ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF TEXTIELONTWERP GENT

Bachelor in de Beeldende Kunsten 

campus Sint-Lucas Gent academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van de proef

De artistieke toelatingsproef bestaat uit twee onderdelen. Je ontvangt, na je online registratie, per mail een link naar het platform waarop je de opdrachten van DEEL I moet opladen. Je voltooit deze opdrachten vóór de deadline van DEEL I. Afhankelijk van de periode waarvoor je hebt geregistreerd zal de datum daarvan verschillen. DEEL II bestaat uit een interview op de campus. Let op: Je kan, per jaar, maar één keer deelnemen aan elke proef (Grafisch Ontwerp, Textielontwerp, Vrije Kunsten en Visual Design). Hou er rekening mee dat deze proeven gelijktijdig doorgaan. Bekijk ook alvast de toelatingsvoorwaarden om te kunnen starten als bachelorstudent op de volgende pagina: Inschrijven als BACHELORSTUDENT | LUCA (luca-arts.be)

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE:


Indien je alle opdrachten voor de verschillende onderdelen hebt voltooid (zie hieronder) en correct hebt opgeladen, zal je in de loop van de daaropvolgende werkdagen een uitnodiging ontvangen voor een interview op de Campus LUCA Gent. Er wordt verwacht dat je de dag van het interview de volledige dag ter beschikking bent.
 

Opladen: Indien de documenten niet of onvolledig zijn opgeladen gaan we ervan uit dat je niet langer wenst deel te nemen aan de proef. Controleer dus goed of alle documenten correct zijn opgeladen. Als je beslist niet langer aan de proef deel te nemen, gelieve je hiervoor uit te schrijven via dezelfde link die je hebt gebruikt om in te schrijven. Indien je problemen ondervindt tijdens het opladen gelieve de onderstaande criteria na te kijken: 

 • Bekijk of het bestand de maximum bestandsgrootte niet heeft overschreden, indien dit het geval is, kan je deze verkleinen via de volgende pagina: www.smallpdf.com
 • Heeft het document het gevraagd bestandsformaat (pdf)? Zo niet moet je deze omzetten voor je het bestand kan opladen. 
 • Google Chrome (via laptop of pc), is de aanbevolen webbrowser om te gebruiken, andere webbrowser kunnen soms problemen geven.
 • Indien je twijfelt of alles goed is opgeladen, vragen wij om onmiddelijk (na de eventuele foutmelding)contact op te nemen via het volgende e-mailadres: tatjana.vanoverloop@luca-arts.be Doe dit vóór of vlak na de deadline! Te late meldingen worden niet meer aanvaard. Geen paniek als je niet onmiddellijk antwoord krijgt, wij nemen ten laatste de werkdag nadien met u contact op.

Inhoud van de proef:

Hieronder vind je de verschillende opdrachten die je dient te voltooien en op te laden via het platform. Breng in ieder geval een fysiek exemplaar mee (indiend mogelijk) van de opdrachten die je voor DEEL I hebt opgeladen als je voor DEEL II (interview) naar de campus komt. Als je ook eigen werk hebt, dat niet is gemaakt in het kader van de toelatingsproef, raden we je sterk aan om dit op te laden (onder het laatste gedeelte) en ook mee te brengen. Eigen werk kan er immers tot toe bijdragen dat de commissie zich een goed beeld kan vormen van je creatieve mogelijkheden.


MOTIVATIE: Je verwoordt in een tekst van maximaal 500 woorden waarom je voor deze richting en campus koos. (Te noteren in het daarvoor voorziene veld op het oplaadplatform)


OPDRACHT I: Je beantwoordt de zoekopdracht naar werken of linken naar werken die relevant zijn voor jou en voor de opleiding die je wenst te volgen. Voor elk gekozen werk geef je ook een verantwoording. Dus wat wordt gevraagd:

