Vrijstellingen aanvragen

Je hebt eerder een opleiding of een deel ervan gevolgd en je wilt nagaan of je daarmee een vrijstelling kan krijgen binnen LUCA? Bekijk hieronder de mogelijkheden

Wat is een vrijstelling?

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel of een deel ervan een examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid.

Soorten vrijstellingen

Er zijn twee grote categorieën vrijstellingen: vrijstellingen op grond van EVK (eerder verworven kwalificaties) en vrijstellingen op grond van EVC (eerder verworven competenties).

Vrijstelling op basis van EVK

Dit is een vrijstelling die je kunt krijgen op basis van een of meer opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent in een andere opleiding. De eindcompetenties hiervoor moeten overeenkomen met die van een opleidingsonderdeel in de opleiding waarvoor je wilt inschrijven. Elk formeel erkend getuigschrift voor behaalde kwalificaties geldt hier als bewijs.

De erkenning van EVK’s is gratis. De procedure is gebaseerd op ‘bewijsstukken’ (getuigschriften van eerdere succesvol gevolgde opleidingen of onderdelen ervan, cursussen).

Vrijstelling op basis van EVC

Dit is een vrijstelling op basis van een bewijs van bekwaamheid. Dit bewijs heb je verkregen doordat je in een assessmentprocedure hebt aangetoond over bepaalde competenties te beschikken. Je hebt deze bijvoorbeeld verworven door een job, vrijwilligerswerk, een doorgedreven hobby etc.

De EVC-procedure is niet gratis en vereist een groter engagement, niet alleen van de student, maar ook van de hogeschool die zorgt voor de begeleiding tijdens de hele procedure. In deze procedure wordt via een assessment beoordeeld of je over bepaalde competenties al beschikt.

Meer informatie over EVC en EVK procedures vind je terug in deze handige gids onderaan deze pagina.

Deelvrijstellingen

Bij een deelvrijstelling wordt er steeds maar een deel van een opleidingsonderdeel vrijgesteld. Je blijft ingeschreven voor het opleidingsonderdeel en moet er een (aangepast) examen voor afleggen. Bij een deelvrijstelling wordt voor alle toepassingen het volledige aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel meegeteld (dus voor studiegeld, leerkrediet, tolerantiekrediet, ...) Het enige waar een deelvrijstelling invloed op heeft is dat je een deel van het opleidingsonderdeel niet meer hoeft af te leggen.

EVC/EVK-aanspreekpunten

Je zoekt een contactpersoon bij wie je terecht kan met je vragen over EVC en EVK, of die je nadien kan begeleiden tijdens de verschillende stappen in de EVC-procedure? Je vindt hieronder de adresgegevens van de EVC-aanspreekpunten:

Campus Sint-Lucas, Gent: onderwijsadmin.gent@luca-arts.be
Campus Lemmens, Leuven: onderwijsadmin.leuven@luca-arts.be
Campus Narafi: onderwijsadmin.vorst@luca-arts.be
Campus Sint-Lukas Brussel: onderwijsadmin.brussel@luca-arts.be
Campus C-Mine Genk: onderwijsadmin.genk@luca-arts.be
EVC-aanspreekpunt: christian.vancraenenbroeck@luca-arts.be

Aanvraagformulier EVK/EVC

Te downloaden onderaan deze pagina.

Gevolgen van vrijstellingen

Als je een vrijstelling krijgt, hoef je (een deel van) een opleidingsonderdeel niet meer af te leggen.

Vrijstellingen hebben daarnaast een invloed op je tolerantiekrediet (in bachelors en schakel- en voorbereidingsprogramma's): hoeveel studiepunten tolerantie je krijgt, wordt immers bepaald op basis van de nog af te leggen opleidingsonderdelen, en de vrijstellingen tellen daarvoor niet mee. Bv. als je in een bachelor van 180 studiepunten 20 studiepunten vrijstelling hebt, krijg je in plaats van de normale 18 studiepunten tolerantie (10% van 180), 16 studiepunten tolerantie. Je legt immers maar 160 studiepunten effectief af.

Vrijstellingen tellen enkel mee in de berekening van het eindpercentage en de graad van verdienste als het gaat om vrijstellingen met behoud van resultaat.

Je betaalt geen studiegeld voor vrijstellingen en zet er ook geen leerkrediet voor in (tenzij het gaat om deelvrijstellingen).

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by