Het studiegeld bestaat uit een vast gedeelte (die iedere student bij inschrijving betaalt) en een variabel gedeelte (per ingeschreven studiepunt). 

De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van

 • het type studiecontract waaronder je je inschrijft
 • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft
 • het aantal inschrijvingen
 • je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent)
 • je nationaliteit
 • en de grootte van je leerkrediet. 

Bijvoorbeeld: je schrijft je als Belg in voor een voltijdse opleiding van 60 studiepunten met een diplomacontract

ACADEMIEJAAR 2022-2023

 • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €979,60
 • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €115,80
 • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2022-2023: € 3 602): €517,60

ACADEMIEJAAR 2023-2024

 • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1092,10
 • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €128,80
 • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2022-2023: € 3 602): €576,10

Extra studiekosten

Naast het studiegeld betaal je ieder jaar ook extra studiekosten aan LUCA School of Arts.

Dit zijn vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten die verrekend worden onder de vorm van een forfaitaire toeslag. Deze toeslag verschilt per opleiding of afstudeerrichting. Met deze extra studiekosten voorziet LUCA de nodige faciliteiten om de kunsten te beoefenen bv. uitleendiensten foto-en filmmateriaal, printservice, ateliers enz. 

Opgelet: naast deze extra studiekosten en het studiegeld zal je ook individueel studie-en werkmateriaal moeten bekostigen zoals een laptop, tekenmateriaal enz. 

Bekijk hier de extra studiekosten voor academiejaar 2022-2023


Gespreide of afwijkende betaling van het studiegeld

GESPREIDE BETALING

Studenten die ingeschreven zijn voor een diplomacontract binnen LUCA kunnen via ProForm een gemotiveerd verzoek indienen om hun studiegeld en extra studiekosten te spreiden. Klik op: "afwijkende betalingsmogelijkheid" 

ACADEMIEJAAR 2022-2023

De uiterste aanvraagdatum voor deze spreiding is 31 oktober 2022!

Studenten die geen studiebeurs (= studietoelage) van de Vlaamse overheid toegekend krijgen en bijna-beursstudenten kunnen hun studiegeld en extra studiekosten betalen in vier schijven:

 1. Bij inschrijving: de extra studiekosten (afhankelijk van opleiding tussen €200 en €400) en eventuele bijkomende kosten zoals buskaart (enkel voor Genk en Leuven), verzekering, cultuurkaart (enkel voor Leuven) of sportkaart (enkel voor Leuven)
 2. 1 november: de administratiekost (€253,60)
 3. 15  januari: de eerste helft van de modulekost (niet-beursstudenten: aantal studiepunten x €6,05; bijna-beursstudenten: aantal studiepunten x €2,20)
 4. 1 maart: de tweede helft van de modulekost (niet-beursstudenten: aantal studiepunten x €6,05; bijna-beursstudenten: aantal studiepunten x €2,20)

Beursstudenten (= studenten met recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid) kunnen hun studiegeld en extra studiekosten betalen in twee schijven:

 1. Bij inschrijving: de extra studiekosten (afhankelijk van opleiding tussen €200 en €400) en eventuele bijkomende kosten zoals buskaart (enkel voor Genk en Leuven), verzekering, cultuurkaart (enkel voor Leuven) of sportkaart (enkel voor Leuven)
 2. 1 november: de administratiekost (€115,80)

Deze mogelijkheid tot spreiding wordt niet aangeboden aan studenten die uitsluitend een creditcontract hebben afgesloten of ingeschreven zijn voor een getuigschrift.

AFWIJKENDE BETALING

Heb je een contract met de VDAB? Wens je te betalen met opleidingscheques? Of betaalt jouw werkgever het studiegeld?

Ook in deze gevallen is het noodzakelijk om via ProForm een gemotiveerd verzoek in te dienen. 


BETALING VIA KMO-PORTEFEUILLE

Als ondernemer kan je subsidie aanvragen (20% tot 30% steun) via de KMO-portefeuille om de kwaliteit van je onderneming te verbeteren. LUCA School of Arts is een erkend dienstverlener.

Bekijk hier of je KMO aanspraak kan maken op deze steun.

Ben je werknemer van een KMO die voldoet aan de voorwaarden en wil je subsidie aanvragen, ga dan als volgt te werk:

 1. Schrijf je in voor de opleiding
 2. Dien je aanvraag in bij de KMO-portefeuille via deze procedure
  - ten laatste 2 weken na de start van het academiejaar
  - kies ‘LUCA School of Arts’ als dienstverlener
 3. Dien je aanvraag in bij LUCA School of Arts via proform
  - vermeld het dossiernummer van je aanvraag bij de KMO-portefeuille
 4. Stort je eigen bijdrage op de rekening van de KMO-portefeuille
 5. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort zijn bijdrage
 6. Betaal de factuur van je studiegeld online via de KMO-portefeuille

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo (studentenvoorzieningen) op je campus kan voor je berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij je sociale dienst ook terecht voor een renteloze lening of een extra sociale toelage. 


