INSCHRIJVEN IN 6 STAPPEN
 

Stap 0: Kies een opleiding

Kom langs tijdens de sid-ins of open campusdagen. Informeer je in verband met onze opleidingen. Maak een keuze (of een top 3 😉).


Stap 1: Artistieke Toelatingsproef? Meld je aan!

Voor de professionele opleidingen Bouw, Fotografie (campus Narafi) en Interieurvormgeving is er geen artistieke toelatingsproef. 
Je kunt je inschrijven vanaf 1 april 2024. Je mag al verder naar stap 5.

Voor de kunst en ontwerpopleidingen organiseren we een Artistieke Toelatingsproef

 • De artistieke toelatingsproef bestaat uit twee delen:
  • Een online deel (doorgeven persoonsgegevens voor de dienst admissons + online proef)
  • Eén of meerdere proeven op de campus waaronder een gesprek met de docenten
 • Meld je aan en kies één van de drie deadlines.
  • Campus Brussel, Vorst, Gent, Genk, Leuven (Drama): 20 maart, 24 juni, 30 aug – om 11u in de voormiddag
  • Campus Leuven (Muziek): 7 februari, 24 juni, 30 aug – om 11u in de voormiddag
 • Je kan elk jaar maximaal aan 1 proef per opleiding deelnemen.
 • Je kunt starten met het online deel van de toelatingsproef vanaf 18 december 2023.

Ja, ik wil me aanmelden voor de artistieke toelatingsproef 


Stap 2: Bereid de toelatingsproef voor
 


Stap 3: Slaag voor de toelatingsproef
 

Deel 2 van de toelatingsproef doe je live, op de campus:

 • Je gaat in gesprek met docenten
 • Je maakt eventueel een opdracht ter plaatse.

Het resultaat verneem je een week later via mail.


Stap 4: Inschrijven na artistieke toelatingsproef

 • Als je geslaagd bent voor de toelatingsproef, krijg je een mail met de uitnodiging om je definitief in te schrijven
 • Je kunt na het ontvangen van het resultaat inschrijven vanaf 1 april. Je inschrijving wordt wel pas verwerkt vanaf juni.
 • Je hoeft niet te wachten tot je je diploma secundair onderwijs hebt behaald.
 • Je kan ook beslissen om pas voor het academiejaar 2025-2026 in te schrijven want je positief resultaat van de toelatingsproef blijft 2 jaar geldig. (Dat kan dan vanaf 1 maart 2025)
 • Na je inschrijving ontvang je de factuur en de ‘lees mij – praktische info over studeren op jouw campus’
 • Vragen? Contacteer: inschrijvingen@luca-arts.be

Stap 5: Schrijf je in - tips and tricks

1. De online applicatie om in te schrijven werkt uitsluitend in Google Chrome.

2. Als (toekomstig) student volg je zelf je dossier op, gebruik niet het mailadres van een ouder, vriend, familielid,... om je in te schrijven.

3. Hou een digitale pasfoto bij de hand, enkel je gezicht, verhouding 3/4de, vooraanzicht, geen foto van een foto.

4. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, hou je bij de online inschrijving verschillende PDF's klaar. Dit kan zijn: resultaat artistieke toelatingsproef, intakedocument opleiding, je diploma secundair onderwijs, je diploma hoger onderwijs, resultaat Toelatingsonderzoek 21+,...

5. Kijk goed na welke opleiding je wil volgen en onder welk contract:

Overzicht contracten

Type contract Korte uitleg
Diplomacontract
 • Je volgt een opleiding met als doel na enkele jaren een diploma als bachelor of master te behalen. Je volgt de onderwijsactviteiten, maakt gebruik van werkplaats/atelier/..., je legt examens af.
 • Dit type contract volgen de meeste studenten.
 • Afhankelijk van de opleiding dien je een artistieke toelatingsproef of assessment af te leggen om toegang tot de opleiding te verkrijgen.
Creditcontract
 • Je schrijft je in voor één of meerdere specifieke opleidingsonderdelen van een opleiding.
 • Als je enkel voor een creditcontract inschrijft, kan je dit doen vanaf september.
 • Na goedkeuring van je individueel studieprogramma ontvang je een rekeningoverzicht specifiek voor deze credits.
Microcredential of getuigschrift
 • Je volgt een traject binnen LUCA Continue met het oog op het behalen van een getuigschrift.
Interuniversitair student
 • Je volgt als student van de associatie KU Leuven een keuzevak bij LUCA.

