Als je inschrijving is afgerond, kan je vanaf nu ons communicatieplatform ‘Toledo’ benaderen via http://toledo.luca-arts.be.

De toegang wordt geregeld via je login (= r-nummer) en het wachtwoord dat je bij het activeren ervan hebt ingesteld.
Mogelijk heb je nooit een activatiemail ontvangen, aarzel dan niet om de LUCA helpdesk te contacteren via helpdesk@luca-arts.be.

Heb je reeds geactiveerd maar ondervind je problemen bij het inloggen: via https://account.kuleuven.be/login.html kan je zelf een nieuwe activatiecode aanvragen.

Ingelogd op Toledo? Dan zie je oa. de community ‘-infoLUCA’, waar we algemene informatie publiceren. Daar kan je ook doorklikken naar de campuscommunities.Op de campuscommunities zal je naast de precieze regeling van de introductieweek (zodra die bekend is) ook alle informatie terugvinden die je per mail reeds ontvangen hebt.

Heb je vragen i.v.m dit bericht, reply dan aub uitsluitend op dit e-mailadres: inschrijvingen@luca-arts.be.

Once your registration is finished, you can visit our communication platform 'Toledo' via http://toledo.luca-arts.be.

Access will be arranged via your login (= r-number) and the password you set when you activated it.
If you perhaps have never received an activation e-mail, do not hesitate to contact the LUCA helpdesk via helpdesk@luca-arts.be.
If you have already activated your account but are experiencing problems logging in, you can request a new activation code via https://account.kuleuven.be/login.html.

Logged in on Toledo? Then you will see the community '-infoLUCA', where we publish general information. There you can also click through to the campus communities.

On the campus communities, in addition to the exact arrangements for the introductory week (as soon as they are known), you will also find all the information you have already received by e-mail.

If you have any questions about this message, please reply exclusively to this e-mail address: inschrijvingen@luca-arts.be.