Studie- en trajectbegeleiding, zorgcoach

LUCA School of Arts biedt studenten een brede waaier van diensten aan. Alle studenten kunnen op vrijwillige basis een beroep doen op verschillende vormen van ondersteuning. Op elke campus is er een plaatselijke Stuvo-afdeling, trajectbegeleiding, zorgcoach, ombuds enalgemene studiebegeleiding.

Zorgcoach

Sommige studenten werken naast hun studie, beoefenen topsport of zijn zelfstandig ondernemer. Er zijn ook studenten met een functiebeperking en studenten met tijdelijk bijzondere omstandigheden(sterfgeval, ziekte,…). Deze specifieke situatie kan het studieproces beïnvloeden. Zorgcoaches kunnen samen met de student en opleiding op maat onderwijs- en examenfaciliteiten toekennen*.
 
- Om je statuut als topsportstudent, werkstudent, student met een functiebeperking of student-ondernemer officieel te laten erkennen, moet je een procedure doorlopen door een aanvraag te richten tot de zorgcoach. Per statuut zijn er enkele criteria voor de toekenning van het statuut. Je vraagt dit statuut bij de zorgcoach aan voor 31 oktober van het academiejaar.

LUCA School of arts werkt met de attesteringsbundels van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Je kan de attesteringsbundels voor academiejaar 2018-2019 vinden onder deze pagina in pdf.
 
- Student in tijdelijk bijzondere omstandigheden: Tijdens je studieloopbaan kan er iets gebeuren waardoor je je in bijzondere individuele omstandigheden bevindt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je plots ernstig ziek wordt of als er zich een sterfgeval voordoet in je naaste familie. Je kan in dat geval de zorgcoach contacteren. Samen met jou en de docenten gaat hij/zij na of en waarvoor je bepaalde faciliteiten kan krijgen. 

Samen met de student bekijkt de zorgcoach en opleiding welke onderwijs- en/of examenfaciliteiten zinvol en haalbaar zijn. Je hebt niet automatisch recht op faciliteiten, deze worden in overleg met de opleiding verleend. Je onderwijs- en examenfaciliteiten zijn ofwel jaarlijks te vernieuwen ofwel geldig gedurende je hele schoolcarrière bij LUCA.

*Faciliteiten mogen het verwerven van de eindcompetenties niet in gedrang brengen. Enkel het proces en de wijze waarop de competenties worden verworven, wordt aangepast. Hierdoor brengen de toegekende onderwijs- en examenfaciliteiten de principes van het gelijkheidsbeginsel voor alle studenten binnen de opleiding niet in het gedrang. Zij dragen niet bij aan het op een eenvoudiger of gemakkelijker manier van verwerven van de competenties.

Contactgegevens:

  • Campus Sint - Lukas (Brussel)els.verbruggen@luca-arts.be online afsprakenagenda
  • Campus C - Mine (Genk)barbara.kok@luca-arts.be 
  • Campus Sint - Lucas (Gent)inge.demecheleer@luca-arts.be 
  • Campus Lemmens (Leuven)greetje.anthoni@luca-arts.be
  • Campus Narafi (Vorst)els.verbruggen@luca-arts.be 

 

Ombuds

 

De onderwijs- en examenombudsdienst is georganiseerd per campus. Hij/zij is er om je te helpen bij problemen omtrent het onderwijs- of examengebeuren. Het is een vertrouwenspersoon die gebonden is aan discretieplicht waardoor een strikt vertrouwelijke aanpak gegarandeerd is.

Meer info over de taak en contactgegevens van de ombuds.

 

Studietrajectbegeleiding

Studenten kunnen bij de trajectbegeleiding terecht voor informatie, advies en begeleiding over diverse aspecten van het studietraject (ISP), studievoortgang,…

De trajectbegeleider maakt samen met jou een analyse van je behaalde resultaten, je leerkrediet, je verdere traject en aanpak. Wanneer noodzakelijk kan er na overleg met de trajectbegeleider een (wijziging in je) geïndividualiseerd traject voorgesteld worden. Dan neem je bij voorbeeld vakken van je eerste én tweede jaar op.

De trajectbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor vrijstellingsaanvragen.

Contactgegevens trajectbegeleiders kan je onderaan deze pagina vinden in pdf.

 

Studiebegeleiding

Alle studenten kunnen op vrijwillige basis een beroep doen op verschillende vormen van  algemene studiebegeleiding. Studenten kunnen infosessies / workshops volgen o.a.  over het aanleren studietechnieken, organiseren van de studietijd, planning, ... 

Contactgegevens:

  • campus Lemmens (Leuven) joris.vanbinnebeek@luca-arts.be 
  • campus C - Mine (Genk) joris.vanbinnebeek@luca-arts.be 
  • campus Sint - Lukas (Brussel) els.verbruggen@luca-arts.be 
  • campus Sint - Lucas (Gent) ruth.dehert@luca-arts.be 
  • campus Narafi (Vorst) els.verbruggen@luca-arts.be 

 

Stuvo

De dienst Studentenvoorzieningen is er om het studentenleven vlot en zorgeloos te laten verlopen.

De studentenvoorzieningen (Stuvo) worden georganiseerd door Stuvo LUCA. Stuvo geeft info, advies en begeleiding rond financiële dienstverleningmedische en psychologische dienstverleninghuisvestingstudentenjobsvoedingsport, cultuur en mobiliteit.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by