Stijn Van Dorpe

Stijn Van Dorpe is kunstenaar, onderzoeker, ‘educator’. Hij onderzoekt de verhouding tussen kunst, maatschappij, politiek en school maken. Hij vertrekt daarbij van een kritische houding ten opzichte van dominante machtsfactoren die de ruimtes van de kunst vormen en de waarden die daarmee uitgedragen worden. Het gaat over plaatsen zoals het museum, de kunstschool maar evenwel over (normatieve) educatieve of artistieke geïnternaliseerde referentiekaders. Hij vraagt zich daarbij af hoe deze getransformeerd kunnen worden tot plaatsen waar dominante machtsverhoudingen ontbonden worden en andere relationele verhoudingen actief kunnen zijn en probeert dit via zijn werk in praktijk te brengen. Belangrijke actoren binnen zijn onderzoek zijn de kunstenaar, curator, toeschouwer, participant, organisator, arbeider en het precariaat. 

In 2019 startte hij een doctoraatsonderzoek waarin hij de transformatie onderzoekt van zijn individuele kunstpraktijk naar het para instituut voor KUNST en precariteit (pKp). Het pKp verhoudt zich tot bestaande culturele plaatsen door het innemen van para posities, posities naast, binnen, tijdens, in tegenstelling tot bestaande praktijken en instanties. Daarbij kan het zowel dynamieken onderzoeken, versterken of counteren. Het pKp houdt een focus op precariteit en benadert dit als potentieel omdat het in tegenstelling tot de ideologie van de laat kapitalistische wereld niet wil vervreemden van de conditie van wederzijdse afhankelijkheid. Binnen gedeelde collectieve processen wil het pKp precariteit (h)erkennen, delen en met opzet dominante omgevingen en waarden kwetsbaar maken. Het pKp wil daarmee gezamenlijke organisatievormen met andere distributiewijzen ontwikkelen die nieuwe politieke subjectiviteiten -niet enkel zichtbaar maken (via een centraliserende kunstruimte)- maar tevens laten ontstaan en verspreiden via de marge zonder die naar het centrum te brengen. Tijdens “Kunst en Zwalm” 2021 vond een eerste experiment plaats en sloeg het pKp haar tenten op aan de rand van het dorp Korsele. Zoals vroeger precairen buiten de stadsmuren verbleven, zo vormde het kamp het laboratorium, de ontmoetingsplaats en de uitvalsbasis voor haar interventies. Het pKp Kunst en Zwalm bestond naast Stijn Van Dorpe uit Elien Ronse, Nancy Vansieleghem, Does Vandousselaere, Marthe Marynissen, Bas Schevers, Emma Boeyaert, Joan Somers Donnelly, Floor Van Hoof, Mona Schietekat, Luth Lea Roose, Elena Vloeberghen, Sarah Késenne, Georgia Kokot, de vele mensen (publieken) met wie samengewerkt zal worden. 

Zijn werk werd recentelijk internationaal getoond in o.a. Basis Frankfurt Am Main, Kunstwerke Berlijn, Kunsthalle Kopenhagen, Netwerk Aalst, STUK Leuven, m hka Antwerpen, Z33 Hasselt, kunsthal Gent... , residenties vonden plaats in in o.a. Kunstwerke Berlijn, the Meetfactory Praag, the Bagfactory Johannesburg. De laatste jaren ontwikkelde hij enkele lange termijnprojecten zoals short cut (Rotterdam). Hij is deel van Piloot.co (Gent) en nauw betrokken bij het artistiek onderzoeksproject CAVEAT (Brussel). 

https://stijnvandorpe.blogspot.com

Met Sarah Késsenne stelde hij 'school of equals' samen, een publicatie over kunst/educatie&gelijkheid, Grafische Cel , LUCA School of Arts, 2021. https://www.copyrightbookshop.be/shop/stijn-van-dorpe-sarah-kesenne-school-of-equals/