Artistieke Toelatingsproef Directie (koor) Leuven

Bachelor in Music

Campus Lemmens - academic year 2024-2025

Information about the course of the Artistic Aptitude Test

Je wilt je registreren voor de Artistieke Toelatingsproef Muziek bij LUCA Muziek voor de afstudeerrichting Directie als bachelorstudent. Op de vorige pagina vond je reeds de datum van de deadline voor de online registratie van deze proef en de datum waarop je verwacht wordt op de campus. Op deze pagina vind meer info over wat deze proef inhoudt en hoe deze zal verlopen.
De artistieke toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke motivatie, een portfolio en een proef op de campus. 

DEEL 1 - ONLINE 

Schriftelijke motivatie
Je krijgt bij inschrijving een link naar de online omgeving waarin je de instructies vindt hieromtrent. In een korte tekst verduidelijk je je motivatie voor de gekozen opleiding en afstudeerrichting.

DEEL 2 - OP CAMPUS

Artistieke proef op campus Lemmens

De artistieke toelatingsproef bestaat uit een proef gehoorvorming (een harmonisch en een 1-stemmig atonaal dictee), een ritmische lezing en een directieproef waarbij de kandidaat enkele korte werken dirigeert voor piano: een in tweevoud meegebracht vierstemmig koorwerk en een zichtlezing.

Interview op campus Lemmens

In een kort gesprek met de jury wordt gepeild naar je motivatie en persoonlijke ambities.

RESULTATEN

Binnen een week na de proef wordt je op de hoogte gebracht van de reslutaten van de Artistieke Toelatingsproef.

DATA

  • Deadline online gedeelte 24.06.24: proef op 1 juli 2024

Enkele dagen na de deadline van het online gedeelte wordt de gedetailleerde planning via mail bezorgd.

De Artistieke Toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het aanvullend gesprek met de docenten en/ of eventueel een praktische proef op campus.

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Lemmens Leuven

Lemmensberg 2 
3000 Leuven

Voor meer info kan je terecht bij: bart.vandevoorde@luca‐arts.be