Inschrijven als BACHELORSTUDENT

Je start je opleiding als bachelor.  Volg je een academische opleiding, dan rond je je drie-jarige bacheloropleiding af met een mastertraject.  

Voor de kunst en ontwerpopleidingen is een Artistieke Toelatingsproef verplicht.  Voor de professionele opleidingen Bouw, Fotografie (campus Narafi) en Interieurvormgeving is er geen toelatingsproef. 

Pas na een geslaagde toelatingsproef kan je je definitief inschrijven.
Check de data van de toelatingsproeven. We organiseren deze op verschillende tijdstippen.  

LUCA School of Arts biedt dertig verschillende opleidingen aan die samen instaan voor meer dan veertig verschillende specialisaties en keuzetrajecten.

Hulp nodig bij het uitzoeken welke inschrijvingsprocedure van toepassing is op je gewenste LUCA-bacheloropleiding? Het registratieformulier hieronder begeleidt je aan de hand van de gevolgde vooropleiding en de gewenste bacheloropleiding.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van de gewenste opleiding: Academische Bachelor of Professionele Bachelor. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden.

Voor de Academische Bacheloropleidingen (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Muziek, Drama en Productdesign) of de Professionele Bacheloropleidingen Visual Design en Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video is het ook noodzakelijk om te slagen voor de Artistieke Toelatingsproef

Diplomavoorwaarden

Om in te schrijven voor een bacheloropleiding dien je over een Belgisch diploma Secundair Onderwijs te beschikken. Indien dat niet het geval is zijn er enkele mogelijke scenario's: 

Kandidaten met een Nederlands diploma

Nederlandse studenten die zich wensen in te schrijven bij LUCA School of Arts moeten in Nederland toegang hebben tot universitaire studies of studies in het studiegebied van de Kunsten. Een kandidaat-student die in Nederland resideert zonder de Nederlandse nationaliteit te dragen, maar in Nederland het diploma Secundair of Hoger Onderwijs heeft behaald, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Zie hieronder een overzicht van welke Nederlandse diploma's voldoen om te starten in welke LUCA-opleidingen:

Nederlands Diploma LUCA-opleidingen waarvoor diploma geschikt is
VWO

Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)

Propedeuse Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
Universitair of HBO Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
MBO4 Professionele Bachelor (Visual Design, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
HAVO Geen geschikt diploma om in een bacheloropleiding te starten

Kandidaten met een buitenlands diploma

Kandidaat-studenten uit het buitenland zijn uiteraard meer dan welkom bij LUCA School of Arts. Inschrijven met een buitenlands diploma kan echter pas nadat je dossier is ingediend en goedgekeurd bij de dienst Admissions. Meer informatie: admissions@luca-arts.be

Kandidaten zonder diploma Secundair Onderwijs

Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma Secundair Onderwijs, kan je deelnemen aan een Toelatingsonderzoek Hoger Onderwijs. Dit onderzoek bestaat uit een test en een gesprek.
Meer informatie over het Toelatingsonderzoek vind je hier: Informatie Toelatingsonderzoek.
Inschrijven voor het Toelatingsonderzoek doe je hier: Inschrijvingslink Toelatingsonderzoek.

  Verblijfsvoorwaarden

  Kandidaat-studenten moeten beschikken over een geldige verblijfstitel in België op het moment van inschrijven.
  Ben je EU-lid? Dan volstaat jouw identiteitskaart of paspoort.

  Voor vragen kan je terecht bij international@luca-arts.be.

  Taalvoorwaarden

  Nederlands is de officiële onderwijstaal voor alle bacheloropleidingen. Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt tot de opleiding toegelaten indien hij/zij tenminste aan één van volgende voorwaarden voldoet:

  • Bewijzen dat hij/zij de examens van ten minste één studiejaar in het Secundair of Hoger Onderwijs, of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het Hoger Onderwijs, met succes in het Nederlands heeft afgelegd.
  • Een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt. Als bewijs aanvaarden we onderstaande certificaten:
   • ITNA certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands). Een overzicht van testdata is terug te vinden op: www.itna.be/testdata
   • Een certificaat van het Staatsexamen NT2 Programma II
   • Een certificaat van een erkend Centrum voor Volwassenonderwijs, minstens Richtgraad 3 (volledig certificaat, geen deelmodules)
   • Een certificaat van het CNaVT (Examens Nederlandse Taalunie): Educatief Startbekwaam (STRT, niveau B2) of Educatief Professioneel (EDUP, niveau C1)
   • EB-diploma met Nederlands als L1
   • IB-diploma met Nederlands als Taal A (HL)

  Geldigheid van taalcertificaten: taalcertificaten die jouw taalvaardigheid aantonen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien de geldigheidsperiode overschreden is, worden kandidaten ten strengste aangeraden een recente versie van het certificaat te voorzien of een bijkomend bewijs voor te leggen dat het taalniveau sinds dan onderhouden is. 

