Een nieuwe doctor: Anke Coomans

Anke Coomans geflankeerd door haar twee supervisors: prof. Jos de Backer (links) en prof. Hanne Mette Ridder (rechts)

Op donderdag 14 april 2016 verdedigde Anke Coomans (Campus Lemmens, Onderzoeksgroep Music Education & Therapy) aan de Universiteit van Aalborg (Faculty of Humanities) in Denemarken haar proefschrift getiteld Moments of Resonance in Musical Improvisation with Persons in a Severe Stage of Dementia. An Interpretative Phenomenological study.

De studie gaat na hoe muzikale improvisatie als specifieke therapeutische interventie kan leiden tot Moments Of Resonance (MOR) in muziektherapie met personen in een gevorderde staat van dementie. De studie biedt muziektherapeutische inzichten met betrekking tot muzikale improvisatie en zijn parameters, muzikale en therapeutische interventies waaronder een specifieke luisterhouding (listening play).

Na een presentatie van haar onderzoek en een openbare verdediging, kende de internationale jury Anke Coomans haar PhD-titel toe.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by