Afstudeerrichting in de Bacheloropleiding muziek
3 jaar / 180 studiepunten / Engels
Campus Leuven / Lemmens

Directie

Academische Bachelor / Exchange Programme

In de richting Directie leer je als dirigent omgaan met koor, hafabra-ensemble of symfonisch orkest. Een stevige technische basis, een professioneel inzicht in uitvoeringspraktijk en interpretatie vormen samen met een ruim literatuuroverzicht de basis van je opleiding. Je leert pedagogisch en methodisch efficiënt repeteren, onder andere dankzij praktijkgerichte analyses van werken en uitvoeringen.

Je repeteert met verschillende ensembles. Je woont repetities bij van je coach en leraar. Je krijgt kans om kennis te maken met verschillende formaties.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Alleen wie een bachelor in de muziek heeft kan na het slagen in de artistieke toelatingsproef aan de opleiding van directie hafabra of symfonisch orkest beginnen.

EDUCATIEVE MASTERS

Na je bacheloropleiding kan je kiezen tussen de artistieke master of de educatieve master. In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties maar word je ook voorbereid op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is immers zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken. Kies je voor de artistieke master en ben je ook geïnteresseerd in educatie? Dan kan je na het behalen van je masterdiploma Muziek instromen in het verkorte, eenjarige traject van de educatieve master.

MASTERCLASSES, SYMPOSIA EN INTENSE PRAKTIJKERVARINGEN

Een masterclass met een top instrumentalist, workshops waar internationaal gerenommeerde muziektherapeuten en -pedagogen in dialoog gaan met onze studenten ... De opleiding organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Hierdoor kom je in contact en kan je samenwerken met muziekexperts van buiten onze hogeschool. De muziekpraktijk staat centraal tijdens je leven op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of tijdens zelfstudie, we stimuleren je om ook zoveel mogelijk te participeren aan de optredens in onze ensembles, koren en orkesten. Ten slotte werk je ook mee aan prestigieuze artistieke producties. Al deze ervaringen vormen je tot een teamspeler.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

INTERNATIONALE ERVARING

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je opleiding in overleg met je docenten ook uitbreiden en internationale ervaringen opdoen via diverse uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor kan je een beurs verkrijgen.

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Inschrijven als bachelorstudent >

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons:

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

“Wacht niet af, ga zelf op zoek naar verbindende kunsten en durf je eigen grenzen verleggen.” Het klinkt ontnuchterend als je net aan het Lemmensinstituut start, maar je krijgt eigenlijk een noodzakelijke portie levenswijsheid cadeau. Docenten geven je onmiddellijk mee dat het hard werken zal zijn. Je krijgt een grondige technische opleiding, maar dan is het aan jezelf. Durf ja zeggen, durf fouten maken, hou je visie open en durf buiten de klassieke lijnen te kleuren. Er zijn geen perfecte-paden te volgen. Maak je eigen weg."

Kevin Houben

Als dirigent kan je aan de slag bij de vele koren en hafabra-orkesten, zowel in de amateurkunstensector, maar ook bij professionele ensembles. Er is heel veel projectmatig werk. In deze context zijn samenwerking met en inzicht in andere kunstvormen van enorm belang.

Je docenten

In een muziekopleiding is je eigen persoonlijkheid je vertrekpunt. Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die werkwijzen opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Voor onze docenten bestaat er geen mooiere uitdaging dan je te ondersteunen en te inspireren. In het begin lopen ze vóór je, dan naast je en op het einde van je studie loop jij voorop.

Hoofdvakdocenten

Koordirectie Kurt Bikkembergs
Orkestdirectie (hafabra en orkest)

Ivan Meylemans

Instrumentatie/Arrangement hafabra

Kevin Houben
Instrumentatie/Arrangement orkest Piet Swerts