6. Kijk na of je voldoende leerkrediet hebt om te starten met een opleiding bij LUCA.

7. Wanneer schrijf ik me best in en hoe lang duurt het om de inschrijving te verwerken?

Je definitieve inschrijving start je best zo vlug mogelijk op na 1 april 2024 voor een professionele bachelor of als je bent geslaagd voor de artistieke toelatingsproef, master assessment of bent toegelaten tot de opleiding (LUCA Continue).
En ten laatste 2 weken voor de start van de lessen als je geen informatie wil missen.

Wanneer inschrijving en verwerking?

Wanneer inschrijven?

We verwerken je dossier indien het volledig is

Je schrijft in voor een diplomacontract tussen april en juli tussen eind juni en 10 juli
Je schrijft in voor een diplomacontract tussen juli tot midden oktober na zomersluiting zo spoedig mogelijk na ontvangst (Zomersluiting 10 juli tot 4 augustus )
Je schrijft in voor een creditcontract/microcredential/ getuigschrift/ interuniversitair student vanaf september zo spoedig mogelijk na ontvangst dossier

 8. Maak meteen een account aan voor je online inschrijving. Wanneer de applicatie van de online inschrijving vraagt om een wachtwoord aan te maken, doe het dan meteen. Dan kan je zeker nog in je dossier mochten wij vragen nog een document of info aan te vullen.

9. Wat ontvang je na inschrijving.

 • Studentenkaart wordt afgeleverd op thuisadres
 • Combi-attest voor De Lijn,  MIVB, NMBS, ...
 • Inschrijvingsbewijs
 • Rekeningoverzicht (creditcontract na goedkeuring individueel studieprogramma)

 

Stap 6: Start met je opleiding

Hulp nodig bij het uitzoeken welke inschrijvingsprocedure van toepassing is op je gewenste LUCA-bacheloropleiding? Het registratieformulier hieronder begeleidt je aan de hand van de gevolgde vooropleiding en de gewenste bacheloropleiding.

FAQ Toelatingsproeven

 • De Artistieke Toelatingsproef is gratis.
   
 • Om deel te nemen aan de Artistieke Toelatingsproef hoef je nog niet in het bezit te zijn van het diploma Secundair Onderwijs. Het diploma moet pas voorgelegd worden bij de effectieve inschrijving.
   
 • De resultaten van de Artistieke Toelatingsproef zijn geldig voor een eerste inschrijving in academiejaar 2024-2025, maar ook nog voor academiejaar 2025-2026.
   
 • Je mag slechts één keer per academiejaar aanmelden voor een toelatingsproef voor dezelfde afstudeerrichting.
   
 • Geslaagd voor de toelatingsproef. Hoe gaat het nu verder?
  Ben je geslaagd voor de Artistieke Toelatingsproef? Dan vind je de link voor uw definitieve inschrijving (stap 3) in de mail met je resultaat en toelatingsattest. Indien je deze mail niet terugvindt, neem dan contact op met de onderwijsadministratie van uw campus.
   
 • Definitief inschrijven (stap 4) bij LUCA School of Arts verloopt volledig digitaal. Enkel en alleen wanneer je hier een specifiek verzoek toe krijgt is het noodzakelijk om persoonlijk langs te komen op de onderwijsadministratie van de gekozen campus. 
   
 • Heb je eerder al een geslaagde Artistieke Toelatingsproef afgelegd? Het resultaat van een Artistieke Toelatingsproef is geldig voor een eerste inschrijving in het eerstvolgende academiejaar X of het daaropvolgende academiejaar X+1. Heb je eerder een geslaagde Artistieke Toelatingsproef afgelegd en wens je nu pas in te schrijven? Neem dan contact op met inschrijvingen@luca-arts.be om de link voor definitieve inschrijving bij LUCA aan te vragen.
   
 • Weigering wegens studievoortgangsmaatregelen, laattijdige inschrijving of deelname aan laattijdige toelatingsproef?
  In dergelijke situaties dient een toelating tot uitzonderlijke inschrijving aangevraagd te worden bij de Vicedecaan Onderwijs. Hiervoor gebruik je het volgende formulier: Toelating Uitzonderlijke Inschrijving. De Vicedecaan zal jouw motivatie beoordelen nadat ze gecontroleerd is door de Onderwijsadministratie. Vervolgens ontvang je de goedkeuring of afkeuring van jouw aanvraag per mail.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van de gewenste opleiding: Academische Bachelor of Professionele Bachelor. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden.

