Inschrijven

Wil je inschrijven voor academiejaar 2024-2025, dan kan je op deze pagina je inschrijving voorbereiden. Lees eerst de 'tips and tricks'.

Inschrijven na midden oktober voor een volledig academiejaar?
Dit kan slechts uitzonderlijk, aanvraag via Proform > laattijdige inschrijving.

Inschrijven als NIEUWE student

Eerste inschrijving

Kies je opleiding

1. Inschrijven als BACHELORSTUDENT

Alle informatie over de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure om te starten met een bacheloropleiding. 

2. Inschrijven als MASTERSTUDENT

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure om te starten met een masteropleiding.

3. Inschrijven voor trajecten LUCA Continue

Alle informatie over de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure om te starten met één van volgende trajecten: Studio Brand & Packaging, Traject 3D en Design for Impact.

Inschrijven als HUIDIGE student

Herinschrijver

Reeds student bij LUCA in 2023-2024?

Je wordt per e-mail uitgenodigd om her in te schrijven via het KU Loket. Dit daags na ontvangst van de definitieve examenresultaten van het academiejaar 2023-2024. Dit kan zijn in juni als je aan alle vakken hebt deelgenomen en bent geslaagd of na de derde examenperiode in augustus/september (ongeacht of je deelneemt) en geen toleranties meer moet inzetten.

Inschrijven na studie-ONDERBREKING

Kom je na een studie-onderbreking van één of meer academiejaren terug naar LUCA, kan je op volgende manier terug inschrijven.

  • Opleiding zonder toelatingsproef

Mail naar inschrijvingen@luca-arts.be In je mail kan je volgende zaken vermelden: je r - nummer, en voor welke opleiding je opnieuw wil inschrijven na studie-onderbreking.

  • Opleiding met artistieke toelatingsproef

Wil je opnieuw inschrijven na een studieonderbreking, dient de artistieke toelatingsproef waarvoor men eerder slaagde, niet opnieuw te worden afgelegd. In geval van studieonderbreking van drie academiejaren of meer moet je als herinschrijver steeds een niet bindend advies van de trajectbegeleider op de campus waar je u wenst in te schrijven vragen.

Inschrijven met een niet Vlaams diploma

Kandidaat-studenten uit het buitenland zijn uiteraard meer dan welkom bij LUCA School of Arts. Inschrijven met een niet - Vlaams diploma kan nadat je dossier is ingediend en goedgekeurd bij de dienst Admissions. Meer informatie: admissions@luca-arts.be

Inschrijven als vluchteling

Contacteer ons 

Als (toekomstig) student kan je volgende zaken vermelden in je mail omtrent inschrijving:

  1.  Je naam en voornaam zoals gebruikt bij inschrijving, dito mailadres
  2. De opleiding en campus waarover je vraag gaat
  3. Schermafbeelding indien je er niet in slaagt iets op te laden, in te vullen,...
  4. Specifiek omschreven vraag

We helpen je zo spoedig mogelijk verder, met uitzondering van de zomersluiting tussen 10 juli en 4 augustus.