  Leerkredietvoorwaarde

  Bij het begin van je opleiding hoger onderwijs start je met een leerkrediet, een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan ‘betaald’. Wie slaagt krijgt de ingezette punten terug, maar je kan ze uiteraard ook verliezen. Door het leerkrediet ben jij medeverantwoordelijk voor jouw studieloopbaan. Op het moment van inschrijving zal altijd het saldo van je leerkrediet gecontroleerd worden. Studenten die geen leerkrediet meer over hebben kunnen niet toegelaten worden.

  Verdien punten dubbel terug

  Een leerkrediet wordt gebruikt voor een bachelor- en masteropleiding, zowel bij een diploma- als een creditcontract. Elk opleidingsonderdeel kost studiepunten die automatisch van je leerkrediet worden gehaald. Een volledig lessenpakket van één jaar bestaat uit zestig studiepunten. De studiepunten waarvoor je slaagt, en dus een creditbewijs verwerft, krijg je terug. Wat meer is: de eerste zestig studiepunten krijg je dubbel terug! Studiepunten van vakken waarvoor je niet slaagt of wordt gedelibereerd ben je kwijt. De stand van je leerkrediet kan je op elk moment bekijken op www.studentenportaal.be.

  Positief of negatief saldo

  Behaal je zonder kleerscheuren een diploma Professionele of Academische Bachelor, dan beschik je nog over 200 studiepunten. Wie vervolgens een masteropleiding start én ook afstudeert, levert meteen 140 studiepunten in. Na slagen kan je dus over een positief saldo beschikken dat je kan inzetten voor een andere bachelor- of masteropleiding, maar niet voor schakel- of voorbereidingsprogramma's.

  Wat als je te weinig studiepunten overhoudt om een opleiding af te ronden? In dat geval kan de hogeschool of universiteit jouw inschrijvingsgeld verhogen of jouw inschrijving zelfs weigeren.

  Van opleiding veranderen

  Het is met andere woorden van belang om de juiste studiekeuze te maken en je daarbij eventueel te laten begeleiden. Het is geen ramp als je uiteindelijk toch een verkeerde keuze hebt gemaakt, al heeft dat (afhankelijk of je al dan niet generatiestudent bent en afhankelijk van de periode) wel gevolgen voor je leerkrediet.

  Generatiestudenten (eerste inschrijving in het hoger onderwijs): Verander je voor 1 december, dan worden de opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet en start je de nieuwe opleiding met 140 studiepunten. Heroriënteer je tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft van de opgenomen studiepunten terug. Na 15 maart ben je alle opgenomen studiepunten kwijt.

  Niet-generatiestudenten: Voor niet-generatiestudenten is er één verschil: de periode van 1 december tot 15 maart. Niet-generatiestudenten die zich heroriënteren in die periode krijgen hun studiepunten voor het tweede semester terug. Wat ze hebben ingezet voor het eerste semester verliezen ze dus.

  Meer informatie

  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet

  Toelatingsonderzoek zonder (geschikt) diploma Secundair Onderwijs

  Indien je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Om in te schrijven voor het toelatingsonderzoek moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  Voorwaarde 1: Leeftijd
  Deelnemen mag als je 21 jaar geworden bent vòòr 31 december in het eerste jaar van inschrijving bij LUCA.

  Voorwaarde 2: Nationaliteit
  Je moet de nationaliteit hebben van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of behoren tot één van onderstaande categorieën:

  • Verblijfsrecht voor onbepaalde duur in België
  • Erkend slachtoffer van mensenhandel
  • Verblijfsrecht als student voor bepaalde duur (subsidiaire bescherming)
  • Onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
  • Begeleider/vervoeger van een persoon met onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
  • Erkend vluchteling

  Voorwaarde 3: Taal
  Je moet voldoen aan de taalvoorwaarden: meer informatie vind je hier.

