Afstudeerrichting in de Bachelor muziek
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Compositie

Academische Bachelor / Exchange Programme

De rijkdom van muziek laat zich moeilijk vatten. Kies je voor traditie of integendeel voor een experiment, richt je je op filmmuziek... alles kan. In de richting Compositie koppel je je persoonlijke creativiteit aan een historisch inzicht. Je leert muziek schrijven, arrangeren en improviseren. Daarnaast studeer je harmonie, polyfonie en fuga. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Om jouw muziek uit te voeren werk je samen met de vele muzikanten in huis en ga je interactieve samenwerkingen aan met mensen uit andere kunstvormen. Zo ervaar je volop wat de plaats en rol van muziek is. Na de bachelorjaren, met veel ontdekken en oefenen, rond je je opleiding af met een portfolio van composities en een scriptie.

De bacheloropleiding Compositie is een driejarige opleiding waarin je een stevige muzikale basis legt. Jouw talenten, ambities en keuzes zijn het vertrekpunt voor een traject waarin je als componist voortdurend nieuwe mogelijkheden leert kennen en ontwikkelen. 

De masteropleiding is een tweejarige opleiding waarin je je verder ontwikkelt tot een autonome en oorspronkelijke muzikaal kunstenaar. Het aanbod wordt verruimd met o.a. fuga en orkestratieleer en je docenten begeleiden je in jouw zoektocht naar een persoonlijke stijl.

CrossLab

LUCA School of Arts is een biotoop waarin samenwerking tussen studenten van verschillende kunstdisciplines gestimuleerd wordt. Hieruit ontstaan interessante cross-overs en innovatieve artistieke praktijken. Studenten kunnen bovendien keuzevakken meepikken uit alle opleidingen van LUCA, gaande van film of fotografie over grafisch ontwerp of interieurvormgeving tot productdesign of beeldhouwkunst. 

EDUCATIEVE MASTER

Na je bacheloropleiding kan je kiezen tussen de artistieke master of de educatieve master. In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties maar word je ook voorbereid op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). Want de educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken. Kies je voor de zuiver artistieke master en ben je ook geïnteresseerd in educatie? Dan kan je na het behalen van je masterdiploma Muziek instromen in het verkorte eenjarige traject van de educatieve master.

MASTERCLASSES, SYMPOSIA EN INTENSE PRAKTIJKERVARINGEN

Een masterclass met een topinstrumentalist, workshops waar internationaal gerenommeerde muziektherapeuten en -pedagogen in dialoog gaan met onze studenten ... De opleiding organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Hierdoor  kan je samenwerken met muziekexperts van buiten onze hogeschool. De muziekpraktijk staat centraal in je leven op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of bij zelfstudie, we stimuleren je om ook zoveel mogelijk op te treden met onze ensembles, koren en orkesten. Ten slotte werk je ook mee aan prestigieuze artistieke producties. Je leert ontzettend veel uit deze ervaringen en ze vormen je tot een ervaren muzikant en een vlotte teamspeler.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

INTERNATIONALE ERVARING

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je opleiding in overleg met je docenten uitbreiden en internationale ervaringen opdoen via diverse uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor kan je een beurs krijgen.

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Inschrijven als bachelorstudent >

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons:

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Wil je na je masteropleiding Muziek verder studeren, dan kan je bij ons ook terecht voor een master-na-masteropleiding Voortgezette Studies Muziek.

In de Master na Master Voortgezette Studies Muziek kan je je technische vakkennis verfijnen en je inzicht en onderzoeks- en communicatievaardigheden versterken. Als beginnend professionele musicus verwerf je er praktische vaardigheden en onmiddellijk bruikbare competenties. Je krijgt kansen om eerste ervaringen in het werkveld op te doen en je te oriënteren naar de loopbaan die het beste bij je past.

Bovendien ontwikkel je een onderzoeksparcours/onderzoekstraject dat je praktijk ondersteunt. De opleiding kan daardoor ook uitstekend dienen als voorbereiding op een doctoraat of voor een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Als Master in Muziek kan je verschillende kanten uit.

Als ondernemer-kunstenaar kan je solistische en kamermuziekprojecten creëren, vind je de weg naar theater- en productiehuizen of ga je een schitterende toekomst tegemoet als arrangeur, componist, programmator of dirigent.

Als educatief kunstenaar heb je lesbevoegdheid in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), andere onderwijsvormen, non-formele kunsteducatie en maatschappelijk-artistiek werk. Als uitvoerend musicus ben je klaar om aan audities deel te nemen van gerenommeerde orkesten en ensembles.

Je docenten

In onze muziekopleiding is jouw persoonlijkheid het vertrekpunt. Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die werkwijzen opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Onze docenten zijn er om je dag in dag uit te ondersteunen en te inspireren.