Inschrijven voor flexibele trajecten - LUCA Continue

LUCA School of Arts biedt dertig verschillende opleidingen aan die samen instaan voor meer dan veertig verschillende specialisaties en keuzetrajecten.

Inschrijven voor 2024-2025
 

Voor sommige LUCA Continue trajecten dien je een assessment af te leggen. Aanmelden is mogelijk vanaf 18 december 2023.

 • Traject 3D
 • Design For Impact
 • Brand & Packaging
   

Voor sommige trajecten kan je rechtstreeks inschrijven. Dit kan vanaf 1 april 2024.

 • Creative Skills
 • BIM coördinator (bouw)
 • Werfleider (bouw)

Meld je hier aan

Hulp nodig bij het uitzoeken welke inschrijvingsprocedure van toepassing is op jouw keuze? Het registratieformulier hieronder begeleidt je aan de hand van de gevolgde vooropleiding en de gewenste opleiding of traject.


Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van de gewenste opleiding of traject. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden.

Diplomavoorwaarden

Om in te schrijven voor een traject dien je afhankelijke van het gekozen traject over  een bachelordiploma te beschikken of een assessment af te leggen. Indien dat niet het geval is zijn er enkele mogelijke scenario's: 

Kandidaten met een Nederlands diploma

Nederlandse studenten die zich wensen in te schrijven bij LUCA School of Arts moeten in Nederland toegang hebben tot universitaire studies of studies in het studiegebied van de Kunsten. Een kandidaat-student die in Nederland resideert zonder de Nederlandse nationaliteit te dragen, maar in Nederland het diploma Secundair of Hoger Onderwijs heeft behaald, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Zie hieronder een overzicht van welke Nederlandse diploma's voldoen om te starten in welke LUCA-opleidingen:

Nederlands Diploma LUCA-opleidingen waarvoor diploma geschikt is
VWO

Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)

Propedeuse Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
Universitair of HBO Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
MBO4 Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
HAVO Geen geschikt diploma om in een bacheloropleiding te starten

Kandidaten met een buitenlands diploma

Kandidaat-studenten uit het buitenland zijn uiteraard meer dan welkom bij LUCA School of Arts. Inschrijven met een buitenlands diploma kan echter pas nadat je dossier is ingediend en goedgekeurd bij de dienst Admissions. Meer informatie: admissions@luca-arts.be

Verblijfsvoorwaarden

Kandidaat-studenten moeten beschikken over een geldige verblijfstitel in België op het moment van inschrijven.
Ben je EU-lid? Dan volstaat jouw identiteitskaart of paspoort.

Voor vragen kan je terecht bij international@luca-arts.be.

Taalvoorwaarden

Nederlands is de officiële onderwijstaal voor alle verkorte trajecten. Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt tot de opleiding toegelaten indien hij/zij tenminste aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Bewijzen dat hij/zij de examens van ten minste één studiejaar in het Secundair of Hoger Onderwijs, of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het Hoger Onderwijs, met succes in het Nederlands heeft afgelegd.
 • Geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat een voldoende niveau biedt voor toelating tot het Hoger Onderwijs.
 • Geslaagd zijn voor niveau 5 van het examen Nederlands georganiseerd door een erkend taalinstituut
 • Een certificaat voorleggen van een opleiding Nederlands die door de hogeschool als gelijkwaardig beschouwd wordt met de voorgaande.
 • Een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt. 

Studenten kunnen hiervan vrijgesteld worden:

 • indien zij zijn ingeschreven in het kader van een bi-diplomering;
 • op grond van een toets of intakegesprek.

Leerkredietvoorwaarde

Op het moment van inschrijving zal altijd het saldo van je leerkrediet gecontroleerd worden. Studenten die geen leerkrediet meer over hebben kunnen niet toegelaten worden.

De stand van je leerkrediet kan je op elk moment bekijken op www.studentenportaal.be.

Positief of negatief saldo

Behaal je zonder kleerscheuren een diploma Professionele of Academische Bachelor, dan beschik je nog over 200 studiepunten.

Meer informatie

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet


INSCHRIJVEN

Het inschrijvingsproces bij LUCA School of Arts verloopt in twee of drie stappen afhankelijk van het traject dat je wenst te volgen. 

Studenten die dit academiejaar aan LUCA School of ARts studeren, kunnen zich inschrijven voor academiejaar 2024-2025 via de herinschrijftoepassing in KU Loket, ten vroegste vanaf eind juni. 

Studenten die een aantal jaren geleden een diploma bij LUCA hebben behaald, kunnen inschrijven voor het academiejaar 2024-2025 vanaf 1 april 2024. Inschrijven via kunstinvlaanderen. 

Andere kandidaat-studeten moeten een assessment afleggen. 

Inschrijvingen 2024-2025:
Voor start in academiejaar 2024-2025 
20 maart 2024, voor 11u.
24 juni 2024, voor 11u.
30 augustus 2024, voor 11u.
of ten laatste 25 september 2024, voor 11u.

Voor sommige LUCA Continue trajecten dien je een assessment af te leggen (tenzij je bij LUCA School of Arts al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald). Aanmelden is mogelijk vanaf 18 december 2023.

 • Traject 3D
 • Design For Impact
 • Brand & Packaging
   

Voor sommige trajecten kan je rechtstreeks inschrijven. Dit kan vanaf 1 april 2024.

 • Creative Skills
 • BIM coördinator (bouw)
 • Werfleider (bouw)

Meld je hier aan

Hulp nodig bij het uitzoeken welke inschrijvingsprocedure van toepassing is op jouw keuze? Het registratieformulier hieronder begeleidt je aan de hand van de gevolgde vooropleiding en de gewenste opleiding of traject.

Ben je geslaagd voor het Assessment?
Dan vind je de link voor uw definitieve inschrijving (stap 3) in de mail met je resultaat en toelatingsattest. Indien je deze mail niet terugvindt, neem dan contact op met de onderwijsadministratie van uw campus.

Toch nog vragen?

In geval je na het lezen van deze pagina toch nog vragen zou hebben: inschrijvingen@luca-arts.be
(Gelieve de campus waarop jouw vraag betrekking heeft te vermelden in het onderwerp van je mail!)

Definitieve inschrijving

Na het slagen voor het Assessment (indien van toepassing) moet je nog definitief inschrijven bij LUCA School of Arts door een online inschrijvingstoepassing (OLI) volledig te doorlopen. De link naar deze online inschrijvingstoepassing ontvang je samen met het toelatingsattest in de resultaat-mail.

Voor trajecten zonder Assessment word je via de toelatings-mail doorverwezen naar de online inschrijvingstoepassing.

Inschrijven bij LUCA School of Arts verloopt volledig digitaal. Enkel en alleen wanneer je hier een specifiek verzoek toe krijgt is het noodzakelijk om persoonlijk langs te komen op de onderwijsadministratie van de gekozen campus.