-

Online

Doctoraatsverdediging Pablo Calderón Salazar

Doctoral defence

Op maandag 19 april om 14u45 verdedigt Pablo Calderón Salazar (Onderzoekseenheid Inter-Actions) zijn doctoraatsonderzoek in de kunsten:

Walking the word of design: explorations and reflections of a decolonial-interventionist practice

Het doctoraat werd begeleid door promotor dr. Veerle Van der Sluys (Onderzoekseenheid Inter-Actions, Geassocieerde Faculteit Kunsten), copromotor prof. dr. Dirk De Grooff (Faculteit Sociale Wetenschappen, KU Leuven) en copromotor prof. dr. Liesbeth Huybrechts (Faculteit Architectuur en Kunst, Universiteit Hasselt).


De juryleden zijn: 

U kan zich voor de verdediging inschrijven via de volgende link t.e.m. donderdag 15 april om 12u: https://www.luca-artoffice.be/project/29846. Na afsluiting van de inschrijvingen ontvangt u per mail de uitnodigingslink voor de online doctoraatsverdediging.