Voor de Academische Bacheloropleidingen (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Muziek, Drama en Productdesign) of de Professionele Bacheloropleidingen Visual Design en Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video is het ook noodzakelijk om te slagen voor de Artistieke Toelatingsproef

Diplomavoorwaarden

Om in te schrijven voor een bacheloropleiding dien je over een Belgisch diploma Secundair Onderwijs te beschikken. Indien dat niet het geval is zijn er enkele mogelijke scenario's: 

Kandidaten met een Nederlands diploma

Nederlandse studenten die zich wensen in te schrijven bij LUCA School of Arts moeten in Nederland toegang hebben tot universitaire studies of studies in het studiegebied van de Kunsten. Een kandidaat-student die in Nederland resideert zonder de Nederlandse nationaliteit te dragen, maar in Nederland het diploma Secundair of Hoger Onderwijs heeft behaald, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Zie hieronder een overzicht van welke Nederlandse diploma's voldoen om te starten in welke LUCA-opleidingen:

Nederlands Diploma LUCA-opleidingen waarvoor diploma geschikt is
VWO

Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)

Propedeuse Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
Universitair of HBO Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
MBO4 Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
HAVO Geen geschikt diploma om in een bacheloropleiding te starten

Kandidaten met een buitenlands diploma

Kandidaat-studenten uit het buitenland zijn uiteraard meer dan welkom bij LUCA School of Arts. Inschrijven met een buitenlands diploma kan echter pas nadat je dossier is ingediend en goedgekeurd bij de dienst Admissions. Meer informatie: admissions@luca-arts.be

Kandidaten zonder diploma Secundair Onderwijs

Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma Secundair Onderwijs, kan je deelnemen aan een Toelatingsonderzoek Hoger Onderwijs. Dit onderzoek bestaat uit een test en een gesprek.
Meer informatie over het Toelatingsonderzoek vind je hier: Informatie Toelatingsonderzoek.
Inschrijven voor het Toelatingsonderzoek doe je hier: Inschrijvingslink Toelatingsonderzoek.

  Verblijfsvoorwaarden

  Kandidaat-studenten moeten beschikken over een geldige verblijfstitel in België op het moment van inschrijven.
  Ben je EU-lid? Dan volstaat jouw identiteitskaart of paspoort.

  Voor vragen kan je terecht bij international@luca-arts.be.

  Taalvoorwaarden

  Nederlands is de officiële onderwijstaal voor alle bacheloropleidingen. Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt tot de opleiding toegelaten indien tenminste aan één van volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Bewijzen dat je ten minste één studiejaar in het Secundair of Hoger Onderwijs, of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het Hoger Onderwijs, met succes in het Nederlands hebt afgelegd.
  • Een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt. Als bewijs aanvaarden we onderstaande certificaten:
   • ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands). Een overzicht van testdata is terug te vinden op: www.itna.be/testdata
   • Een certificaat van het Staatsexamen NT2 Programma II
   • Een certificaat van een erkend Centrum voor Volwassenonderwijs, minstens Richtgraad 3 (volledig certificaat, geen deelmodules)
   • Een certificaat van het CNaVT (Examens Nederlandse Taalunie): Educatief Startbekwaam (STRT, niveau B2) of Educatief Professioneel (EDUP, niveau C1)
   • EB-diploma met Nederlands als L1
   • IB-diploma met Nederlands als Taal A (HL)

  Geldigheid van taalcertificaten: taalcertificaten die jouw taalvaardigheid aantonen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien de geldigheidsperiode overschreden is, worden kandidaten ten strengste aangeraden een recente versie van het certificaat te voorzien of een bijkomend bewijs voor te leggen dat het taalniveau sinds dan onderhouden is. 

  Leerkredietvoorwaarde

  Bij het begin van je opleiding hoger onderwijs start je met een leerkrediet, een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan ‘betaald’. Wie slaagt krijgt de ingezette punten terug, maar je kan ze uiteraard ook verliezen. Door het leerkrediet ben jij medeverantwoordelijk voor jouw studieloopbaan. Op het moment van inschrijving zal altijd het saldo van je leerkrediet gecontroleerd worden. Studenten die geen leerkrediet meer over hebben kunnen niet toegelaten worden.

  Verdien punten dubbel terug

  Een leerkrediet wordt gebruikt voor een bachelor- en masteropleiding, zowel bij een diploma- als een creditcontract. Elk opleidingsonderdeel kost studiepunten die automatisch van je leerkrediet worden gehaald. Een volledig lessenpakket van één jaar bestaat uit zestig studiepunten. De studiepunten waarvoor je slaagt, en dus een creditbewijs verwerft, krijg je terug. Wat meer is: de eerste zestig studiepunten krijg je dubbel terug! Studiepunten van vakken waarvoor je niet slaagt of wordt gedelibereerd ben je kwijt. De stand van je leerkrediet kan je op elk moment bekijken op www.studentenportaal.be.

