Inschrijven als MASTERSTUDENT

Na je bacheloropleiding kan je aan je master beginnen. Voor de meeste opleidingen is dit een jaar, voor sommige opleidingen loopt het mastertraject over twee jaar. 

Heb je een professionele bachelor gevolgd, dan kan je via een schakelprogramma toch aan je master beginnen. Bekijk hier de verschillende mogelijkheden.

Inschrijven voor 2024-2025


Je kan aanmelden voor het masterassessment.
Eerstvolgende deadline: 24 juni 2024 


 

Hulp nodig bij het uitzoeken welke inschrijvingsprocedure van toepassing is op je gewenste LUCA-masteropleiding? Het registratieformulier hieronder begeleidt je aan de hand van de gevolgde vooropleiding en de gewenste masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van de gewenste opleiding: Master, Master-na-Master of Educatieve Master. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden.

Voor de masteropleidingen is het ook noodzakelijk om te slagen voor het Master Assessment.

Diplomavoorwaarden

MASTEROPLEIDING

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Het is verplicht om een Master Assessment af te leggen, waar een commissie zal beslissen of en hoe je kan instromen in de masteropleiding. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Voorbereidingsprogramma's

Een voorbereidingsprogramma is bedoeld voor studenten met een Academisch Bachelor- of Masterdiploma die wensen in te schrijven voor een masteropleiding, maar op basis van hun diploma niet rechtstreeks toegelaten zijn. Dankzij dit programma kunnen zij aan de masteropleiding beginnen met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors.

Er bestaat geen modeltraject voor verwante academische diploma's. Elke aanvraag wordt individueel bekeken.

Een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

Schakelprogramma's 

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een Professioneel Bachelordiploma behaald hebben en een Academische Masteropleiding willen aanvatten. Dankzij dit programma kunnen zij met dezelfde voorkennis als de academische bachelors aan een masteropleiding beginnen. Het schakelprogramma reikt academische vaardigheden aan.

Een schakelprogramma heeft een omvang van 45 à 90 studiepunten die in functie van de specifieke vooropleiding van de student verder gereduceerd kunnen worden.

Voor enkele opleidingen is een modeltraject ontwikkeld (zie hieronder). Aanvragen vanuit andere (verwante) professionele diploma's zijn mogelijk, maar worden individueel bekeken.

Een schakelprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

MASTER-NA-MASTEROPLEIDING

Om in te schrijven voor een Master-na-Masteropleiding dien je over een Academisch Masterdiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent. 

EDUCATIEVE MASTEROPLEIDING

Iedereen met een diploma Academisch Bachelor in de kunsten kan zich inschrijven voor een Educatieve Master uit hetzelfde studiegebied (mits behoud van de specialisatie). Studenten met een diploma Academisch Bachelor in de kunsten van LUCA School of Arts, kunnen rechtstreeks instromen (mits behoud van de specialisatie).

Studenten in één van de volgende situaties dienen een master assessment af te leggen:

- je hebt een Academisch Bachelor in de Kunsten van een andere instelling Hoger Onderwijs dan LUCA School of Arts.

- je wil veranderen van specialisatie.

Bezit je reeds een masterdiploma in de kunsten? In dat geval kan je de educatieve master afleggen via een verkort traject. Iedereen met een Academisch Masterdiploma in de kunsten van LUCA School of Arts of een andere Vlaamse instelling Hoger Onderwijs, kan zich rechtstreeks inschrijven voor een verkorte Educatieve Master uit hetzelfde studiegebied (mits behoud van de specialisatie).

Houders van een niet-Vlaamse academische master in de kunsten kunnen toegelaten worden tot een verkorte Educatieve Master na het afleggen van een diploma- en taalcheck bij de dienst Admissions.  

Verblijfsvoorwaarden

Kandidaat-studenten moeten beschikken over een geldige verblijfstitel in België op het moment van inschrijven.
Ben je EU-lid? Dan volstaat jouw identiteitskaart of paspoort.

Voor vragen kan je terecht bij international@luca-arts.be.

Taalvoorwaarden

LUCA School of Arts biedt Nederlandstalige en Engelstalige masteropleidingen aan.

