Toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van de gewenste opleiding: Academische Bachelor, Professionele Bachelor, Master, Master-na-Master of Educatieve Master. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden.

Opgelet: voor de Academische Bacheloropleidingen (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Muziek, Drama en Productdesign) of de Professionele Bacheloropleidingen Beeldende Vormgeving en Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video moet je ook slagen voor de Artistieke Toelatingsproef. Voor de masteropleidingen is het ook noodzakelijk om een Master Assessment af te leggen.


Diplomavoorwaarden

De diplomavoorwaarden verschillen naargelang de opleiding die je wenst te volgen.

BACHELOROPLEIDING

Om in te schrijven voor een bacheloropleiding dien je over een Belgisch diploma Secundair Onderwijs te beschikken. Indien dat niet het geval is zijn er enkele mogelijke scenario's: 

Kandidaten met een Nederlands diploma

Nederlandse studenten die zich wensen in te schrijven bij LUCA School of Arts moeten in Nederland toegang hebben tot universitaire studies of studies in het studiegebied van de Kunsten. Een kandidaat-student die in Nederland resideert zonder de Nederlandse nationaliteit te dragen, maar in Nederland het diploma Secundair of Hoger Onderwijs heeft behaald, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Zie hieronder een overzicht van welke Nederlandse diploma's voldoen om te starten in welke LUCA-opleidingen:

Nederlands Diploma LUCA-opleidingen waarvoor diploma geschikt is
VWO

Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)

Propedeuse Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
Universitair of HBO Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
Academische Bachelor (Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Drama, Muziek of Productdesign)
MBO4 Professionele Bachelor (Beeldende Vormgeving, Bouw, Interieurvormgeving, Film-TV-Video en Fotografie)
HAVO Geen geschikt diploma om in een bacheloropleiding te starten

Kandidaten met een buitenlands diploma

Kandidaat-studenten uit het buitenland zijn uiteraard meer dan welkom bij LUCA School of Arts. Inschrijven met een buitenlands diploma kan echter pas nadat je dossier is ingediend en goedgekeurd bij de dienst Admissions. Meer informatie: admissions@luca-arts.be

Kandidaten zonder diploma Secundair Onderwijs

Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma Secundair Onderwijs, kan je deelnemen aan een Toelatingsonderzoek Hoger Onderwijs. Dit onderzoek bestaat uit een test en een gesprek.
Meer informatie over het Toelatingsonderzoek vind je hier: Informatie Toelatingsonderzoek.
Inschrijven voor het Toelatingsonderzoek doe je hier: Inschrijvingslink Toelatingsonderzoek.

MASTEROPLEIDING

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent. Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Voorbereidingsprogramma's

Een voorbereidingsprogramma is bedoeld voor studenten met een Academisch Bachelor- of Masterdiploma die wensen in te schrijven voor een masteropleiding, maar op basis van hun diploma niet rechtstreeks toegelaten zijn. Dankzij dit programma kunnen zij aan de masteropleiding beginnen met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors.

Er bestaat geen modeltraject voor verwante academische diploma's. Elke aanvraag wordt individueel bekeken.

Een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

Schakelprogramma's 

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een Professioneel Bachelordiploma behaald hebben en een Academische Masteropleiding willen aanvatten. Dankzij dit programma kunnen zij met dezelfde voorkennis als de academische bachelors aan een masteropleiding beginnen. Het schakelprogramma reikt academische vaardigheden aan.

Een schakelprogramma heeft een omvang van 45 à 90 studiepunten die in functie van de specifieke vooropleiding van de student verder gereduceerd kunnen worden.

Voor enkele opleidingen is een modeltraject ontwikkeld (zie hieronder). Aanvragen vanuit andere (verwante) professionele diploma's zijn mogelijk, maar worden individueel bekeken.

Een schakelprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

Schakelprogramma's naar MA Beeldende Kunsten (Brussel)

Vanuit PBA Beeldende vormgeving naar afstudeerrichting Grafisch Ontwerp

Vanuit PBA Fotografie naar afstudeerrichting Fotografie

Vanuit PBA Interieurvormgeving naar afstudeerrichting Grafisch Ontwerp

Schakelprogramma's naar MA Beeldende Kunsten (Gent) Vanuit PBA Beeldende vormgeving naar afstudeerrichting Grafisch Ontwerp, Textielontwerp en Vrije Kunsten
Schakelprogramma's naar MA Audiovisuele Kunsten

Vanuit PBA Film naar keuzetraject Film

Vanuit PBA New media & Communication Technology naar optie ‘animatie’

Vanuit PBA Beeldende Vormgeving naar de optie ‘animatie’

MASTER-NA-MASTEROPLEIDING

Om in te schrijven voor een Master-na-Masteropleiding dien je over een Academisch Masterdiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent. 

