Toelatingsproef Compositie Leuven

Bachelor in de Muziek

Campus Lemmens - academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van de proef

Je wilt je registreren voor de Artistieke Toelatingsproef Muziek bij LUCA Muziek voor de afstudeerrichting Compositie als bachelorstudent. Op de vorige pagina vond je reeds de datum van de deadline voor de online registratie van deze proef en de datum waarop je verwacht wordt op de campus. Op deze pagina vind meer info over wat deze proef inhoudt en hoe deze zal verlopen.
De artistieke toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke motivatie, een portfolio en een proef op de campus. Daarnaast wordt op dezelfde dag een oriënterende proef voor het opleidingsonderdeel gehoorvorming georganiseerd. 

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

Schriftelijke motivatie
Je krijgt bij inschrijving een link naar de online omgeving waarin je de instructies vindt hieromtrent. In een korte tekst verduidelijk je je motivatie voor de gekozen opleiding en afstudeerrichting.

Het toelatingsexamen compositie bestaat uit een kennisname, door een jury van docenten compositie, van compositorisch materiaal van de kandidaat en een uitgebreid gesprek daarover tussen de jury en de kandidaat.

Portfolio

Je wordt verzocht een portfolio van reeds geschreven werken mee te brengen (genoteerd, maar opnames video/audio kunnen ook, improviseren aan de piano of “work-in-progress” is eveneens toegestaan). Het portfolio bestaat uit maximaal 5 werken of schetsen/aanzetten. Het digitale portfolio wordt aangeleverd in één gecomprimeerd bestand van maximaal 100 MB. Als alternatief kan gelinkt worden naar online platformen zoals soundcloud, youtube en dergelijke, waarop content kan gestreamd worden (dus zonder de noodzaak van download).

Mail je portfolio 7 dagen voor je proef naar: pieter.schuermans@luca-arts.be

DEEL 2 - PROEF OP CAMPUS

Na kennisname van de composities gaat de jury met jou in gesprek over je voorkennis, creatieve sporen, motivatie en verwachtingen. Aanvullend leg je een schriftelijke proef af die peilt naar muziektheoretische kennis en bagage, en harmonische voorkennis

Motivatiegesprek

In een kort gesprek met de jury wordt gepeild naar je motivatie en persoonlijke ambities.

Oriënterende proef gehoorvorming
Deelname aan deze proef is verplicht, maar niet bindend. Het voorbeeld hieronder geeft een concreet beeld van de veronderstelde basiscompetenties om te starten in Bachelor 1.

RESULTATEN

Binnen een week na de proef wordt je op de hoogte gebracht van de reslutaten van de Artistieke Toelatingsproef.

DATA

  • Deadline online gedeelte 07.02.24: proef op 16 februari 2024
  • Deadline online gedeelte 24.06.24: proef op 1 juli 2024
  • Deadline online gedeelte 30.08.24: proef op 5 september 2024

Enkele dagen na de deadline van het online gedeelte wordt de gedetailleerde planning via mail bezorgd.

De Artistieke Toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het aanvullend gesprek met de docenten en/ of eventueel een praktische proef op campus.

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Lemmens Leuven

Lemmensberg 2 
3000 Leuven

bart.vandevoorde@luca‐arts.be