1. Nederlandstalige masteropleidingen

Nederlands is de officiële onderwijstaal voor het merendeel van de LUCA-masteropleidingen. Nederlandstalige taalkennis wordt aangeraden, maar internationale studenten (met het vereiste taalniveau in het Engels) zijn ook welkom om de Master in Beeldende Kunsten (Gent) te volgen. Deze masteropleiding bestaat uit een aanzienlijk aantal keuzevakken in het Engels. Praktijkvakken worden overigens in kleine groepen gegeven, hetgeen het opvangen van internationale studenten vergemakkelijkt. 

Voor de volgende opleidingen is een minimum Nederlands taalniveau (CEFR Score: B2) vereist:

 • Master in Drama (Leuven)
 • Master in Productdesign (Genk)
 • Master in Beeldende Kunsten (Genk)
 • Master in Audiovisuele Kunsten (Genk)
 • Educatieve Master in Beeldende en Audiovisuele Kunsten (Brussel, Gent, Genk)
 • Educatieve Master in Muziek en Podiumkunsten (Leuven)

Meer informatie is te vinden in het onderwijsaanbod: http://onderwijsaanbod.luca-arts.be/opleidingen/n/

2. Engelstalige masteropleidingen

Enkel de opleidingen die je kan terugvinden onder English Programmes worden volledig in het Engels onderwezen. Deze masteropleidingen situeren zich voornamelijk op de campussen Sint-Lukas Brussel en Lemmens Leuven.

Het vereiste taalniveau om in het Engels aan LUCA School of Arts te studeren is niveau B2. Dit niveau kan door de kandidaat-student op volgende manieren aangetoond worden:

 • Een verworven diploma uit het Hoger Onderwijs in een van de "inner circle" landen (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Australië, Engelstalig Canada , Ierland, Caribische eilanden, Zuid-Afrika)
 • TOEFL iBT Paper Edition and Home Edition: minimum score 79
 • IELTS Academic: 6.5
 • Duolingo test: minimum score 110
 • International Baccalaureate (IB)
 • TOEIC Luisteren 490 + Lezen 455 + Spreken 200 + Schrijven 200
 • Cambridge English Exams:
  • Certificate in Advanced English (CAE) graad A, B or C
  • Certificate of Proficiency in English (CPE)  minimum score 176
  • B2 First: minimum score 179
 • ITACE test niveau B2 (enkel voor kandidaten die reeds in België verblijven)
 • Studenten die een diploma Secundair of Hoger Onderwijs behaald hebben in Vlaanderen of Nederland, kunnen een kopie van hun diploma opladen wanneer er een taalcertificaat gevraagd wordt in het aanmeldformulier. Een taalcertificaat is in hun geval niet verplicht, maar kan optioneel toegevoegd worden. 

Geldigheid van taalcertificaten: taalcertificaten die jouw taalvaardigheid aantonen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien de geldigheidsperiode overschreden is, worden kandidaten ten strengste aangeraden een recente versie van het certificaat te voorzien of een bijkomend bewijs voor te leggen dat het taalniveau sinds dan onderhouden is. 

Leerkredietvoorwaarde

Bij het begin van je opleiding hoger onderwijs start je met een leerkrediet, een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan ‘betaald’. Wie slaagt krijgt de ingezette punten terug, maar je kan ze uiteraard ook verliezen. Door het leerkrediet ben jij medeverantwoordelijk voor jouw studieloopbaan. Op het moment van inschrijving zal altijd het saldo van je leerkrediet gecontroleerd worden. Studenten die geen leerkrediet meer over hebben kunnen niet toegelaten worden.

Verdien punten dubbel terug

Een leerkrediet wordt gebruikt voor een bachelor- en masteropleiding, zowel bij een diploma- als een creditcontract. Elk opleidingsonderdeel kost studiepunten die automatisch van je leerkrediet worden gehaald. Een volledig lessenpakket van één jaar bestaat uit zestig studiepunten. De studiepunten waarvoor je slaagt, en dus een creditbewijs verwerft, krijg je terug. Wat meer is: de eerste zestig studiepunten krijg je dubbel terug! Studiepunten van vakken waarvoor je niet slaagt of wordt gedelibereerd ben je kwijt. De stand van je leerkrediet kan je op elk moment bekijken op www.studentenportaal.be.

Positief of negatief saldo

Behaal je zonder kleerscheuren een diploma Professionele of Academische Bachelor, dan beschik je nog over 200 studiepunten. Wie vervolgens een masteropleiding start én ook afstudeert, levert meteen 140 studiepunten in. Na slagen kan je dus over een positief saldo beschikken dat je kan inzetten voor een andere bachelor- of masteropleiding, maar niet voor schakel- of voorbereidingsprogramma's.