Sociale dienst in Brussel en Gent 

Stuvo LUCA

stuvo.socialedienst.brussel@luca-arts.be  

afspraak Ilona Nilis

stuvo.socialedienst.gent@luca-arts.be

afspraak Joy Bosman

afspraak Hilde De Saeger 


Stuvo kan berekenen of je in aanmerking komt voor verminderd studiegeld en/of een studietoelage van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1: Lees meer info over het recht op studietoelage en verminderd studiegeld hieronder. 
 • Stap 2: Contacteer Stuvo (zie contactgegevens hierboven) als je graag een berekening wil van je recht op studietoelage en/of een vermindering van je studiegeld. Een medewerker zal je laten weten welke documenten hiervoor nodig zijn.

 • Stap 3: Heb je het moeilijk om je studiegeld te betalen? Vraag alvast tijdig een spreiding (LUCA School of Arts) of uitstel van je studiegeld (KU Leuven). Indien nadien blijkt dat je recht hebt op een studietoelage en/of verminderd studiegeld wordt je factuur aangepast.

 • Stuvo kan je, indien je recht blijkt te hebben op een studietoelage, ook een voorschot op je studietoelage (zie hieronder) geven waarmee je je studiegeld kan betalen. Opgelet: deze berekeningen nemen tijd en geven je niet het recht de betaling van je studiegeld uit te stellen!


Studietoelage van de Vlaamse overheid 


Recht op verminderd tarief studiegeld

De sociale dienst van Stuvo kan berekenen of je in aanmerking komt voor vermindering van je tarief studiegeld:

 • Heb je recht op een studietoelage, dan betaal je het beurstarief studiegeld van €115,80.  
 • Ontvang je geen studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je in volgende situaties verminderd studiegeld:
  • Je referentie-inkomen ligt onder de maximumgrens, maar je komt niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract). In dit geval bekijkt je sociale dienst van Stuvo of je in aanmerking komt voor het beurstarief. 
  • Je inkomen is te hoog en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens is niet groter dan €3602 (bedrag 2022-2023): je betaalt het bijna-beurstarief. 
  • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen: je kan misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld. 
 • Je komt niet in aanmerking voor vermindering van je studiegeld als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de Dienst Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. 

Kan je je studiegeld niet meteen betalen dan kan je je betaling spreiden (LUCA School of Arts) of uitstellen (KU Leuven).

Je kan dit aanvragen via de automatische tool na je inschrijving. Je hoeft hiervoor niet aan te kloppen bij de sociale dienst van Stuvo. 


  Uitstel of spreiding van betaling van je studiegeld 

  Ondervind je moeilijkheden om het studiegeld in één keer te betalen, dan kan je je studiegeld spreiden (LUCA School of Arts) of uitstel vragen (KU Leuven).

  Een aanvraag voor spreiding of uitstel zal verlopen via een automatisch tool die je wordt aangeboden na je online inschrijving. Je hoeft hiervoor niet bij de sociale dienst aan te kloppen.

  -> Spreid de betaling van je studiegeld als LUCA student

  -> Stel de betaling van je studiegeld uit als KU Leuven student 

  Twijfel je na een aanvraag spreiding/uitstel nog aan je tarief? Dan kan je de sociale dienst contacteren om een inschatting te maken en, indien nodig, je tarief te laten corrigeren.


  Extra financiële tussenkomst via de sociale dienst van Stuvo 

  • Heb je moeilijkheden om je studies te betalen, dan kan je een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst bij de sociale dienst van Stuvo.

  • Je kan enkel een aanvraag doen als je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. 

  • Ook bepaalde studievoorwaarden, o.a. het soort contract waarmee je studeert zijn van belang. Ben je bvb. ingeschreven voor een creditcontract of voor een levenslangleren-traject met een getuigschrift dan kom je niet in aanmerking. Een extra educatieve Bachelor of Master voldoet wel (vraag naar de uitgebreide voorwaarden bij de sociale dienst).
  • De sociale dienst onderzoekt samen met jou je financiële en persoonlijke situatie
  • De medewerkers van de sociale dienst hebben beroepsgeheim.
  • Doe je aanvraag voor het lopende academiejaar telkens voor 1 juni.

   


  Sociale dienst in Leuven 

  • voor studenten van LUCA School of Arts op campus Lemmens
  • georganiseerd door de KU Leuven Stuvo
  • Vragen over studietoelage, studiekosten, studiefinanciering? Klop aan bij de sociale dienst van KU Leuven Stuvo

  Sociale dienst in Genk

  • voor studenten van LUCA School of Arts op campus C-Mine
  • georganiseerd door de studentenvoorzieningen van UCLL
  • Vragen over studietoelage, studiekosten, studiefinanciering?

  Klop aan bij de sociale dienst van UCLL.


  Sociaal statuut student 

  Vragen over

  • kinderbijslag/Groeipakket
  • werken als student
  • belastingen
  • je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren
  • onderhoudsplicht van ouders
  • leefloon
  • studeren met een uitkering of als werknemer?

  Informeer je bij