Toelatingsonderzoek zonder (geschikt) diploma secundair onderwijs

Als je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Als je aan alle volgende voorwaarden voldoet, kan je je inschrijven voor de toelatingsonderzoek.

Voorwaarde 1 : Leeftijd
Deelnemen mag als je 21 jaar geworden bent voor 31 december in het eerste jaar  van inschrijving.

Voorwaarde 2: Nationaliteit
Je moet de nationaliteit hebben van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of behoren tot één van onderstaande categorieën:

 • Verblijfsrecht voor onbepaalde duur in België
 • Erkend slachtoffer van mensenhandel
 • Verblijfsrecht als student voor bepaalde duur (subsidiaire bescherming)
 • Onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
 • Begeleider/vervoeger van een persoon met onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
 • Erkend vluchteling

Voorwaarde 3: Taal
Je moet voldoen  aan de taalvoorwaarden: meer informatie hierover: http://www.luca-arts.be/taalvoorwaarden.

Voorwaarde 4: Eén toelatingsonderzoek per academiejaar
Bij inschrijving voor de toelatingsonderzoek in LUCA mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven. Er is één kans op een volledig toelatingsonderzoek per academiejaar binnen de Associatie KU Leuven. Indien je reeds een toelating behaalde in een andere hogeschool, gelieve te mailen naar onderwijsadmin@luca-arts.be.

Inschrijven voor het toelatingsonderzoek

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je je aanmelden voor de toelatingsonderzoek. Dit onderzoek is gericht op het testen van het minimale en algemene geschiktheidsniveau voor de instap in het hoger onderwijs (niveau professionele of academische bachelor).

 • Je registreert je via de link, waarbij je een motivatiebrief en cv dient up te loaden. Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard.
 • Vervolgens ontvang je een bevestiging van je inschrijving of eventueel enkele bijkomende vragen. Ook ontvang je de datum, de volledige procedure en praktische gegevens.
 • Daarna leg je het toelatingsonderzoek af in LUCA campus Sint-Lukas Brussel. De test bestaat uit een aantal verschillende teksten over uiteenlopende onderwerpen (literatuur, geschiedenis, biologie, … ) gevolgd door een aantal vragen en peilt naar je vermogen tot logisch redeneren, algemene kennis en niveau. Als oefening vooraf kun je wel achtergrondartikelen lezen uit kwaliteitskranten of opinieweekbladen. Ga voor jezelf na of je goed begrijpt wat de boodschap is van de auteur, of je ziet welke verwijzingen naar andere delen in een tekst gebruikt worden, of wat de kern is van het onderwerp dat behandeld wordt. Je hebt een aanvullend gesprek met een commissie die nagaat of je voldoende kans van slagen hebt in het hoger onderwijs. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar jouw keuzevaardigheid, doorzettingsvermogen en studeervaardigheid.
 • Na de gesprekken worden de resultaten van het onderzoek mondeling meegedeeld, de resultaten worden daarna ook per mail toegestuurd.
 • Als je niet slaagt, is er mogelijkheid tot een bijhorend adviesgesprek om na te gaan welke factoren hiertoe geleid hebben, of wordt er advies gegeven voor een aangepaste studiekeuze. Het toelatingsonderzoek kan één maal per academiejaar worden afgelegd in één van de instellingen van de Associatie KU Leuven. Ook kan het zinvol zijn om na te gaan of je alsnog het diploma secundair onderwijs kan behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of onder begeleiding van Centra voor Volwassenenonderwijs.
 • Na het slagen voor het toelatingsonderzoek ontvang je geen diploma secundair onderwijs maar krijg je toelating tot professionele en/of academische opleidingen.  Na het succesvol afronden van de bacheloropleiding behaal je een even volwaardig diploma hoger onderwijs als studenten die wel in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.

Locatie&Data
Het toelatingsonderzoek voor alle campussen van LUCA vindt plaats in campus Sint-Lukas Paleizenstraat 70 1030 Brussel. Voor de wegbeschrijving: http://www.luca-arts.be/contact-2 . Je dient je aan te melden aan het onthaal. Verdere praktische informatie ontvang je bij aanmelding.
Dit onderzoek zal voor LUCA worden georganiseerd op dinsdag 29 januari 2019, maandag 20 mei 2019 en dinsdag 27 augustus 2019, telkens startend om 9u!

Opgelet, voor de professionele bacheloropleiding Beeldende Vormgeving, of de academische opleidingen Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Productdesign, Muziek of Drama dient men voor inschrijving ook geslaagd te zijn voor de Artistieke Toelatingsproef die door onze hogeschool wordt georganiseerd.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by