Ombudsdienst

De ombuds bemiddelt tussen de betrokken student, de docent en de beleidsinstanties in verband met onderwijsverzorging. In verband met examens bemiddelt de ombuds tussen examinatoren en studenten. De ombuds vervult de bemiddelingsrol in volle onafhankelijkheid.

Een ombudspersoon:

  • is gebonden aan discretieplicht, maar heeft geen beroepsgeheim;
  • treedt bij conflicten op als bemiddelaar tussen student(en), docent(en) en beleidsinstantie(s).

Tijdens de examenperiode contacteer je de ombuds voor volgende zaken:

  • afwezigheid wegens zwaarwichtige redenen (ziekte, overlijden naaste familie,…) via het webformulier ziektemeldingen;
  • als zich situaties voordoen die een normaal verloop van het examen negatief beïnvloeden;
  • als je denkt dat je rechten tijdens het examen of de evaluatie ervan geschonden zijn.

Taken van de ombuds tijdens de examenperiode:

  • waakt over de rechten en plichten van jou en de examinator;
  • treedt op als bemiddelaar bij eventuele problemen;
  • neemt deel aan de beraadslaging van de examencommissie, weliswaar zonder stemrecht.

Contactgegevens ombudspersonen:

 
Campus   Opleiding Contact
Campus C - Mine   Alle opleidingen. Hilde Nelissen
Campus Lemmens   Alle opleidingen. Maaike De Zitter
Campus Narafi   Alle opleidingen.

Véronique Béelaert (momenteel afwezig)

Christian Vancraenenbroeck (ad interim)

Campus Sint - Lucas Gent  

Beeldende kunsten (met uitzondering van eerste bachelor Grafisch Ontwerp)

Educatieve master audiovisuele en

beeldende kunsten

Renata Vanhorenbeeck
Campus Sint-Lucas Gent   Beeldende kunsten, eerste bachelor Grafisch Ontwerp Bert Huyghe 
Campus Sint - Lucas Gent  

Interieurvormgeving

Christian Vancraenenbroeck
Campus Sint - Lucas Gent   Visual Design

Sieber Marly

Campus Sint - Lukas Brussel  

Audiovisuele kunsten

Beeldende Kunsten

Inge Gobert
Campus Sint - Lukas Brussel  

Bouw

Interieurvormgeving

Christian Vancraenenbroeck
Campus Sint - Lukas Brussel   Doc Nomads

Roel Vande Winkel

Ombudsdienst
voor doctoraatsstudenten