do 13.10.2016, 10u - 12u

Beursschouwburg

Talks, lezingen en congressen

Een MOOC om te denken met ogen en handen

bMOOC is een digitaal educatief platform gemaakt in en voor de kunsten. Het project is het resultaat van het OOF-project van de Associatie KU Leuven met de titel "De beeldende zijde van schermleren: een MOOC om te denken met ogen en handen". 

Vanuit een toenemende digitalisering, globalisering en internationalisering is de urgentie hoog om naar nieuwe kwaliteitsvolle onderwijsvormen te zoeken in het hoger onderwijs1. Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn nieuwe onderwijsvormen die recentelijk een grote media belangstelling kennen en die een nieuwe vormgeving van hoger/universitair onderwijs mogelijk maken. MOOCs zijn er op gericht zoveel mogelijk iedereen te laten leren wat men wil en wanneer, onafhankelijk van instituut of locatie.  Het voordeel is dat ze toelaten internationale samenwerkingen aan te gaan, grensverleggende discussies te voeren en van Peer 2 Peer learning een realiteit te maken .

Wat echter opvalt is dat ontwerpers van MOOCs doorgaans vertrekken van de onuitgesproken veronderstelling dat onderwijs te maken heeft met kennisdeling en dat leren snel en efficiënt moet zijn. Ons uitgangspunt is dat naast het nastreven van vooraf vastgelegde leerresultaten, en het volgen van een voor gestructureerd pad in functie daarvan, het in het kunstonderwijs ook gaat om de vormende ervaring van blootstelling en blootgesteld worden met aspecten van verbeelding, aandacht en materialiteit. Het gaat erom gevoelig te worden voor de grenzen van datgene wat er kan gezegd, gedacht, gehoord, gezien, gedaan worden. Nu zijn het precies deze ervaringen die meestal ontbreken in een MOOC (en scherm-leren) waardoor het kunstonderwijs voor de bijkomende uitdaging staat om van het scherm een beeld te maken dat aanspreekt en (aan)raakt: een beeld dat doet denken met ogen en handen: b(eeldende)MOOC.

Over het Onderzoeksproject

Het bMOOC project is een transdisciplinaire samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, kunstenaars en ontwerpers vanuit diverse domeinen binnen LUCA School of Arts en het Labo voor Educatie en Samenleving (KU Leuven). 

Participanten zijn Kris Cardinaels, Marc De Blieck, Teis De Greve, Didier Deschrijver, Steven Devleminck, Roel Kerkhofs, Jan Masschelein, Maarten Simons, Thomas Storme en Nancy Vansieleghem.

Spread the word