Academische Kalender

Hieronder vind je de algemene Academische Kalender van LUCA School of Arts (goedgekeurd door het Bestuursorgaan van LUCA).

  • Externen kunnen de algemene versie raadplegen. 
  • Studenten kunnen de lokale uitgebreide studentenversie per campus gebruiken. 
  • Personeelsleden kunnen de lokale uitgebreide personeelsversie per campus gebruiken. 

Kalenders academiejaar 2023-2024