EDUCATIEVE MASTEROPLEIDING

Iedereen met een Academisch Bachelorsdiploma in de kunsten kan zich inschrijven voor een Educatieve Master uit hetzelfde studiegebied (mits behoud van de specialisatie). Overstappen naar een andere specialisatie kan pas na het afleggen van een geschikheidsonderzoek. De toelating tot de vakdidactiek vakken hangt af van de gevolgde vooropleiding en specialisatie. 
Houders van een niet-Vlaams Academisch Bachelorsdiploma in de kunsten kunnen toegelaten worden tot een Educatieve Master na het afleggen van een Master Assessment.
Er zijn geen schakel- of voorbereidingsprogramma's voor de educatieve masteropleidingen.

Bezit je reeds een masterdiploma in de kunsten? In dat geval kan je de educatieve master afleggen via een verkort traject. Iedereen met een Masterdiploma in de kunsten kan zich inschrijven voor een verkorte Educatieve Master uit hetzelfde studiegebied (mits behoud van de specialisatie). De toelating tot de vakdidactiek vakken hangt af van de gevolgde vooropleiding en specialisatie. 
Houders van een niet-Vlaams Masterdiploma in de kunsten kunnen toegelaten worden tot een verkorte Educatieve Master na het afleggen van een Master Assessment. 
Er zijn geen schakel- of voorbereidingsprogramma's voor de verkorte educatieve masteropleidingen. 


Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden verschillen naargelang de opleiding die je wenst te volgen.

BACHELOROPLEIDING

Nederlands is de officiële onderwijstaal voor alle bacheloropleidingen. Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt tot de opleiding toegelaten indien hij/zij tenminste aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Bewijzen dat hij/zij de examens van ten minste één studiejaar in het Secundair of Hoger Onderwijs, of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het Hoger Onderwijs, met succes in het Nederlands heeft afgelegd.
 • Geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat een voldoende niveau biedt voor toelating tot het Hoger Onderwijs.
 • Geslaagd zijn voor niveau 5 van het examen Nederlands georganiseerd door een erkend taalinstituut
 • Een certificaat voorleggen van een opleiding Nederlands die door de hogeschool als gelijkwaardig beschouwd wordt met de voorgaande.
 • Een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt. 

Studenten kunnen hiervan vrijgesteld worden:

 • indien zij zijn ingeschreven in het kader van een bi-diplomering;
 • op grond van een toets of intakegesprek.

MASTEROPLEIDING

LUCA School of Arts biedt Nederlandstalige en Engelstalige masteropleidingen aan.

Nederlandstalige masteropleidingen

Nederlands is de officiële onderwijstaal voor het merendeel van de LUCA-masteropleidingen. Nederlandstalige taalkennis wordt aangeraden, maar omdat de meeste masteropleidingen een redelijk aantal keuzevakken in het Engels aanbieden zijn internationale studenten (met het vereiste taalniveau in het Engels) ook welkom om de Nederlandstalige masteropleidingen te volgen. Praktijkvakken worden overigens in kleine groepen gegeven, hetgeen het opvangen van internationale studenten vergemakkelijkt. 

Engelstalige masteropleidingen

Enkel de opleidingen die je kan terugvinden onder English Programmes worden volledig in het Engels onderwezen. Deze masteropleidingen situeren zich voornamelijk op de campussen Sint-Lukas Brussel en Lemmens Leuven.

