Studiegeld en extra studiekosten

De studiekosten omvatten het studiegeld (inschrijvings -en examengeld) en de extra studiekosten.

Het studiegeld bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van het type van studiecontract waaronder je je inschrijft, het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, het aantal inschrijvingen, je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent), je nationaliteit en de grootte van je leerkrediet. 

 Bekijk hier de studiegelden voor academiejaar 2019-2020

Bekijk hier de studiegelden voor academiejaar 2020-2021

Vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten worden verrekend onder de vorm van een forfaitaire toeslag waarvan het bedrag kan verschillen naargelang van de opleiding of de afstudeerrichting. Een opleiding-specifieke motivatie voor deze extra studiekosten kan je vinden op de Toledo-community "- infoLUCA". Bijkomende informatie kan je ook opvragen bij de opleidingsverantwoordelijken via de onderwijsadministratiemedewerkers van je campus.

Bekijk hier de extra studiekosten voor academiejaar 2019-2020

Bekijk hier de extra studiekosten voor academiejaar 2020-2021

Om in aanmerking te komen voor het studiegeld van beursstudent of bijna-beursstudent moet je een attest van de Dienst Studietoelagen voorleggen. Heb je nog geen attest of moet je de aanvraag nog indienen, dan betaal je initieel het reguliere bedrag van het inschrijvingsgeld maar krijg je het saldo teruggestort eens de studietoelage is toegekend. Enkel als je een bewijs van studietoelage van vorig jaar kan voorleggen bij inschrijving, krijg je het beurstarief aangerekend.

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo (studentenvoorzieningen) op je campus kan voor je berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij Stuvo ook terecht voor een spreiding van betaling, renteloze lening of een extra sociale toelage. Bekijk hieronder de voorwaarden bij jouw Stuvo. 


Sociale dienst in Brussel en Gent 

door Stuvo LUCA voor studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur 

Bij Stuvo kan je terecht voor een hypothetische berekening van je recht op studietoelage en je tarief studiegeld.

Vul onze vragenlijst in voor academiejaar 2019-2020 en kom te weten welke info we nodig hebben om een berekening te maken. 

Contacteer jouw stuvo medewerker. 

Stuvo LUCA Brussel stuvo.socialedienst.brussel@luca-arts.be  

afspraak Dunja Prinz

afspraak Arwen Vermeirsch 

Stuvo LUCA Gent stuvo.socialedienst.gent@luca-arts.be

afspraak Hilde De Saeger 

afspraak Arwen Vermeirsch 

Studietoelage van de Vlaamse Overheid 

Welk tarief studiegeld betaal je? 

 • Heb je recht op een studietoelage, dan betaal je het beurstarief studiegeld van € 110,80.
 • Ontvang je geen studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je in volgende situaties verminderd studiegeld:
  • Je referentie-inkomen ligt onder de maximumgrens, maar je komt niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract). In dit geval bekijkt Stuvo of je in aanmerking komt voor het beurstarief. 
  • Je inkomen is te hoog en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens is niet groter dan € 3209: je betaalt het bijna-beurstarief. 
  • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen: je kan misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld. 
 • Je komt niet in aanmerking voor vermindering van je studiegeld als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de Dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. 

Voor een aanpassing of berekening van je tarief studiegeld moet je contact opnemen met Stuvo. Vul ons formulier in om te weten welke gegevens wij nodig hebben voor een hypothetische berekening van je recht op studietoelage.  

Gespreide betaling van je studiegeld 

 • Moet je het volledige studiegeld of het bijna-beurstarief betalen en heb je het moeilijk om dit in één keer te doen, vraag dan bij Stuvo een akkoord voor een spreiding van betaling. Hierbij mag je onder bepaalde voorwaarden de betaling van het studiegeld spreiden tot uiterlijk 1 december 2019.
 • Betaal je het beurstarief, dan is er geen spreiding van je studiegeld mogelijk. 
 • Ook al krijg je van Stuvo de toelating om je studiegeld te spreiden, dan dien je toch binnen de betalingstermijn van je factuur een vast bedrag (€ 242,8) te betalen. Neem voor de vervaldatum van de factuur contact op met Stuvo om blokkering van je schoolaccount te voorkomen.
 • LUCA-studenten betalen ook extra studiekosten. Deze kosten kan je niet spreiden en betaal je bij de start van het academiejaar. 

Voorwaarden gespreide betaling:

Extra financiële tussenkomst door Stuvo 
Ondervind je moeilijkheden om je studies te betalen? Je kan een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst van Stuvo als je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Stuvo onderzoekt samen met jou je financiële en persoonlijke situatie. Het Stuvo comité behandelt jouw vraag objectief en vertrouwelijk. Stuvo-medewerkers hebben beroepsgeheim. Doe je aanvraag voor het academiejaar 2019-2020 voor 1 juni 2020

Lees alle details over het studiegeld, studietoelage en studiefinanciëring na in de brochure van Stuvo LUCA.

 


Sociale dienst in Leuven 

georganiseerd door de studentenvoorzieningen van KU Leuven voor studenten van LUCA School of Arts campus Lemmens 

Vragen over studietoelage, studiekosten, studiefinanciering? Klop aan bij de sociale dienst van KU Leuven. 


Sociale dienst in Genk

georganiseerd door de studentenvoorzieningen van UCLL voor studenten van LUCA School of Arts campus C-Mine

Vragen over studietoelage, studiekosten, studiefinanciering? Klop aan bij de sociale dienst van UCLL.


Sociaal statuut student 

Vragen over kinderbijslag/Groeipakket, werken als student, belastingen, je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren, onderhoudsplicht van ouders, leefloon, studeren met een uitkering of als werknemer?

Informeer je bij de sociale dienst op je campus,  lees de brochure Centen voor Studenten 2020  of bekijk centenvoorstudenten.be. 

Ben je (bijna) afgestudeerd? Wat nu?  Vragen over je sociaal statuut? Kinderbijslag? Verder studeren? Lees onze brochure.