Taalvoorwaarden

Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt tot de opleiding toegelaten als hij tenminste aan één van volgende voorwaarden voldoet:

  • bewijzen dat hij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in het Nederlands heeft afgelegd.
  • geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat een voldoende niveau biedt voor toelating tot het hoger onderwijs.
  • geslaagd zijn voor niveau 5 van het examen Nederlands georganiseerd door een erkend taalinstituut
  • een certificaat voorleggen van een opleiding Nederlands die door de hogeschool als gelijkwaardig beschouwd wordt met de voorgaande.
  • een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt.

Studenten kunnen hiervan vrijgesteld worden:

  • als zij zijn ingeschreven in het kader van een bi-diplomering
  • op grond van een toets of intakegesprek.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by