Het vereiste taalniveau om in het Engels aan KU Leuven te studeren is niveau B2. Dit niveau kan door de kandidaat-student op volgende manieren aangetoond worden:

 • Een verworven diploma uit het Hoger Onderwijs in een van de "inner circle" landen (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Niew Zeeland, Australië, Engelstalig Canada , Ierland, Caribische eilanden, Zuid-Afrika)
 • TOEFL paper based test (PBT):: minimum score 550
 • TOEFL computer based test (CBT): minimum score 213
 • TOEFL internet based test (iBT): minimum score 79 
 • IELTS: 6.5
 • TOEIC Luisteren 490 + Lezen 455 + Spreken 200 + Schrijven 200
 • Cambridge English Exams:
  • Certificate in Advanced English (CAE) graad A, B or C
  • Certificate of Proficiency in English (CPE)  minimum score 176
  • First Certificate in English (FCE) : minimum score 179
 • ITACE test niveau B2 (enkel voor kandidaten die reeds in België verblijven)
 • Studenten die een diploma Secundair of Hoger Onderwijs behaald hebben in Vlaanderen of Nederland, kunnen een kopie van hun Vlaams of Nederlands diploma opladen wanneer er een taalcertificaat gevraagd wordt in het aanmeldformulier. Een taalcertificaat is in hun geval niet verplicht, maar kan optioneel toegevoegd worden. 

Verblijfsvoorwaarden

Kandidaat-studenten moeten beschikken over een geldige verblijfstitel in België op het moment van inschrijven.
Ben je EU-onderdaan? Dan volstaat jouw identiteitskaart of paspoort.

Voor vragen kan je terecht bij international@luca-arts.be.


Leerkredietvoorwaarde

Bij het begin van je opleiding hoger onderwijs start je met een leerkrediet, een pakket van 140 studiepunten. Daarmee wordt je studieloopbaan ‘betaald’. Wie slaagt krijgt de ingezette punten terug, maar je kan ze uiteraard ook verliezen. Door het leerkrediet ben jij medeverantwoordelijk voor jouw studieloopbaan. Op het moment van inschrijving zal altijd het saldo van je leerkrediet gecontroleerd worden. Studenten die geen leerkrediet meer over hebben kunnen niet toegelaten worden.

Verdien punten dubbel terug

Een leerkrediet wordt gebruikt voor een bachelor- en masteropleiding, zowel bij een diploma- als een creditcontract. Elk opleidingsonderdeel kost studiepunten die automatisch van je leerkrediet worden gehaald. Een volledig lessenpakket van één jaar bestaat uit zestig studiepunten. De studiepunten waarvoor je slaagt, en dus een creditbewijs verwerft, krijg je terug. Wat meer is: de eerste zestig studiepunten krijg je dubbel terug! Studiepunten van vakken waarvoor je niet slaagt of wordt gedelibereerd ben je kwijt. De stand van je leerkrediet kan je op elk moment bekijken op www.studentenportaal.be.

Positief of negatief saldo

Behaal je zonder kleerscheuren een diploma Professionele of Academische Bachelor, dan beschik je nog over 200 studiepunten. Wie vervolgens een masteropleiding start én ook afstudeert, levert meteen 140 studiepunten in. Na slagen kan je dus over een positief saldo beschikken dat je kan inzetten voor een andere bachelor- of masteropleiding, maar niet voor schakel- of voorbereidingsprogramma's.

Wat als je te weinig studiepunten overhoudt om een opleiding af te ronden? In dat geval kan de hogeschool of universiteit jouw inschrijvingsgeld verhogen of jouw inschrijving zelfs weigeren.

Van opleiding veranderen

Het is met andere woorden van belang om de juiste studiekeuze te maken en je daarbij eventueel te laten begeleiden. Het is geen ramp als je uiteindelijk toch een verkeerde keuze hebt gemaakt, al heeft dat (afhankelijk of je al dan niet generatiestudent bent en afhankelijk van de periode) wel gevolgen voor je leerkrediet.

Generatiestudenten (eerste inschrijving in het hoger onderwijs): Verander je voor 1 december, dan worden de opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet en start je de nieuwe opleiding met 140 studiepunten. Heroriënteer je tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft van de opgenomen studiepunten terug. Na 15 maart ben je alle opgenomen studiepunten kwijt.

Niet-generatiestudenten: Voor niet-generatiestudenten is er één verschil: de periode van 1 december tot 15 maart. Niet-generatiestudenten die zich heroriënteren in die periode krijgen hun studiepunten voor het tweede semester terug. Wat ze hebben ingezet voor het eerste semester verliezen ze dus.

Meer informatie

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/studeren/leerkrediet


Toelatingsonderzoek zonder (geschikt) diploma Secundair Onderwijs

Indien je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Om in te schrijven voor het toelatingsonderzoek moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarde 1: Leeftijd
Deelnemen mag als je 21 jaar geworden bent vòòr 31 december in het eerste jaar van inschrijving bij LUCA.

