Vragen over: studieprogramma, welke vakken kan je opnemen, een aangepast traject afgestemd op individuele situatie, leerkrediet, toleranties en studievoortgangsmaatregelen, vrijstellingen voor een opleidingsonderdeel,…?

Deze vragen horen thuis bij de trajectbegeleider van je opleiding. Hij of zij bekijkt samen met jou welk persoonlijk studietraject het best past bij jouw situatie. Bij de trajectbegeleider kan je terecht voor onder andere:

  • algemene informatie over vakken en trajecten binnen de betrokken opleiding;
  • informatie over diploma-, credit- en examencontracten bij (her-)inschrijving;
  • begeleiding bij het samenstellen van je Individueel Studieprogramma (ISP);
  • advies bij het wijzigen van je ISP rekening houdend met de geldende deadlines;
  • informatie over de aanvraag van vrijstellingen;
  • vragen over leerkrediet en studievoortgangsmaatregelen;
  • advies over het inzetten van toleranties;
  • advies bij twijfel over je studietraject;

Heb je een andere vraag, maar weet je niet goed bij wie je ze moet stellen? Klop gerust eens aan bij je trajectbegeleider. Hij/zij helpt je met plezier verder, eventueel door je door te verwijzen naar de juiste persoon binnen de hogeschool.

Contactgegevens trajectbegeleiders 2019 - 2020
Campus Opleiding Contact
Campus C - Mine Audiovisuele kunsten: animatiefilm Tom Vanroy
Campus C - Mine

Audiovisuele kunsten: Communicatie- en multimediadesign - Game Design

Nathalie Vaes
Campus C - Mine

Audiovisuele kunsten: Televisie - Film

Geert Bouckaert
Campus C - Mine

Beeldende Kunsten: fotografie

Productdesign

Barbara Kok
Campus C - Mine Educatieve master AVK en BK Grietje Cleys
Campus Lemmens Muziek - compositie Dirk De Nef
Campus Lemmens Muziek - directie Mark Joly
Campus Lemmens

Muziek - instrument/zang: 1 Ba en 2 Ba

Stefaan Celen
Campus Lemmens

Muziek - instrument/zang: 3 Ba en master

Maaike De Zitter
Campus Lemmens Muziek: jazz/lichte muziek Peter Hertmans
Campus Lemmens Muziek: kamermuziek Philippe Benoit
Campus Lemmens Muziek: muziekpedagogie Kristien Vansevenant
Campus Lemmens Muziek: muziektherapie

Luk Van Wuytswinkel

Campus Lemmens Muziek: muziektherapie - 3 Ba en master Jos De Backer
Campus Lemmens

Drama

Educatieve master: muziek en podiumkunsten - drama

Els Jourquin
Campus Lemmens Educatieve master: muziek en podiumkunsten - muziek Luk Bastiaens
Campus Narafi

Professionele Bachelor Audiovisuele technieken: fotografie

Professionele Bachelor Audiovisuele technieken: film, tv, video

Mailgegevens
Campus Sint - Lucas Gent

Beeldende kunsten: alle richtingen en opties

Dirk Bogaert
Campus Sint - Lucas Gent

Beeldende kunsten: specifieke lerarenopleiding/

Educatieve master beeldende en audiovisuele kunsten

Grietje Cleys
Campus Sint - Lucas Gent

Professionele Bachelor: Beeldende vormgeving

Professionele Bachelor: Interieurvormgeving

Mailgegevens
Campus Sint - Lukas Brussel

Audiovisuele kunsten: animatiefilm en film

Beeldende kunsten (met uitzondering van fotografie)

Doc Nomads - Erasmus Mundus

Elke Van Damme
Campus Sint - Lukas Brussel Beeldende kunsten: fotografie

Kris Van Beek en 

Ronny Smedts

Campus Sint - Lukas Brussel Educatieve master beeldende en audiovisuele kunsten Grietje Cleys
Campus Sint - Lukas Brussel Professionele bachelor: Bouw Freek De Hovre
Campus Sint - Lukas Brussel Professionele bachelor: interieurvormgeving Mailgegevens

contactgegevens trajectbegeleiders 2020 - 2021