Wat als je te weinig studiepunten overhoudt om een opleiding af te ronden? In dat geval kan de hogeschool of universiteit jouw inschrijvingsgeld verhogen of jouw inschrijving zelfs weigeren.

Van opleiding veranderen

Het is met andere woorden van belang om de juiste studiekeuze te maken en je daarbij eventueel te laten begeleiden. Het is geen ramp als je uiteindelijk toch een verkeerde keuze hebt gemaakt, al heeft dat (afhankelijk of je al dan niet generatiestudent bent en afhankelijk van de periode) wel gevolgen voor je leerkrediet.

Generatiestudenten (eerste inschrijving in het hoger onderwijs): Verander je voor 1 december, dan worden de opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet en start je de nieuwe opleiding met 140 studiepunten. Heroriënteer je tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft van de opgenomen studiepunten terug. Na 15 maart ben je alle opgenomen studiepunten kwijt.

Niet-generatiestudenten: Voor niet-generatiestudenten is er één verschil: de periode van 1 december tot 15 maart. Niet-generatiestudenten die zich heroriënteren in die periode krijgen hun studiepunten voor het tweede semester terug. Wat ze hebben ingezet voor het eerste semester verliezen ze dus.

Meer informatie

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet

Inschrijven

Het inschrijvingsproces bij LUCA School of Arts verloopt in twee of drie stappen afhankelijk van de opleiding die je wenst te volgen. Voor de masteropleidingen is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden bij de dienst Admissions voor een diploma- en taalcheck (stap 1), om vervolgens in te schrijven voor een Master Assessment (stap 2). Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden kan je hier vinden.

Hulp nodig bij het uitzoeken welke inschrijvingsprocedure van toepassing is op je gewenste LUCA-masteropleiding? Het registratieformulier hieronder begeleidt je aan de hand van de gevolgde vooropleiding en de gewenste masteropleiding.

Ben je geslaagd voor het Master Assessment?
Dan vind je de link voor uw definitieve inschrijving (stap 3) in de mail met je resultaat en toelatingsattest. Indien je deze mail niet terugvindt, neem dan contact op met de onderwijsadministratie van uw campus.

Heb je eerder al een geslaagd Master Assessment afgelegd? 
Heb je eerder een geslaagd Master Assessment afgelegd en wens je nu pas in te schrijven? Neem dan contact op met inschrijvingen@luca-arts.be om de link voor definitieve inschrijving bij LUCA aan te vragen.

Weigering wegens studievoortgangsmaatregelen, laattijdige inschrijving of deelname aan laattijdig Master Assessment?

In dergelijke situaties dient een toelating tot uitzonderlijke inschrijving aangevraagd te worden bij de Vicedecaan Onderwijs. Hiervoor gebruik je het volgende formulier: Toelating Uitzonderlijke Inschrijving.

De Vicedecaan zal jouw motivatie beoordelen nadat ze gecontroleerd is door de Onderwijsadministratie. Vervolgens ontvang je de goedkeuring of afkeuring van jouw aanvraag per mail.

Toch nog vragen?

In geval je na het lezen van deze pagina toch nog vragen zou hebben: inschrijvingen@luca-arts.be
(Gelieve de campus waarop jouw vraag betrekking heeft te vermelden in het onderwerp van je mail!)

Master Assessment

Ben je in het bezit van een diploma Hoger Onderwijs? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om door te stromen naar een masteropleiding. Via het Master Assessment onderzoekt een toelatingscommissie of je, al dan niet via een schakel- of voorbereidingsprogramma, toegelaten wordt tot de gewenste masteropleiding.

Aan de hand van enkele vooraf opgeladen documenten (o.a. portfolio, CV en motivatiebrief) peilt de toelatingscommissie naar jouw creatieve competenties, potentieel en motivatie. Op basis van het vooraf ingediende dossier word je vervolgens al dan niet uitgenodigd voor een individueel gesprek waarin de motivatie, gedrevenheid, creativiteit en kennis verder aan bod komen. Beide zaken zijn onderdeel van het Master Assessment en noodzakelijk om te slagen.