Voorwaarde 2: Nationaliteit
Je moet de nationaliteit hebben van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of behoren tot één van onderstaande categorieën:

 • Verblijfsrecht voor onbepaalde duur in België
 • Erkend slachtoffer van mensenhandel
 • Verblijfsrecht als student voor bepaalde duur (subsidiaire bescherming)
 • Onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
 • Begeleider/vervoeger van een persoon met onafgebroken verblijf van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure)
 • Erkend vluchteling

Voorwaarde 3: Taal
Je moet voldoen aan de taalvoorwaarden: meer informatie vind je hier.

Voorwaarde 4: Eén toelatingsonderzoek per academiejaar
Bij inschrijving voor het toelatingsonderzoek in LUCA mag je geen toelatingsonderzoek lopen hebben in een andere instelling van de Associatie KU Leuven. Er is één kans op een volledig toelatingsonderzoek per academiejaar binnen de Associatie KU Leuven. Indien je reeds een toelating behaalde in een andere hogeschool, gelieve te mailen naar onderwijsadmin@luca-arts.be.

Inschrijven voor het toelatingsonderzoek

Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je je aanmelden voor het toelatingsonderzoek. Dit onderzoek is gericht op het testen van het minimale en algemene geschiktheidsniveau voor de instap in het Hoger Onderwijs (niveau professionele of academische bachelor).

 • Je registreert je via deze link, waarbij je een motivatiebrief en cv moet uploaden. Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard.
 • Vervolgens ontvang je een bevestiging van je inschrijving of eventueel enkele bijkomende vragen. Ook ontvang je de datum, de volledige procedure en praktische gegevens.
 • Daarna leg je het toelatingsonderzoek af in LUCA campus Sint-Lukas Brussel. De test bestaat uit een aantal verschillende teksten over uiteenlopende onderwerpen (literatuur, geschiedenis, biologie, … ) gevolgd door een aantal vragen en peilt naar je vermogen tot logisch redeneren, algemene kennis en niveau. Als oefening vooraf kan je wel achtergrondartikelen lezen uit kwaliteitskranten of opiniebladen. Ga voor jezelf na of je goed begrijpt wat de boodschap is van de auteur, of je ziet welke verwijzingen naar andere delen in een tekst gebruikt worden, of wat de kern is van het onderwerp dat behandeld wordt. Je hebt een aanvullend gesprek met een commissie die nagaat of je voldoende kans van slagen hebt in het Hoger Onderwijs. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar jouw keuzevaardigheid, doorzettingsvermogen en studeervaardigheid.
 • Na de gesprekken worden de resultaten van het onderzoek mondeling meegedeeld, de resultaten worden daarna ook per mail toegestuurd.
 • Als je niet slaagt, is er mogelijkheid tot een bijhorend adviesgesprek om na te gaan welke factoren hiertoe geleid hebben, of wordt er advies gegeven voor een aangepaste studiekeuze. Het toelatingsonderzoek kan één maal per academiejaar worden afgelegd in één van de instellingen van de Associatie KU Leuven. Ook kan het zinvol zijn om na te gaan of je alsnog het diploma secundair onderwijs kan behalen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of onder begeleiding van Centra voor Volwassenenonderwijs.
 • Na het slagen voor het toelatingsonderzoek ontvang je geen diploma secundair onderwijs maar krijg je toelating tot professionele en/of academische opleidingen. Na het succesvol afronden van de bacheloropleiding behaal je een even volwaardig diploma Hoger Onderwijs als studenten die wel in het bezit zijn van een diploma Secundair Onderwijs.

Locatie & Data

Het toelatingsonderzoek voor alle campussen van LUCA vindt plaats in campus Sint-Lukas Brussel (Paleizenstraat 70, 1030 Brussel). Je dient je aan te melden aan het onthaal om 9u. Verdere praktische informatie ontvang je bij aanmelding. Voor de wegbeschrijving: Campus Sint Lukas Brussel.
Dit onderzoek zal voor LUCA worden georganiseerd op maandag 27 januari 2020, maandag 18 mei 2020 en maandag 24 augustus 2020!

Opgelet: voor de professionele bacheloropleidingen Beeldende Vormgeving en Audiovisuele Technieken: Film-TV-Video, alsook voor de academische opleidingen Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten, Productdesign, Muziek en Drama dient men vòòr inschrijving ook geslaagd te zijn voor de Artistieke Toelatingsproef die door onze hogeschool wordt georganiseerd.