  Voorwaarde 4: Eén toelatingsonderzoek per academiejaar
  Bij inschrijving voor het toelatingsonderzoek in LUCA mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven. Er is één kans op een volledig toelatingsonderzoek per academiejaar binnen de Associatie KU Leuven. Indien je reeds een toelating behaalde in een andere hogeschool, gelieve te mailen naar onderwijsadmin@luca-arts.be.

  Inschrijven voor het toelatingsonderzoek

  Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je je aanmelden voor het toelatingsonderzoek. Dit onderzoek is gericht op het testen van het minimale en algemene geschiktheidsniveau voor de instap in het Hoger Onderwijs (niveau professionele of academische bachelor).

  • Je registreert je via deze link, waarbij je een motivatiebrief en cv moet uploaden. Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard.
  • Vervolgens ontvang je een bevestiging van je inschrijving of eventueel enkele bijkomende vragen. Ook ontvang je de datum, de volledige procedure en praktische gegevens.
  • Daarna leg je het toelatingsonderzoek af in LUCA campus Sint-Lukas Brussel. De test bestaat uit een aantal verschillende teksten over uiteenlopende onderwerpen (literatuur, geschiedenis, biologie, … ) gevolgd door een aantal vragen en peilt naar je vermogen tot logisch redeneren, algemene kennis en niveau. Als oefening vooraf kan je wel achtergrondartikelen lezen uit kwaliteitskranten of opiniebladen. Ga voor jezelf na of je goed begrijpt wat de boodschap is van de auteur, of je ziet welke verwijzingen naar andere delen in een tekst gebruikt worden, of wat de kern is van het onderwerp dat behandeld wordt. Je hebt een aanvullend gesprek met een commissie die nagaat of je voldoende kans van slagen hebt in het Hoger Onderwijs. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar jouw keuzevaardigheid, doorzettingsvermogen en studeervaardigheid.
  • Na de gesprekken worden de resultaten van het onderzoek mondeling meegedeeld, de resultaten worden daarna ook per mail toegestuurd.
  • Als je niet slaagt, is er mogelijkheid tot een bijhorend adviesgesprek om na te gaan welke factoren hiertoe geleid hebben, of wordt er advies gegeven voor een aangepaste studiekeuze. Het toelatingsonderzoek kan één maal per academiejaar worden afgelegd in één van de instellingen van de Associatie KU Leuven. Ook kan het zinvol zijn om na te gaan of je alsnog het diploma secundair onderwijs kan behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of onder begeleiding van Centra voor Volwassenenonderwijs.
  • Na het slagen voor het toelatingsonderzoek ontvang je geen diploma secundair onderwijs maar krijg je toelating tot professionele en/of academische opleidingen. Na het succesvol afronden van de bacheloropleiding behaal je een even volwaardig diploma Hoger Onderwijs als studenten die wel in het bezit zijn van een diploma Secundair Onderwijs.

  Locatie & Data

  Het toelatingsonderzoek voor alle campussen van LUCA vindt plaats in campus Sint-Lukas Brussel (Paleizenstraat 70, 1030 Brussel). Je dient je aan te melden aan het onthaal om 9u. Verdere praktische informatie ontvang je bij aanmelding. Voor de wegbeschrijving: Campus Sint Lukas Brussel.
  Dit onderzoek zal voor LUCA worden georganiseerd op Dinsdag 29 augustus 2023!

  Opgelet: voor de professionele bacheloropleidingen Visual Design en Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video, alsook voor de academische opleidingen Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Productdesign, Muziek en Drama dient men vòòr inschrijving ook geslaagd te zijn voor de Artistieke Toelatingsproef die door onze hogeschool wordt georganiseerd.


  INSCHRIJVEN

  Het inschrijvingsproces bij LUCA School of Arts verloopt in twee of drie stappen afhankelijk van de opleiding die je wenst te volgen. Kandidaten met een diploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap dienen zich vooraf aan te melden bij de dienst Admissions (stap 1). Kandidaten die hun diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap behaalden hoeven deze stap niet te doorlopen. Voor de academische bachelors en de professionele bachelors Visual Design en Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video dient vooraf een Artistieke Toelatingsproef afgelegd te worden (stap 2). Voor de professionele bacheloropleidingen Audiovisuele Technieken: Fotografie, Bouw en Interieurvormgeving is dit niet nodig en kan meteen definitief worden ingeschreven mits voldaan wordt aan de diploma-, taal- en leerkredietvoorwaarden. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden kan je hier vinden.

