Studiekosten

Hoeveel inschrijvingsgeld betaal ik? Wat zijn de extra studiekosten? Kan ik een gespreide betaling aanvragen? 

Studiegeld

Het studiegeld bestaat uit een vast gedeelte (die iedere student bij inschrijving betaalt) en een variabel gedeelte (per ingeschreven studiepunt). 

De grootte van het bedrag van het studiegeld is afhankelijk van

 • het type studiecontract waaronder je je inschrijft
 • het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft
 • het aantal inschrijvingen
 • je persoonlijk statuut (beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent)
 • je nationaliteit
 • en de grootte van je leerkrediet. 

Bijvoorbeeld: 

Je schrijft je als Belg in voor een voltijdse opleiding van 60 studiepunten met een diplomacontract

ACADEMIEJAAR 2023-2024

 • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1092,10
 • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €128,80
 • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2023-2024: € 3 768): €576,10

ACADEMIEJAAR 2024-2025

 • Niet-beursstudent = geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid: €1.116
 • Beursstudent = recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid: €131,50
 • Bijna-beursstudent = je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (2023-2024: € 3 768): €588

Heb je vragen over studiebeurs? Contacteer de sociale dienst.

Extra studiekosten

Naast het studiegeld betaal je ieder jaar ook extra studiekosten aan LUCA School of Arts.

Dit zijn vooraf vastgelegde studiegebonden kosten en faciliteiten voor studenten die verrekend worden onder de vorm van een forfaitaire toeslag. Deze toeslag verschilt per opleiding of afstudeerrichting. Met deze extra studiekosten voorziet LUCA de nodige faciliteiten om de kunsten te beoefenen bv. uitleendiensten foto-en filmmateriaal, printservice, ateliers enz. 

Opgelet: naast deze extra studiekosten en het studiegeld zal je ook individueel studie-en werkmateriaal moeten bekostigen zoals een laptop, tekenmateriaal enz. 

Bijvoorbeeld:

totaal bedrag: Een student aan LUCA betaalt dus zowel studiegeld + extra studiekosten:

Een Niet-beursstudent (= geen recht op studietoelage van de Vlaamse overheid) Beeldende Kunsten - afstudeerrichting Vrije Kunsten campus Brussel betaalt  in 2023-2024:
 

€1092,10 studiegeld + €200 extra studiekosten : totaal €1292,10.

In 2024-2025:

€1116 studiegeld + €300 extra studiekosten : totaal €1416.

 

In heel uitzonderlijke gevallen, vb. wanneer je alleen opleidingsonderdelen volgt die geen gebruik maken van faciliteiten gekoppeld aan de extra studiekosten, kan je een afwijking aanvragen bij de administratief directeur via:

https://proform.luca-arts.be/student/afwijking-extra-studiekosten

Gespreide of afwijkende betaling van het studiegeld

GESPREIDE BETALING

Alle studenten van LUCA kunnen via ProForm een gemotiveerd verzoek indienen om hun studiegeld en extra studiekosten te spreiden. Klik op: "afwijkende betalingsmogelijkheid" 

ACADEMIEJAAR 2024-2025

De uiterste aanvraagdatum voor deze spreiding is 31 oktober!

Studenten die geen studiebeurs (= studietoelage) van de Vlaamse overheid toegekend krijgen en bijna-beursstudenten kunnen hun studiegeld en extra studiekosten betalen in vier schijven:

 1. Bij inschrijving: de extra studiekosten (afhankelijk van opleiding tussen €300 en €400) en eventuele bijkomende kosten zoals buskaart (enkel voor Genk en Leuven), verzekering, cultuurkaart (enkel voor Leuven) of sportkaart (enkel voor Leuven)
 2. Voor 1 november: de administratiekost (€288)
 3. Voor 15  januari: de eerste helft van de modulekost (niet-beursstudenten: aantal studiepunten x €6,90; bijna-beursstudenten: aantal studiepunten x €2,50)
 4. Voor 1 maart: de tweede helft van de modulekost (niet-beursstudenten: aantal studiepunten x €6,90; bijna-beursstudenten: aantal studiepunten x €2,50)

Beursstudenten (= studenten met recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid) kunnen hun studiegeld en extra studiekosten betalen in twee schijven:

 1. Bij inschrijving: de extra studiekosten (afhankelijk van opleiding tussen €300 en €400) en eventuele bijkomende kosten zoals buskaart (enkel voor Genk en Leuven), verzekering, cultuurkaart (enkel voor Leuven) of sportkaart (enkel voor Leuven)
 2. Voor 15 januari: de administratiekost (€131,50)

Alle LUCA-studenten kunnen spreiding aanvragen.
 

Opgelet: 

De uiterste aanvraagdatum voor deze spreiding is 31 oktober. Wacht niet te lang om een aanvraag in te dienen!

- Je hoeft niet te wachten op de uitslag van je studiebeurs. Je kunt meteen spreiding aanvragen.

AFWIJKENDE BETALING

Heb je een contract met de VDAB? Wens je te betalen met opleidingscheques? Of betaalt jouw werkgever het studiegeld?

Ook in deze gevallen is het noodzakelijk om via ProForm een gemotiveerd verzoek in te dienen. 

BETALING VIA KMO-PORTEFEUILLE

Als ondernemer kan je subsidie aanvragen (20% tot 30% steun) via de KMO-portefeuille om de kwaliteit van je onderneming te verbeteren. LUCA School of Arts is een erkend dienstverlener.

Bekijk hier of je KMO aanspraak kan maken op deze steun.

Ben je werknemer van een KMO die voldoet aan de voorwaarden en wil je subsidie aanvragen, ga dan als volgt te werk:

 1. Schrijf je in voor de opleiding
 2. Dien je aanvraag in bij de KMO-portefeuille via deze procedure
  - ten laatste 2 weken na de start van het academiejaar
  - kies ‘LUCA School of Arts’ als dienstverlener
 3. Dien je aanvraag in bij LUCA School of Arts via proform
  - vermeld het dossiernummer van je aanvraag bij de KMO-portefeuille
 4. Stort je eigen bijdrage op de rekening van de KMO-portefeuille
 5. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort zijn bijdrage
 6. Betaal de factuur van je studiegeld online via de KMO-portefeuille
Studiefinanciering 

Ontvind je moeilijkheden om je studiegeld te betalen? Wil je jouw recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid laten berekenen? Wens je een voorschot op je studietoelage? Wil je onderzoeken of je recht hebt op verminderd studiegeld? 

Uitschrijven

Met veel enthousiasme en goede moed ben je begonnen aan een opleiding bij LUCA School of Arts. Jammer genoeg vind je na een tijd dat de opleiding toch niet biedt wat je ervan had verwacht en denk je eraan om met de studie te stoppen.

Wanneer je besloten hebt je studies aan LUCA stop te zetten dan moet je ook nog officieel uitschrijven.