 • Zoek tussen de 5 tot 9 verschillende beelden of videofragmenten van kunstwerken, performances, tekeningen, design, beeldverhalen, gebouwen, films die relevant zijn voor jouw gekozen opleiding. Plaats ze samen in een PDF-document. In dit document kan je een link naar VIMEO opnemen indien nodig.
 • ‘Relevant voor de opleiding’ betekent dat het past binnen het inhoudelijk profiel van de opleiding en de afstudeerrichting.
 • Noteer, indien mogelijk, voor elk beeld of fragment wie de maker is, wat de titel is, waar je het hebt gevonden.
 • Zorg dat alle werken gemaakt of uitgevoerd zijn door verschillende kunstenaars/ontwerpers/artiesten.
 • Haal maximum één beeld van Instagram of andere social media.
 • Geef voor elk werk weer waarom je dit hebt gekozen.
 • Kies niet alleen uit hedendaagse kunst, maar ook uit vorige periodes en eeuwen.


OPDRACHT II: Maak bij elke vraag minimaal 3 werken, fotografeer deze en plaats ze in je digitale dossier. Schrijf erbij hoe je tot deze werken (ideeën) bent gekomen:

 • Vraag 1: ‘Wat te doen met 1 meter touw’?
 • Vraag 2: 'Wat te doen met 1m2 witte stof’?


EIGEN WERK (facultatief):
Maak een selectie van je eigen artistieke/creatieve werken. Denk hierbij aan: tekeningen, foto’s, videofragmenten, ruimtelijk werk, ontwerpen, studies, werk uit een schetsboek/logboek, eindwerk,… Indien je nog geen eigen werk hebt gemaakt, hoef je deze opdracht niet uit te voeren. In dit geval concentreer je je op de andere opdrachten.

DEEL 2 - INTERVIEW OP CAMPUS:


Het interview gaat door op de Campus LUCA Gent (Alexianenplein 1). Het exacte lokaal en tijdstip verneem je, enkele werkdagen na het afronden van DEEL I, via mail met de uitnodiging (check ook steeds jouw spambox). Tijdens het interview voer je een individueel gesprek van maximum 20 min. met de atelierdocenten van Textielontwerp. In dit gesprek wordt gepeild naar de creatieve competenties en het creatief potentieel, aan de hand van de resultaten uit DEEL I en de motivatie en oriëntatie tijdens het interview.

Opgelet: Er bestaat geen mogelijkheid om de proef online te doen of om het gesprek op een andere dag in te halen, indien je niet aanwezig kan zijn op de aangegeven datum en/of uur. Je zal dan automatisch doorverwezen worden naar de volgende proef. Je kan de datum (voor de deadline) nog zelf wijzigen via de aanvankelijke inschrijvingslink. Indien je hiermee problemen ondervindt of wil nagaan of de datum correct is aangepast, kan je contact opnemen via het volgende e-mailadres: tatjana.vanoverloop@luca-arts.be Wat je reeds voor de voorgaande proef had gemaakt is nog geldig voor de volgende proef en kan je dus opnieuw opladen. Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan de laatste toelatingsproef van september 2024 en je slaagt niet of kan niet aanwezig zijn, dan kan je pas in het voorjaar van 2025 deelnemen aan een volgende proef. 

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN

Je wordt zo gauw mogelijk na afronding van de proef (DEEL II) per mail op de hoogte gebracht van het resultaat (check ook steeds jouw spambox). Wie wordt toegelaten, ontvangt daarbij eveneens de richtlijnen voor de definitieve inschrijving. (Een geslaagde artistieke toelatingsproef is geldig voor het academiejaar waarvoor de proef wordt afgenomen (academiejaar x) én het daarop volgende academiejaar (academiejaar x + 1).VEEL SUCCES!

DATA

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

DEEL 2 - INTERVIEW OP CAMPUS BEKENDMAKING RESULTATEN
WO. 20 MAART 2024 (11:00) ZA. 20 APRIL 2024 Binnen een week na deel II.
MA. 24 JUNI 2024 (11:00) DI. 2 JULI 2024  
VR. 30 AUGUSTUS 2024 (11:00) MA. 9 SEPTEMBER 2024  
CONTACT

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Sint‐Lucas Gent

Alexianenplein 1, 9000 Gent

+32 (0)2 447 14 00

tatjana.vanoverloop@luca‐arts.be