Toelatingsproef TV Film GENK

Bachelor in de Audiovisuele Kunsten

campus C-Mine Genk academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van de proef

De artistieke toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen voor woensdag 20 maart 2024 (11u00), maandag 24 juni 2024 (11u00) of vrijdag 30 augustus 2024 (11u00) (afhankelijk van de gekozen periode). Daarna ontvang je eventueel een uitnodiging voor een interview (zie data onderaan). De jury neemt enkel interviews af in geval van twijfel. 

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

1.  MOTIVATIE: We willen graag te weten komen waarom je voor de afstudeerrichting Televisie-Film op campus C-mine kiest en of je een correcte inschatting maakt van de uitdagingen van onze opleiding. Daarom vragen we je om in je tekst zeker een antwoord te geven op de concrete vragen die je in de online tool vindt.

 • Eerst peilen we naar je motivatie voor de afstudeerrichting Televisie-Film van de opleiding Audiovisuele Kunsten.
 • Daarnaast weten we graag waarom je deze studie specifiek op campus C-mine wil volgen.

2.  SCHRIJFOPDRACHT

In deze opdracht bekijken we wat je referenties zijn en hoe je die kan plaatsen in een breder kader.

Maak een tekst, aangevuld met illustraties, waarin je een aantal kunstwerken bespreekt die voor jou belangrijk zijn en die bovendien inspirerend kunnen zijn voor je toekomstige praktijk als filmmaker. We willen graag weten wat jou raakt, wat je aanspreekt en waarom dat zo is. Bovendien hopen we te lezen waarom jij de gekozen werken belangrijk, relevant, noodzakelijk of gewoon mooi vindt.

Je tekst moet voldoen aan de volgende inhoudelijke vereisten:

 • Selecteer minimaal vijf, maximaal acht verschillende kunstwerken.
 • Elk kunstwerk moet uit een andere discipline komen. Alle artistieke disciplines zijn toegelaten: films en kortfilms, documentaires en televisiereeksen, beeldhouwwerken en fotografie, schilderijen en ander grafisch werk, poëzie en proza, graphic novels en street art, alle muziekgenres en -vormen, toneel en dans, radio of podcasts, videoclips en online kunst, architectuur en performances, …
 • Kies niet alleen hedendaagse kunstwerken maar ook werken van voor het jaar 2000.
 • Probeer ook geografische diversiteit in je keuze te krijgen: kies werken uit verschillende delen van de wereld.
 • Motiveer je keuze voor elk kunstwerk: waarom heb je dat werk gekozen? Probeer concreet te zijn en ga in je motivatie verder dan louter het bespreken van vorm en stijl van het kunstwerk.
 • Wees persoonlijk in je bespreking (waarom spreekt het werk jou aan?) maar heb ook oog voor de bredere context (wat betekent het werk voor de kunstwereld, of zelfs de hele wereld?)
 • Als je vindt dat een gekozen werk een link heeft met (of belang voor) de opleiding Televisie–Film, vermeld dan wat die link is.
 • Sluit af met een overkoepelende conclusie. Zie je een samenhang tussen de werken die je koos, of net niet?

Je tekst moet voldoen aan de volgende vormvereisten:

 • Elke bespreking van elk werk telt ongeveer 200 woorden.
 • Vermeld duidelijk de titel van elk werk (of geef aan uit welk werk het beeld of fragment komt).
 • Voorzie een bronvermelding bij elk werk: wie is de auteur, kunstenaar, studio, uitvoerder…?
 • Als je video- of filmwerk, theater of dans bespreekt, verwijs dan naar je bronnen of naar voorbeelden op het internet (door de link te vermelden).
 • Van andere kunstvormen voeg je een illustratie bij je tekst.
 • Breng je teksten en beelden samen in één pdf-bestand.

3.  FILMOPDRACHT

  A. De Film

Maak een korte film die voldoet aan de onderstaande vormelijke en inhoudelijke vereisten. Je mag zelf je productiemiddelen (camera, audioapparatuur, montage…) kiezen in functie van je mogelijkheden en de behoeften van je film. Eenvoudige middelen zijn voldoende! Ideeën zijn in deze fase belangrijker dan technische middelen.

 • Maak een fictiefilm (een zelf verzonnen verhaal).
 • De duurtijd van de film is ongeveer 3 minuten.
 • Je kiest één van deze drie onderwerpen voor je film en zorgt ervoor dat je film daar inhoudelijk bij aansluit.
  • Breek uit jezelf
  • De warmste dag
  • Ik voel me goed
 • Bedenk zelf het verhaal, verzorg zelf de regie, bedien zelf de camera en maak zelf de montage.
 • Overtreed geen regels of wetten om je film te maken. Daar is geen enkele reden toe.
 • Geef je film een titel. Verwerk deze titel en de naam van de scenarist, van de regisseur en van de acteurs in je openingstitels.
 • Aan het einde van de film voorzie je een eindgeneriek. Je herhaalt de gegevens van je openingstitels en daaraan voeg je toe wie de camera bediend heeft en wie de montage van de film maakte. Ook de gegevens van de muziek die je eventueel in je film gebruikt hebt, vermeld je in de eindgeneriek.
 • Maak de film online of digitaal beschikbaar (Vimeo, YouTube, WeTransfer…) en zet de link naar je film in je motivatie bij de film (zie hieronder).

