensdag en donderdag mogelijk (enkel op afspraak). Deze gesprekken zijn steeds gratis.

Lefrancqstraat 9, 1030 Brussel
sofie.giets@luca-arts.be
Maak een afspraak
Tel: 02 250 11 16

Pol Gerits werkt vanuit een cognitief-gedragstherapeutische (CGT) en gezondheidspsychologische invalshoek. Het kernidee van cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat je manier van denken bepaalt hoe je je voelt. CGT gaat ervan uit dat je gelukkiger en productiever kunt leven als je op een gezonde manier denkt. CGT is een praktische, zinnige en doeltreffende aanpak om je gedachten de baas te worden en opbouwend te leren denken en aan je problemen te werken. Ongeacht of je je problemen als minimaal beschouwt, jezelf een beetje depressief of faalangstig voelt of al jarenlang met onaangename psychologische problemen kampt, kun je door middel van cognitieve gedragstherapie je leven beter en rijker maken. Bij Pol kan je ‘s avonds terecht op afspraak in zijn praktijk in het centrum van Brussel.

Het intakegesprek is steeds gratis. Voor de vervolggesprekken bij Pol Gerits vragen we een bijdrage van €5 per gesprek. Dit bedrag dien je op voorhand te betalen. Indien je een afspraak niet kan nakomen, geef Pol een seintje. Indien je dit niet doet, zal €5 aangerekend worden.

Privépraktijk Pol Gerits
Edmond Tollenaerestraat 56 (bus 10), 1020 Brussel
pol.gerits@gmx.com
Tel: 0473 95 96 80

  • VERTROUWENSPERSOON

Jana Mathys biedt een luisterend oor voor studenten die in aanraking komen met geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en/of discriminatie… en bekijkt samen met jou hoe het probleem verder aangepakt kan worden. Als vertrouwenspersoon zorgt zij voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn en helpt hen met het zoeken naar oplossingen. Ga vrijblijvend met haar in gesprek. Elk gesprek is strikt vertrouwelijk.

Lefrancqstraat 9, 1030 Brussel
jana.mathys@luca-arts.be
Tel: 02 250 11 13

Brussel
#NoLabel een campagne rond genderbewustzijn en gendergelijkheid

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by