  Hulp nodig bij het uitzoeken welke inschrijvingsprocedure van toepassing is op je gewenste LUCA-bacheloropleiding? Het registratieformulier hieronder begeleidt je aan de hand van de gevolgde vooropleiding en de gewenste bacheloropleiding.

  Ben je geslaagd voor de Artistieke Toelatingsproef?
  Dan vind je de link voor uw definitieve inschrijving (stap 3) in de mail met je resultaat en toelatingsattest. Indien je deze mail niet terugvindt, neem dan contact op met de onderwijsadministratie van uw campus.

  Heb je eerder al een geslaagde Artistieke Toelatingsproef afgelegd? 
  Het resultaat van een Artistieke Toelatingsproef is geldig voor een eerste inschrijving in het eerstvolgende academiejaar X of het daaropvolgende academiejaar X+1. Heb je eerder een geslaagde Artistieke Toelatingsproef afgelegd en wens je nu pas in te schrijven? Neem dan contact op met inschrijvingen@luca-arts.be om de link voor definitieve inschrijving bij LUCA aan te vragen.

  Weigering wegens studievoortgangsmaatregelen, laattijdige inschrijving of deelname aan laattijdige toelatingsproef?

  In dergelijke situaties dient een toelating tot uitzonderlijke inschrijving aangevraagd te worden bij de Vicedecaan Onderwijs. Hiervoor gebruik je het volgende formulier: Toelating Uitzonderlijke Inschrijving.

  De Vicedecaan zal jouw motivatie beoordelen nadat ze gecontroleerd is door de Onderwijsadministratie. Vervolgens ontvang je de goedkeuring of afkeuring van jouw aanvraag per mail.

  Toch nog vragen?

  In geval je na het lezen van deze pagina toch nog vragen zou hebben: inschrijvingen@luca-arts.be
  (Gelieve de campus waarop jouw vraag betrekking heeft te vermelden in het onderwerp van je mail!)

  Artistieke Toelatingsproef

  Wil je starten met een professionele bacheloropleiding Visual Design of Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video? Of met een academische opleiding Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Productdesign, Muziek of Drama? Dan moet je slagen voor de artistieke toelatingsproef.

  De artistieke toelatingsproef peilt voornamelijk naar jouw artistieke potentie en motivatie. Dit verloopt aan de hand van enkele opdrachten en een motivatiegesprek. Op basis van de opdrachten (die je vooraf toegestuurd krijgt of de dag zelf maakt) kijken de docenten van de opleiding naar je artistiek inzicht, culturele bagage, creativiteit en kennis. Via het motivatiegesprek willen ze te weten komen hoe gemotiveerd en gedreven je bent. Beide zaken zijn erg belangrijk om je straks thuis te voelen en om te slagen. In de tabel hieronder vind je de details per opleiding.

  Voor een aantal professionele bacheloropleidingen hoef je geen toelatingsproef af te leggen en kan je meteen starten (op voorwaarde dat je aan de diploma-, taal- en leerkredietvoorwaarden voldoet):
  Audiovisuele Technieken: Fotografie, Bouw en Interieurvormgeving.

  INSCHRIJVEN

  • Inschrijven voor de Artistieke Toelatingsproef is verplicht en kan uitsluitend via het inschrijvingsformulier (telkens mogelijk vanaf december).
  • De inhoud en het programma van de Artistieke Toelatingsproef worden je toegestuurd per mail na inschrijving (en kan je ook in de tabel hieronder terugvinden).
  • De Artistieke Toelatingsproef is gratis.
  • Om deel te nemen aan de Artistieke Toelatingsproef hoef je nog niet in het bezit te zijn van het diploma Secundair Onderwijs. Het diploma moet pas voorgelegd worden bij de effectieve inschrijving.
  • De resultaten van de Artistieke Toelatingsproef zijn geldig voor een eerste inschrijving in academiejaar 2023-2024, maar ook nog voor academiejaar 2024-2025.
  • Opgelet: Je mag slechts één keer per academiejaar aanmelden voor een toelatingsproef voor dezelfde afstudeerrichting.

