Student aan KU Leuven Faculteit Architectuur? Lees direct hier meer info over studiefinanciering

Studiegeld en extra studiekosten LUCA School of Arts

De studiekosten omvatten het studiegeld (inschrijvings -en examengeld) en de extra studiekosten.

Het studiegeld bestaat uit een vast gedeelte (die iedere student bij inschrijving betaalt) en een variabel gedeelte (per ingeschreven studiepunt). 

De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van

 • het type studiecontract waaronder je je inschrijft
 • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft
 • het aantal inschrijvingen
 • je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent)
 • je nationaliteit
 • en de grootte van je leerkrediet. 

Bekijk hier de studiegelden voor academiejaar 2020-2021

Bekijk hier de studiegelden voor academiejaar 2021-2022

Bij jouw inschrijving kan je het beurstarief studiegeld aanduiden als je één van onderstaande bewijzen kan aanleveren:

 • Je ontving in 2019-2020 een studietoelage als student hoger onderwijs van de Dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid. 
 • Je ontving in 2019-2020 een schooltoeslag (ook wel selectieve participatietoeslag genoemd) in het secundair onderwijs van je fonds groeipakket/kinderbijslagfonds. 
 • De sociale dienst van je campus deed voor jou een hypothetische berekening die je recht op (bijna)beurstarief aantoont (zie verder).

Denk je recht te hebben op een beurs of studietoelage, maar kan je bovenstaande bewijzen niet aanleveren?

Dan betaal je het reguliere bedrag studiegeld en krijg je het verschil teruggestort na bevestiging van je studietoelage of na berekening van je sociale dienst van Stuvo. 

Een berekening aanvragen bij jouw sociale dienst geeft je dus geen recht tot uitstel van betaling. Doe tijdig een aanvraag voor de vervaldatum van je factuur.

Opgelet: het betekent niet dat je automatisch recht hebt op een studietoelage voor academiejaar 2020-2021 als je een schooltoeslag of studietoelage ontving voor 2019-2020. Doe steeds een aanvraag voor het nieuwe academiejaar bij de Dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid. 

Naast het studiegeld betaal je ieder jaar ook extra studiekosten. Dit zijn vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten die verrekend worden onder de vorm van een forfaitaire toeslag. Deze toeslag verschilt per opleiding of afstudeerrichting.

Bekijk hier de extra studiekosten voor academiejaar 2020-2021

Bekijk hier de extra studiekosten voor academiejaar 2021-2022


Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo (studentenvoorzieningen) op je campus kan voor je berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij je sociale dienst ook terecht voor een spreiding van betaling, renteloze lening of een extra sociale toelage. 


Sociale dienst in Brussel en Gent 

voor studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur 

Stuvo LUCA Brussel

stuvo.socialedienst.brussel@luca-arts.be  

afspraak Dunja Prinz

Stuvo LUCA Gent

stuvo.socialedienst.gent@luca-arts.be

afspraak Hilde De Saeger 

afspraak Dunja Prinz

Studietoelage van de Vlaamse overheid 

 • Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op je studies, je nationaliteit en je financiële situatie.  
 • Voor het academiejaar 2020-2021 kan je de aanvraag enkel nog digitaal doen via de website van de dienst studietoelagen. Een belangrijke wijziging vanaf 2020-2021 is dat je als student de eerste keer zelf een profiel moet aanmaken waarin je o.a. bepaalt wie er toegang krijgt tot jouw dossier. Je kan ook aangeven dat je wil dat je dossier elk jaar automatisch wordt opgestart, wat wij sterk aanbevelen. Je kan inloggen op dit profiel op verschillende manieren, zoals bvb. met een identiteitskaartlezer, een federaal token of via Itsme (Bekijk hier hoe je Itsme installeert).
 • Het kan soms even duren voor je studietoelage op je bankrekening wordt gestort. Je sociale dienst van Stuvo kan je een voorschot op je studietoelage geven. Maak hiervoor een afspraak. 

Welk tarief studiegeld betaal je? 

