499 resultaten gevonden

Maarten Vanvolsem: The Experience of Time in Still Photographic Images

Doctoral Project in the Arts by Maarten Vanvolsem

Maarten Van Mechelen: Designing technologies for and with children: theoretical reflections and a practical inquiry towards a co-design toolkit

Doctoral project in the Arts by Maarten Van Mechelen

Doctoral projects (completed) Intermedia

Doctoral projects (completed) Inter-Actions

LUCA-opleidingen voor Fotografie treden voor het eerst gezamenlijk naar buiten met fototentoonstelling

Ondersporen, dat zijn 56 geselecteerde fotografen uit vier totaal verschillende opleidingen in één gecureerde tentoonstelling

Hana Miletić: Materials, Dependencies, and Softwares

Hana Miletić' PhD project Materials, Dependencies, and Softwares

Vitor Candeias: EyeScape: Automation of Cinematic Narratives

Doctoral project in the Arts by Vitor Candeias

LUCA School of Arts heeft de juridische vorm van een vzw (vereniging zonder winstgevend doel). De juridische grondregels van de vzw LUCA School of Arts (LUCA) zijn vervat in de gecoördineerde statuten. Het intern reglement beschrijft de organisatie, het bestuur en de werking van de hogeschool.

LUCA Muziek participeert aan onorthodox concert ter ere van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU

De Tsjechische Republiek zal vanaf 1 juli gedurende zes maanden de Raad van de Europese Unie voorzitten. Ter gelegenheid daarvan worden tal van culturele en sociale evenementen voorbereid. De Academie voor Podiumkunsten in Praag heeft samen met CESNET en Luca School of Arts uit België een dergelijk evenement georganiseerd.

Van bedrog naar inzicht. De trompe l’oeil als zoeklicht in het artistieke creatieproces

Artistiek evalueren

OOF-PROJECT EVALUEREN IN HET HOGER KUNST- EN ONTWERPONDERWIJS

De verkenning van specifieke modaliteiten van muzikaal samenspel in relatie tot psychopathologie

Apologie van het schrift

Hieronder vind je enkele veel voorkomende vragen en hun antwoord over de instellingsreview.

Programma Minima Docta 2019 bekend

Platform voor maatschappelijke discussie en documentaire cinema

MINIMA DOCTA is een platform voor maatschappelijke discussie en documentaire cinema o.l.v. Jeroen Laureyns en Wim Lambrecht met de steun van LUCA School of Arts Campus Sint-Lucas Gent, Onderzoekseenheid Image, Kunstencentrum CAMPO, Cinema Sphinx en 019.

Studenten bouwen voormalig Triopand om tot hotspot voor creatieve denkers en makers

Een groep ondernemende studenten 'productdesign' heeft zich verenigd in ‘Geraas’. Zij gaan nu de Genkse Trios ombouwen tot een werkhuis voor creatives.

Leuvens doctoraat in de Muziek leidt tot concert op KLARA

10 jaar, zo lang heeft componist en LUCA docent Pieter Schuermans gezocht naar de grens van de lengte van de metrische eenheid in zijn muziek. Die zoektocht intrigeerde de topmuzikanten van Ataneres Ensemble en van Kugoni Trio genoeg om hieraan mee te werken. Het resultaat van die samenwerking was dan weer zo sterk dat het Klara overtuigde om er op prime time een Klara live aan te wijden. 

Tijdens het academiejaar 2020-2021 werkte LUCA School of Arts samen met Odisee, Thomas More, UC Leuven-Limburg en Vives een micro degree uit in Health Innovation Facilitation. De samenwerking smaakt naar meer. Daarom bouwde werden de ervaringen van dit project uitgewerkt in een handig stappenplan.   

De kunst van het gemis

OPAK-project

Cine Zoologie

Not in my backyard