Kasteel “Ter Beken” is een 18e-eeuws omwald kasteel, gelegen op de grens van Drongen en Mariakerke. Het is gebouwd op de plaats waar ooit een  feodaal slot stond. In 1516 was het eigendom van Gillis van der Beken, heer van Drongen. In de daaropvolgende jaren is het meermaals van eigenaar gewisseld. In 1748 laat Karel-Willem, graaf d'Allegambe, markies van Auweghem, de opdracht de oude burcht slopen en geeft hij opdracht (mogelijk aan Jan-Pieter van Baurscheidt de jonge) om een nieuw kasteel te bouwen. Dat heeft niet meer het karakter van een omwalde burcht, maar eerder van een groot luxueus landhuis.  

Ondanks dat het kasteel tijdens de twee wereldoorlogen heel wat schade opliep, verschijnt het vandaag nog steeds als het 18de-eeuwse landhuis. Dat is mede te danken aan de restauratie die na de eerste wereldoorlog door de Gentse industrieel Baron Casier werd uitgevoerd. Na de tweede wereldoorlog wordt Ter Beken aangekocht door het Bisdom Gent dat er het Sint-Paulusseminarie inricht. Architect Valentin Vaerwijck krijgt de opdracht om het oude landhuis te herstellen en een nieuwbouw te ontwerpen.

Sinds 1994 zijn het achttiende-eeuwse kasteel, het park, de walgrachten en de historische bijgebouwen beschermd als monument. In 2019 koopt LUCA School of Arts het kasteel.