 • Heb je recht op een studietoelage, dan betaal je het beurstarief studiegeld van € 111,90 (voor academiejaar 2020-2021). 
 • Ontvang je geen studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je in volgende situaties verminderd studiegeld:
  • Je referentie-inkomen ligt onder de maximumgrens, maar je komt niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract). In dit geval bekijkt je sociale dienst van Stuvo of je in aanmerking komt voor het beurstarief. 
  • Je inkomen is te hoog en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens is niet groter dan € 3227: je betaalt het bijna-beurstarief. 
  • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen: je kan misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld. 
 • Je komt niet in aanmerking voor vermindering van je studiegeld als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de Dienst Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. 

Voor een aanpassing of berekening van je tarief studiegeld neem je contact op met de sociale dienst van Stuvo. 

Gespreide betaling van je studiegeld 

Kom je niet in aanmerking voor het beurstarief en ondervind je moeilijkheden om het studiegeld in één keer te betalen, dan kan je een spreiding aanvragen als je:

EN

 • het gezinsinkomen lager is dan €73.000 (netto belastbaar) of er minstens 2 studenten hoger onderwijs in je gezin zijn

Je kan ENKEL gespreid betalen mits je een contract afsluit met de sociale dienst van Stuvo vóór de vervaldatum van je factuur. Zij maken met jou een afbetalingsplan op.  Maak dus tijdig een afspraak om blokkering van je schoolaccount te voorkomen.

Student aan KU Leuven Faculteit Architectuur? 

Je studiegeld spreiden kan tot 1 december 2020 volgens volgend afbetalingsplan dat je met de sociale dienst van Stuvo afsluit:

1

Vóór de vervaldatum van je factuur

€245.20

2

Uiterlijk 1 december 2020

het resterende bedrag van je factuur

Student aan LUCA School of Arts?

Als LUCA student moet je ook extra studiekosten betalen, afhankelijk van je opleiding.

Je studiegeld en extra studiekosten spreiden kan tot 1 maart 2021 volgens volgend afbetalingsplan dat je met de sociale dienst van Stuvo afsluit:

1

Vóór de vervaldatum van je factuur

€245.20

2

Uiterlijk 15 november 2020

je extra studiekosten (afhankelijk van je opleiding)

3

Uiterlijk 15 januari 2021

de helft van het resterend bedrag van je factuur

4

Uiterlijk 1 maart 2021

het saldo van je factuur

Extra financiële tussenkomst via de sociale dienst van Stuvo 
Ondervind je moeilijkheden om je studies te betalen?

Je kan een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst als je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

De sociale dienst onderzoekt samen met jou je financiële en persoonlijke situatie. Het comité studiefinanciering van je sociale dienst behandelt jouw vraag objectief en vertrouwelijk.

De medewerkers van de sociale dienst hebben beroepsgeheim.

Doe je aanvraag voor het academiejaar 2019-2020 voor 1 juni 2020

 


Sociale dienst in Leuven 

voor studenten van LUCA School of Arts op campus Lemmens

georganiseerd door de studentenvoorzieningen van KU Leuven

Vragen over studietoelage, studiekosten, studiefinanciering?

Klop aan bij de sociale dienst van KU Leuven. 

Lees de brochure "Studiekosten, studietoelage en andere studiefinanciering"


Sociale dienst in Genk

voor studenten van LUCA School of Arts op campus C-Mine

georganiseerd door de studentenvoorzieningen van UCLL

Vragen over studietoelage, studiekosten, studiefinanciering?

Klop aan bij de sociale dienst van UCLL.


Sociaal statuut student 

Vragen over

 • kinderbijslag/Groeipakket
 • werken als student
 • belastingen
 • je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren
 • onderhoudsplicht van ouders
 • leefloon
 • studeren met een uitkering of als werknemer?

Informeer je bij

Ben je (bijna) afgestudeerd? Wat nu?

 • Vragen over je sociaal statuut?
 • Kinderbijslag/Groeipakket?
 • Verder studeren?

  Lees de brochure van Stuvo LUCA Gent en Brussel: Afgestudeerd! Wat nu?

​​​​​