  OVERZICHT ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN

  Via de links hieronder kan je per campus het overzicht en alle belangrijke informatie van de Artistieke Toelatingsproeven terugvinden. 

  CAMPUS C-MINE GENK Opleidingen: Productdesign, Audiovisuele en Beeldende Kunsten
  CAMPUS SINT-LUKAS BRUSSEL Opleidingen: Audiovisuele en Beeldende Kunsten
  CAMPUS NARAFI VORST Opleiding: Audiovisuele Technieken (Film-TV-Video)
  CAMPUS SINT-LUCAS GENT Opleidingen: Beeldende Kunsten en Visual Design
  CAMPUS LEMMENS LEUVEN Opleidingen: Drama en Muziek

  Definitieve inschrijving

  Na het slagen voor de Artistieke Toelatingsproef of het Master Assessment moet je nog definitief inschrijven bij LUCA School of Arts door een online inschrijvingstoepassing (OLI) volledig te doorlopen. De link naar deze online inschrijvingstoepassing ontvang je samen met het attest van slagen in de resultaat-mail na de Artistieke Toelatingsproef of Master Assessment. 

  Heb je eerder een geslaagde Artistieke Toelatingsproef of Master Assessment afgelegd en wens je nu pas in te schrijven? Neem dan contact op met inschrijvingen@luca-arts.be om de link voor definitieve inschrijving aan te vragen.

  Voor opleidingen zonder Artistieke Toelatingsproef of Master Assessment word je via het inschrijvingsformulier (hierboven) automatisch doorverwezen naar de online inschrijvingstoepassing.

  Inschrijven bij LUCA School of Arts verloopt volledig digitaal. Enkel en alleen wanneer je hier een specifiek verzoek toe krijgt is het noodzakelijk om persoonlijk langs te komen op de onderwijsadministratie van de gekozen campus. 

  STUDIEGELD EN EXTRA STUDIEKOSTEN

  STUDIEGELD

  Het studiegeld bestaat uit een vast gedeelte (die iedere student bij inschrijving betaalt) en een variabel gedeelte (per ingeschreven studiepunt). 

  De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van

  • het type studiecontract waaronder je je inschrijft
  • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft
  • het aantal inschrijvingen
  • je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent)
  • je nationaliteit
  • en de grootte van je leerkrediet. 

  Bijvoorbeeld: 

  Je schrijft je als Belg in voor een voltijdse opleiding van 60 studiepunten met een diplomacontract

  ACADEMIEJAAR 2023-2024

  • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1092,10
  • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €128,80
  • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2023-2024: € 3 768): €576,10

  Heb je vragen over studiebeurs? Contacteer de sociale dienst.

  EXTRA STUDIEKOSTEN

  Naast het studiegeld betaal je ieder jaar ook extra studiekosten aan LUCA School of Arts.

  Dit zijn vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten die verrekend worden onder de vorm van een forfaitaire toeslag. Deze toeslag verschilt per opleiding of afstudeerrichting. Met deze extra studiekosten voorziet LUCA de nodige faciliteiten om de kunsten te beoefenen bv. uitleendiensten foto-en filmmateriaal, printservice, ateliers enz. 

  Opgelet: naast deze extra studiekosten en het studiegeld zal je ook individueel studie-en werkmateriaal moeten bekostigen zoals een laptop, tekenmateriaal enz. 

  Bijvoorbeeld:

  totaal bedrag: Een student aan LUCA betaalt dus zowel studiegeld + extra studiekosten:

  Een Niet-beursstudent (= geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid) Beeldende Kunsten - afstudeerrichting Vrije Kunsten campus Brussel betaalt  in 2023-2024:
   

  €1092,10 studiegeld + €200 extra studiekosten : totaal €1292,10.

   

  In heel uitzonderlijke gevallen, vb. wanneer je alleen opleidingsonderdelen volgt die geen gebruik maken van faciliteiten gekoppeld aan de extra studiekosten, kan je een afwijking aanvragen bij de administratief directeur via:

  https://proform.luca-arts.be/student/afwijking-extra-studiekosten

  KLIK HIER voor alle informatie rond studiekosten en studiefinanciering.


  CONTACT

  Heb je vragen over je artistieke toelatingsproef, inschrijvingen,...? Neem contact op met inschrijvingen@luca-arts.be