INSCHRIJVEN

 • Inschrijven voor het Master Assessment is verplicht en kan uitsluitend via het inschrijvingsformulier 
 • De inschrijving voor het Master Assessment bestaat uit twee luiken:
  • Aanmelding bij de dienst Admissions (controle diploma- en taalvoorwaarden)
  • Inschrijving voor het Master Assessment (indienen artistiek dossier en keuze datum)
 • De uitnodiging voor het individueel gesprek volgt enkele dagen voor het assessment.
 • Het Master Assessment is gratis.
 • Opgelet: Je mag slechts één keer per academiejaar aanmelden voor een Master Assessment voor dezelfde afstudeerrichting.

OVERZICHT MASTER ASSESSMENTS

Via de link hieronder kan je per campus het overzicht en alle belangrijke informatie van de Master Assessments terugvinden.

*De data en informatie op onderstaande pagina's is eveneens van toepassing voor de Educatieve Masteropleidingen.

Definitieve inschrijving

Na het slagen voor de Artistieke Toelatingsproef of het Master Assessment moet je nog definitief inschrijven bij LUCA School of Arts door een online inschrijvingstoepassing (OLI) volledig te doorlopen. De link naar deze online inschrijvingstoepassing ontvang je samen met het attest van slagen in de resultaat-mail na de Artistieke Toelatingsproef of Master Assessment. 

Heb je eerder een geslaagde Artistieke Toelatingsproef of Master Assessment afgelegd en wens je nu pas in te schrijven? Neem dan contact op met inschrijvingen@luca-arts.be om de link voor definitieve inschrijving aan te vragen.

Voor opleidingen zonder Artistieke Toelatingsproef of Master Assessment word je via het inschrijvingsformulier (hierboven) automatisch doorverwezen naar de online inschrijvingstoepassing.

Inschrijven bij LUCA School of Arts verloopt volledig digitaal. Enkel en alleen wanneer je hier een specifiek verzoek toe krijgt is het noodzakelijk om persoonlijk langs te komen op de onderwijsadministratie van de gekozen campus. 

Studiegeld en extra studiekosten

Studiegeld

Het studiegeld bestaat uit een vast gedeelte (die iedere student bij inschrijving betaalt) en een variabel gedeelte (per ingeschreven studiepunt). 

De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van

 • het type studiecontract waaronder je je inschrijft
 • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft
 • het aantal inschrijvingen
 • je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent)
 • je nationaliteit
 • en de grootte van je leerkrediet. 

Bijvoorbeeld: 

Je schrijft je als Belg in voor een voltijdse opleiding van 60 studiepunten met een diplomacontract

ACADEMIEJAAR 2023-2024

 • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1092,10
 • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €128,80
 • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2023-2024: € 3 768): €576,10

ACADEMIEJAAR 2024-2025

 • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1.116
 • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €131,50
 • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2023-2024: € 3 768): €588

Heb je vragen over studiebeurs? Contacteer de sociale dienst.

Extra studiekosten

Naast het studiegeld betaal je ieder jaar ook extra studiekosten aan LUCA School of Arts.

Dit zijn vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten die verrekend worden onder de vorm van een forfaitaire toeslag. Deze toeslag verschilt per opleiding of afstudeerrichting. Met deze extra studiekosten voorziet LUCA de nodige faciliteiten om de kunsten te beoefenen bv. uitleendiensten foto-en filmmateriaal, printservice, ateliers enz. 

Opgelet: naast deze extra studiekosten en het studiegeld zal je ook individueel studie-en werkmateriaal moeten bekostigen zoals een laptop, tekenmateriaal enz. 

Bijvoorbeeld:

totaal bedrag: Een student aan LUCA betaalt dus zowel studiegeld + extra studiekosten:

Een Niet-beursstudent (= geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid) Beeldende Kunsten - afstudeerrichting Vrije Kunsten campus Brussel betaalt  in 2023-2024:
 

€1092,10 studiegeld + €200 extra studiekosten : totaal €1292,10.

In 2024-2025:

€1116 studiegeld + €300 extra studiekosten : totaal €1416.

 

In heel uitzonderlijke gevallen, vb. wanneer je alleen opleidingsonderdelen volgt die geen gebruik maken van faciliteiten gekoppeld aan de extra studiekosten, kan je een afwijking aanvragen bij de administratief directeur via:

https://proform.luca-arts.be/student/afwijking-extra-studiekosten

KLIK HIER voor alle informatie rond studiekosten en studiefinanciering.


CONTACT

Heb je vragen over het Master Assessment, de inschrijvingen,..? Contacteer inschrijvingen@luca-arts.be