Toelatingsproef Directie ORKEST Leuven

Bachelor in de Muziek

campus Lemmens Leuven academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van de proef

Je wilt je registreren voor de Artistieke Toelatingsproef Muziek bij LUCA Muziek voor de afstudeerrichting Directie - Koor als bachelorstudent. Op de vorige pagina vond je reeds de datum van de deadline voor de online registratie van deze proef en de datum waarop je verwacht wordt op de campus. Op deze pagina vind meer info over wat deze proef inhoudt en hoe deze zal verlopen.

De artistieke toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke motivatie, een artistieke proef en een interview. Enkele dagen na de deadline van het online gedeelte wordt de gedetailleerde planning via mail bezorgd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen koordirectie, HaFaBra-directie en symfonisch orkestdirectie.

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

Schriftelijke motivatie

Je krijgt bij inschrijving een link naar de online omgeving waarin je de instructies vindt hieromtrent. In een korte geschreven tekst verduidelijk je je motivatie voor de gekozen opleiding en afstudeerrichting.

DEEL 2 - PROEF OP CAMPUS

Artistieke proef op campus Lemmens
De artistieke toelatingsproef bestaat uit een proef gehoorvorming (een harmonisch en een 1-stemmig atonaal dictee), een ritmische lezing en een directieproef waarbij de kandidaat enkele korte werken dirigeert voor een orkest, ensemble of piano.

Interview op campus Lemmens

In een kort gesprek met de jury wordt gepeild naar je motivatie en persoonlijke ambities.

RESULTATEN

Binnen een week na de proef wordt je op de hoogte gebracht van de reslutaten van de Artistieke Toelatingsproef.

DATA

  • Deadline online gedeelte 24.06.24: proef op 1 juli 2024

De Artistieke Toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het aanvullend gesprek met de docenten en/ of eventueel een praktische proef op campus.

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Lemmens Leuven

Lemmensberg 2 
3000 Leuven

Voor meer info kan je terecht bij: bart.vandevoorde@luca‐arts.be

Voor verdere informatie in verband met orkest- en HaFaBra-directie kan je contact opnemen met Ivan Meylemans (ivan.meylemans@luca-arts.be)