Het Narafi is de grondlegger van het foto- en filmonderwijs van België. Narafi werd opgericht door cineast Henri Storck en politicus en filmliefhebber Piet Vermeylen in 1939. Hiermee is het de oudste foto -en filmschool van België.

Geschiedenis campus Narafi

Historiek
Het Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut, afgekort tot Narafi, was in oorsprong tweetalig. De school bood een antwoord op de vraag naar onderwijs in de nieuwe technieken zoals elektronica, draadloze verbindingen en beeldvorming. De drie opleidingen die het instituut aanbood waren film, fotografie en radio-elektriciteit, met de nadruk op televisie en radiotechnieken. Narafi was daarmee een van de eerste multimediascholen in Europa.

Het allereerste jaar telde de school slechts zes studenten. Door de democratisering van het hoger onderwijs telde Narafi 25 jaar later echter 800 studenten en werd het kasteel te klein. Een jachtpaviljoen in het Dudenpark en een gebouw in de Victor Besmelaan werden aangekocht.
 

Eerste Belgische tv-uitzendingen ooit uitgezonden door Narafi
Dat Narafi heel wat expertise in huis heeft, bewijst ook haar pioniersrol in de geschiedenis van de Belgische televisiegeschiedenis. Het dak van het kasteel was uitgerust met verschillende antennes die voor talrijke experimenten dienden. Lang voor de eerste uitzending van het NIR in 1953 werd in Vorst dus al televisie gemaakt. [kan ik het dan zo zeggen?] De zin voor experiment bleek de huisstijl van Narafi, want in de beginjaren van de Belgische televisie liet docent André Bernaert een dubbeldekker uit Londen overkomen die hij prompt ombouwde tot een zendwagen die de “Grote prijs van België” in Francorchamps meermaals capteerde.
 

Onderwijshervormingen hertekenden opleidingsaanbod Narafi
In de jaren 80 en 90 waren er talrijke fusies en verschuivingen binnen het onderwijs. De elektronica- en informatica-afdeling van Narafi vonden onderdak bij andere campussen en het kasteel in het Dudenpark evolueerde tot een echt ‘beeldhuis’ waar voortaan nog alleen film en fotografie onderwezen werd. Doorheen de jaren evolueerden de opleidingen en volgden ze de beeldindustrie daarbij op de voet. Bij de opstart van Narafi was er in België nog een grote nood aan technisch gevormde krachten die de ingewikkelde technische apparatuur aan de praat konden houden. Vandaag is de audiovisuele industrie zo geëvolueerd dat de gebruikers van audiovisuele apparatuur niet langer technici zijn. Het technische aspect heeft plaats gemaakt voor een creatieve invulling van het beroep. Dat is duidelijk te merken in het profiel van de huidige alumni, die zich profileren als creatieve geesten met technische bagage.
 
 

Alumni met naam en faam
De afgestudeerden van Narafi lieten de afgelopen decennia veel van zich horen. Vaak leverden ze uitmuntend werk achter de schermen, maar soms raakten ze ook bij het brede publiek bekend. Zo zijn Lieven De Brauwer (regisseur van onder andere de langspeelfilm ‘Pauline en Paulette’), Bram Claus , Jef Vingerhoedt, Gilles Mosar en Guy Thys oud-studenten Film.  De alumni van Narafi FOTO vind je op de Alumni pagina van onze opleiding fotografie.  Maar misschien zeggen namen als Harry Gruyaert, Dieter Telemans, Jan Locus, Bob Van Mol, Jacques Sonck, Lisa Van Damme, Nyk ‘Nyklyn’ Dekeyzer, Douglas Moors, Luc Thys, Sieg Minten of Stephan Verheye je wel al iets.

Parkzicht 75 blikt terug én vooruit 

Op zaterdag 18 oktober vierde LUCA-campus Narafi zijn 75ste verjaardag. De oudste foto- en filmschool van België deed dit in stijl, met de opname van het tv-programma ‘Parkzicht 75’. Leuke reportages die de rijke historiek van de campus belichtten, werden afgewisseld met boeiende studiogesprekken met grote namen van alle kunstcampussen van LUCA School of Arts.

Om haar 75ste verjaardag in stijl te vieren, boksten docenten en studenten van Narafi het tv-programma ‘Parkzicht 75’ in elkaar. Tussen de vele leuke reportages in passeren een reeks praatgasten de revue waaronder Nico Van De Velde, Aram Van Balaert en Lulu Cuyvers.

Ook het kasteel waar Narafi al sinds de beginjaren is ondergebracht, speelt een belangrijke rol in het programma. De historiek van het kasteel van Duden, dat gebouwd werd in 1873, is dan ook groot. Het werd in 1895 namelijk eigendom van Koning Leopold II die er bijzondere avontuurtjes beleefd zou hebben.

‘Parkzicht 75’ geeft hiermee niet alleen een speelse inkijk in de geschiedenis van Narafi, maar ook in het verhaal van LUCA School of Arts. Het programma zal op zondag 19 oktober worden uitgezonden door TV Brussel.

Video