  Positief of negatief saldo

  Behaal je zonder kleerscheuren een diploma Professionele of Academische Bachelor, dan beschik je nog over 200 studiepunten. Wie vervolgens een masteropleiding start én ook afstudeert, levert meteen 140 studiepunten in. Na slagen kan je dus over een positief saldo beschikken dat je kan inzetten voor een andere bachelor- of masteropleiding, maar niet voor schakel- of voorbereidingsprogramma's.

  Wat als je te weinig studiepunten overhoudt om een opleiding af te ronden? In dat geval kan de hogeschool of universiteit jouw inschrijvingsgeld verhogen of jouw inschrijving zelfs weigeren.

  Van opleiding veranderen

  Het is met andere woorden van belang om de juiste studiekeuze te maken en je daarbij eventueel te laten begeleiden. Het is geen ramp als je uiteindelijk toch een verkeerde keuze hebt gemaakt, al heeft dat (afhankelijk of je al dan niet generatiestudent bent en afhankelijk van de periode) wel gevolgen voor je leerkrediet.

  Generatiestudenten (eerste inschrijving in het hoger onderwijs): Verander je voor 1 december, dan worden de opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet en start je de nieuwe opleiding met 140 studiepunten. Heroriënteer je tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft van de opgenomen studiepunten terug. Na 15 maart ben je alle opgenomen studiepunten kwijt.

  Niet-generatiestudenten: Voor niet-generatiestudenten is er één verschil: de periode van 1 december tot 15 maart. Niet-generatiestudenten die zich heroriënteren in die periode krijgen hun studiepunten voor het tweede semester terug. Wat ze hebben ingezet voor het eerste semester verliezen ze dus.

  Meer informatie

  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet

  Toelatingsonderzoek zonder (geschikt) diploma Secundair Onderwijs

  Indien je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Om in te schrijven voor het toelatingsonderzoek moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  Voorwaarde 1: Leeftijd
  Deelnemen mag als je 21 jaar geworden bent vòòr 31 december in het eerste jaar van inschrijving bij LUCA.

  Voorwaarde 2: Nationaliteit
  Je moet de nationaliteit hebben van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of behoren tot één van onderstaande categorieën:

  • Verblijfsrecht voor onbepaalde duur in België
  • Erkend slachtoffer van mensenhandel
  • Verblijfsrecht als student voor bepaalde duur (subsidiaire bescherming)
  • Onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
  • Begeleider/vervoeger van een persoon met onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
  • Erkend vluchteling

  Voorwaarde 3: Taal
  Je moet voldoen aan de taalvoorwaarden: meer informatie vind je hier.

  Voorwaarde 4: Eén toelatingsonderzoek per academiejaar
  Bij inschrijving voor het toelatingsonderzoek in LUCA mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven. Er is één kans op een volledig toelatingsonderzoek per academiejaar binnen de Associatie KU Leuven. Indien je reeds een toelating behaalde in een andere hogeschool, gelieve te mailen naar onderwijsadmin@luca-arts.be.

  Inschrijven voor het toelatingsonderzoek

  Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je je aanmelden voor het toelatingsonderzoek. Dit onderzoek is gericht op het testen van het minimale en algemene geschiktheidsniveau voor de instap in het Hoger Onderwijs (niveau professionele of academische bachelor).

  • Je registreert je via deze link, waarbij je een motivatiebrief en cv moet uploaden. Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard.
  • Vervolgens ontvang je een bevestiging van je inschrijving of eventueel enkele bijkomende vragen. Ook ontvang je de datum, de volledige procedure en praktische gegevens.
  • Daarna leg je het toelatingsonderzoek af in LUCA campus Sint-Lukas Brussel. De test bestaat uit een aantal verschillende teksten over uiteenlopende onderwerpen (literatuur, geschiedenis, biologie, … ) gevolgd door een aantal vragen en peilt naar je vermogen tot logisch redeneren, algemene kennis en niveau. Als oefening vooraf kan je wel achtergrondartikelen lezen uit kwaliteitskranten of opiniebladen. Ga voor jezelf na of je goed begrijpt wat de boodschap is van de auteur, of je ziet welke verwijzingen naar andere delen in een tekst gebruikt worden, of wat de kern is van het onderwerp dat behandeld wordt. Je hebt een aanvullend gesprek met een commissie die nagaat of je voldoende kans van slagen hebt in het Hoger Onderwijs. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar jouw keuzevaardigheid, doorzettingsvermogen en studeervaardigheid.
  • Na de gesprekken worden de resultaten van het onderzoek mondeling meegedeeld, de resultaten worden daarna ook per mail toegestuurd.
  • Als je niet slaagt, is er mogelijkheid tot een bijhorend adviesgesprek om na te gaan welke factoren hiertoe geleid hebben, of wordt er advies gegeven voor een aangepaste studiekeuze. Het toelatingsonderzoek kan één maal per academiejaar worden afgelegd in één van de instellingen van de Associatie KU Leuven. Ook kan het zinvol zijn om na te gaan of je alsnog het diploma secundair onderwijs kan behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of onder begeleiding van Centra voor Volwassenenonderwijs.
  • Na het slagen voor het toelatingsonderzoek ontvang je geen diploma secundair onderwijs maar krijg je toelating tot professionele en/of academische opleidingen. Na het succesvol afronden van de bacheloropleiding behaal je een even volwaardig diploma Hoger Onderwijs als studenten die wel in het bezit zijn van een diploma Secundair Onderwijs.