Nog enkele nuttige tips (die je niet verplicht bent te volgen):

 • Maak het jezelf niet te moeilijk en gebruik daarom niet te veel personages. Twee of drie is vaak al voldoende. Indien nodig kan je daarnaast met figuranten werken.
 • Vermijd het gebruik van sms’jes, chats of flashbacks.
 • Zorg dat je film een begin, een midden en een einde heeft.

INSTRUCTIES OM JE FILM TE UPLOADEN OP VIMEO

 • Je hebt een Vimeo-account nodig om een film te kunnen opladen. Als je die nog niet hebt, kan je die gratis aanmaken (https://vimeo.com).
 • Zorg ervoor dat je de file in het correcte formaat hebt aangemaakt vooraleer je start met opladen. Specificaties en tutorials voor exporteren vanuit courante montagesoftware kan je vinden op https://vimeo.com/help/compression.
 • Hou er rekening mee dat je met een gratis Vimeo-account maximaal 500MB per week kan opladen.
 • Wanneer je film geëxporteerd is en je account geactiveerd, kan je je file opladen via de blauwe “upload”-knop rechts bovenaan de startpagina.

Met de “privacy”-knop kan je de toegang tot je film beveiligen met een paswoord. Wanneer het opladen voltooid is, kan je de Vimeo-link naar je film kopiëren en plakken in het webformulier van de toelatingsproef via de link “toevoegen Vimeo-link” in de bevestigingsmail van je aanmelding (opgepast: plak de Vimeo-link zeker in juiste veld!). Vergeet zeker niet om ook het paswoord in te vullen wanneer je je film beveiligd hebt.

  B. De motivatie bij de film

Schrijf een tekst die voldoet aan onderstaande vormvereisten. In die tekst maak je duidelijk wat je motivatie is om net dit verhaal te schrijven en te verfilmen. Wat was de ideologische, ethische, esthetische en/of artistieke noodzaak die je ertoe bracht deze film te maken? Waarom moet een publiek jouw film zien? Vermelde onderaan je motivatie de link naar de site waar we je film kunnen bekijken.

 • Schrijf een tekst van maximaal één A4 (maximaal 500 woorden).
 • Sla je tekst op als pdf-bestand.
 • Geef dat bestand volgende benaming: JOUWNAAM_Jouwvoornaam_ATPr-TF2024-motivatie.

4.  PORTFOLIO (Optioneel)

Heb je al wat creatief werk op je conto staan? Dan willen wij dat graag zien. Het indienen van een portfolio met eigen werk is niet verplicht, maar kan de jury een beter beeld geven van je artistieke mogelijkheden en interesses en is daarom aan te bevelen. Video of muziek, proza of poëzie, beeldend werk of fotografie – alles kan en mag.

DEEL 2 - INTERVIEW OP CAMPUS
Gesprek met de docenten

De jury zal je dossier nauwgezet bestuderen en in alle ernst beoordelen. Als de leden van de jury nog vragen hebben, dan zal je uitgenodigd worden voor een interview op de campus. Ben je met glans geslaagd in de online proeven, dan word je niet uitgenodigd voor een interview.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN


De kandidaat wordt binnen een week na afronding van de procedure per mail op de hoogte gebracht van het resultaat. Wie wordt toegelaten, ontvangt daarbij eveneens de richtlijnen voor de definitieve inschrijving.
Een geslaagde artistieke toelatingsproef is geldig voor het academiejaar waarvoor de proef wordt afgenomen (academiejaar x) én het daaropvolgende academiejaar (academiejaar x + 1).


Veel succes!

DATA

Deadline online gedeelte indienen 

Interview op campus Bekendmaking resultaten
WO 20 MAART 2024 (11:00) WO 27 MAART 2024 binnen een week na afronding van
de procedure
MA 24 JUNI 2024 (11:00) MA 1 JULI 2024 binnen een week na afronding van
de procedure
VR 30 AUGUSTUS 2024 (11:00) VR 6 SEPTEMBER 2024 binnen een week na afronding van
de procedure
CONTACT

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus C-Mine Genk

C-Mine 5, 3600 Genk

02 447 16 00

onderwijsadmin.genk@luca‐arts.be

Contactpersoon voor inhoudelijke vragen over de toelatingsproef: geert.bouckaert@luca-arts.be