De ombuds bemiddelt tussen de betrokken student, de docent en de beleidsinstanties in verband met onderwijsverzorging. In verband met examens bemiddelt de ombuds tussen examinatoren en studenten. De ombuds vervult de bemiddelingsrol in volle onafhankelijkheid.

Een ombudspersoon:

  • is gebonden aan discretieplicht, maar heeft geen beroepsgeheim;
  • treedt bij conflicten op als bemiddelaar tussen student(en), docent(en) en beleidsinstantie(s).

Tijdens de examenperiode contacteer je de ombuds voor volgende zaken:

  • afwezigheid wegens zwaarwichtige redenen (ziekte, overlijden naaste familie,…) via het webformulier ziektemeldingen;
  • als zich situaties voordoen die een normaal verloop van het examen  negatief beïnvloeden;
  • als je denkt dat je rechten tijdens het examen of de evaluatie ervan geschonden zijn.

Taken van de ombuds tijdens de examenperiode:

  • waakt over de rechten en plichten van jou en de examinator;
  • treedt op als bemiddelaar bij eventuele problemen;
  • neemt deel aan de beraadslaging van de examencommissie, weliswaar zonder stemrecht.

Contactgegevens ombudspersonen:

 
Campus Opleiding Contact
Campus C - Mine Alle opleidingen. Hilde Nelissen
Campus Lemmens Alle opleidingen. Maaike De Zitter
Campus Narafi Alle opleidingen. Véronique Béelaert
Campus Sint - Lucas Gent

Beeldende kunsten

Educatieve master audiovisuele en

beeldende kunsten

Mieke Cogghe
Campus Sint - Lucas Gent Interieurvormgeving Els Vanobberghen
Campus Sint - Lucas Gent Beeldende vormgeving Helga Danckers
Campus Sint - Lucas Gent Specifieke lerarenopleiding Dirk Bogaert
Campus Sint - Lukas Brussel

Audiovisuele kunsten

Beeldende kunsten

educatieve master audiovisuele en

beeldende kunsten

Elke Van Damme
Campus Sint - Lukas Brussel

Bouw

Interieurvormgeving

Christian Vancraenenbroeck
Campus Sint - Lukas Brussel Documentary Film Directing (Doc Nomads) Roel Vandewinkel