Last van uitstelgedrag? Piekeren?
Raadpleeg hier ons groepsaanbod workshops en trainingen!
  • INDIVIDUELE PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING ​

Anne-Marie Desmet is maatschappelijk werker, opgeleid in oplossingsgerichte psychotherapie. In deze stroming vertrekken we vanuit ‘wat goed loopt’. We brengen je krachten en hulpbronnen in kaart zodat je ze kan inzetten om je doelen te bereiken. Anne-Marie is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag (enkel op afspraak). De gesprekken bij Anne-Marie zijn gratis.

Hoogstraat 41, 9000 Gent
annemarie.desmet@luca-arts.be
Maak een afspraak
Tel: 02 447 14 44 

 

Sofie Giets is psychologe en werkt vanuit een systeemtherapeutische invalshoek. Bij het beluisteren van jouw verhaal zal ze een groot belang hechten aan de context waarin je bent ingebed, alsook aan jouw levensgeschiedenis. Ze zal samen met je op zoek gaan naar een hoopvol perspectief dat nieuwe mogelijkheden biedt. Sofie is wekelijks op maandag aanwezig in het Stuvohuis te Gent (enkel op afspraak). De gesprekken bij Sofie zijn gratis.

Hoogstraat 41, 9000 Gent
sofie.giets@luca-arts.be
Maak een afspraak

 

  • VERTROUWENSPERSOON​

Sarina Mary biedt een luisterend oor voor studenten die in aanraking komen met geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en/of discriminatie,… en bekijkt samen met jou hoe het probleem aangepakt kan worden. Als vertrouwenspersoon zorgt zij voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn en helpt hen met het zoeken naar oplossingen. Ga vrijblijvend met haar in gesprek. Elk gesprek is strikt vertrouwelijk.

Hoogstraat 41, 9000 Gent
sarina.mary@luca-arts.be
Tel: 02 447 14 44 

 

 

Gent
#NoLabel een campagne rond genderbewustzijn en gendergelijkheid

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by