Twijfels? Met veel enthousiasme en goede moed ben je begonnen aan een opleiding bij LUCA School of Arts. Jammer genoeg vind je na een tijd dat de opleiding toch niet biedt wat je ervan had verwacht en denk je eraan om met de studie te stoppen. Misschien heb je al een andere studie op het oog of wil je gaan werken. Wat je ook wil doen, zorg er in ieder geval voor dat je goed geïnformeerd bent over de stappen die je kan of moet zetten.

Raadpleeg de trajectbegeleiders voor meer informatie over een eventuele heroriëntering of het stopzetten van je studies en de sociale gevolgen van deze beslissing, vóór je beslist uit te schrijven.


Officieel uitschrijven

Wanneer je besloten hebt je studies aan LUCA stop te zetten dan moet je ook nog officieel uitschrijven.

Uitschrijven kan door het uitschrijvingsformulier volledig in te vullen en na inlevering van je studentenkaart en eventueel badges en andere voorwerpen die je van LUCA in bruikleen kreeg. Bij voorkeur kom je langs bij de onderwijsadministratie om deze voorwerpen in te leveren, als dat niet kan stuur je deze voorwerpen op per post per adres van de campus waar je was ingeschreven. Je krijgt een bewijs van uitschrijving dat je kan gebruiken bij een inschrijving bij VDAB of in een andere onderwijsinstelling.


Gevolgen voor het leerkrediet

Voor 1 december

Bij een uitschrijving vóór 1 december word je uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen, met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor er reeds resultaten werden vastgesteld door de examencommissie.

Tussen 1 december en 15 maart

Bij een uitschrijving tussen 1 december en 15 maart word je uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de opleidingsonderdelen die over het hele jaar gespreid zijn. Je wordt uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester.

Na 15 maart

Bij een uitschrijving na 15 maart word je uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen.

Bijzondere regeling voor generatiestudenten

Generatiestudenten* die zich uitschrijven en naar een andere opleiding (binnen de hogeschool of in een andere instelling) overstappen tussen 1 december en 20 december, krijgen de helft van het leerkrediet terug voor de opleidingsonderdelen van de oude opleiding van het eerste semester of die over het hele jaar gespreid zijn, voor zover er voor deze opleidingsonderdelen nog geen resultaten door de examencommissie zijn vastgesteld en op voorwaarde dat ze voor 15 maart ingeschreven zijn in de andere opleiding.

Meer informatie over leerkrediet vind je op de website van de Vlaamse overheid.

*Generatiestudenten zijn voor het eerst ingeschreven in het hoger onderwijs.

Creditcontract

Stop je met studeren en ben je ingeschreven met een creditcontract, dan ben je al het ingezette leerkrediet definitief kwijt.


Financiële gevolgen

Studiegeld

Tot 1 november: de administratiekost wordt ingehouden.
Tussen 1 november en 1 maart: de administratiekost plus de helft van het bedrag per studiepunt wordt ingehouden.
Vanaf 1 maart is het volledige studiegeld verschuldigd en zijn er geen terugbetalingen meer.

Bekijk hier de studiegelden voor academiejaar 2020-2021

Extra studiekosten

Tot 1 november: 80% van het bedrag wordt terugbetaald.
Tussen 1 november en 1 maart: terugbetaling van de helft van het bedrag.
Vanaf 1 maart: geen terugbetaling.

Bekijk hier de extra studiekosten voor academiejaar 2020-2021

Kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage van de Vlaamse overheid

Wijzig je in de loop van het academiejaar iets aan je inschrijving, dan kan het aantal opgenomen studiepunten veranderen. Dat kan een invloed hebben op je recht op kinderbijslag/Groeipakket en/of studietoelage. 

Lees meer info na op de website 'Centen voor studenten': 

Heb je nog vragen na het lezen van deze informatie? Contacteer jouw sociale dienst op de campus. 

Stuvo LUCA Brussel stuvo.socialedienst.brussel@luca-arts.be  

afspraak met Dunja Prinz

Stuvo LUCA Gent stuvo.socialedienst.gent@luca-arts.be

afspraak met Hilde De Saeger 

Sociale dienst Campus Lemmens socialedienst@kuleuven.be Website Sociale Dienst KU Leuven
Sociale dienst Campus C-Mine socialedienst.limburg@ucll.be Website Sociale Dienst UCLL

Ben je (bijna) afgestudeerd? Wat nu?

  • Vragen over je sociaal statuut?
  • Kinderbijslag/Groeipakket?
  • Verder studeren?

  Lees de brochure van Stuvo LUCA Gent en Brussel: Afgestudeerd! Wat nu?

​​​​​