  Locatie & Data

  Het toelatingsonderzoek voor alle campussen van LUCA vindt plaats in campus Sint-Lukas Brussel (Paleizenstraat 70, 1030 Brussel). Je dient je aan te melden aan het onthaal om 9u. Verdere praktische informatie ontvang je bij aanmelding. Voor de wegbeschrijving: Campus Sint Lukas Brussel.


  Dit onderzoek zal voor LUCA worden georganiseerd op 

  dinsdag 30 januari 2024

  dinsdag 14 mei 2024

  dinsdag 27 augustus 2024

  Opgelet: voor de professionele bacheloropleidingen Visual Design en Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video, alsook voor de academische opleidingen Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Productdesign, Muziek en Drama dient men vòòr inschrijving ook geslaagd te zijn voor de Artistieke Toelatingsproef die door onze hogeschool wordt georganiseerd.

  STUDIEGELD EN EXTRA STUDIEKOSTEN

  STUDIEGELD

  Het studiegeld bestaat uit een vast gedeelte (die iedere student bij inschrijving betaalt) en een variabel gedeelte (per ingeschreven studiepunt). 

  De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van

  • het type studiecontract waaronder je je inschrijft
  • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft
  • het aantal inschrijvingen
  • je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent)
  • je nationaliteit
  • en de grootte van je leerkrediet. 

  Bijvoorbeeld: 

  Je schrijft je als Belg in voor een voltijdse opleiding van 60 studiepunten met een diplomacontract

  ACADEMIEJAAR 2023-2024

  • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1092,10
  • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €128,80
  • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2023-2024: € 3 768): €576,10

  ACADEMIEJAAR 2024-2025

  • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1.116
  • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €131,50
  • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2023-2024: € 3 768): €588

  Heb je vragen over studiebeurs? Contacteer de sociale dienst.

  EXTRA STUDIEKOSTEN

  Naast het studiegeld betaal je ieder jaar ook extra studiekosten aan LUCA School of Arts.

  Dit zijn vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten die verrekend worden onder de vorm van een forfaitaire toeslag. Deze toeslag verschilt per opleiding of afstudeerrichting. Met deze extra studiekosten voorziet LUCA de nodige faciliteiten om de kunsten te beoefenen bv. uitleendiensten foto-en filmmateriaal, printservice, ateliers enz. 

  Opgelet: naast deze extra studiekosten en het studiegeld zal je ook individueel studie-en werkmateriaal moeten bekostigen zoals een laptop, tekenmateriaal enz. 

  Bijvoorbeeld:

  totaal bedrag: Een student aan LUCA betaalt dus zowel studiegeld + extra studiekosten:

  Een Niet-beursstudent (= geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid) Beeldende Kunsten - afstudeerrichting Vrije Kunsten campus Brussel betaalt  in 2023-2024:
   

  €1092,10 studiegeld + €200 extra studiekosten : totaal €1292,10.

  In 2024-2025:

  €1116 studiegeld + €300 extra studiekosten : totaal €1416.

   

  In heel uitzonderlijke gevallen, vb. wanneer je alleen opleidingsonderdelen volgt die geen gebruik maken van faciliteiten gekoppeld aan de extra studiekosten, kan je een afwijking aanvragen bij de administratief directeur via:

  https://proform.luca-arts.be/student/afwijking-extra-studiekosten

  KLIK HIER voor alle informatie rond studiekosten en studiefinanciering.


  CONTACT

  Heb je vragen over je artistieke toelatingsproef, inschrijvingen,...? Neem contact op met inschrijvingen@luca-arts.be