Toelatingsproef Instrument-Zang Leuven

Bachelor in de Muziek

campus Lemmens Leuven academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van de proef

Je wilt je registreren voor de Artistieke Toelatingsproef Muziek bij LUCA Muziek voor de afstudeerrichting Instrument/Zang als bachelorstudent. Op de vorige pagina vond je reeds de datum van de deadline voor de online registratie van deze proef en de datum waarop je verwacht wordt op de campus. Op deze pagina vind meer info over wat deze proef inhoudt en hoe deze zal verlopen.

De artistieke toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke motivatie, een artistieke proef en een interview. Daarnaast wordt op dezelfde dag een oriënterende proef voor het opleidingsonderdeel gehoorvorming georganiseerd (onderaan kan je een voorbeeldproef terugvinden).
Enkele dagen na de deadline van het online gedeelte wordt de gedetailleerde planning via mail bezorgd.

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

Schriftelijke motivatie

Je krijgt bij inschrijving een link naar de online omgeving waarin je de instructies vindt hieromtrent. In een korte tekst verduidelijk je je motivatie voor de gekozen opleiding en afstudeerrichting. 

DEEL 2 - PROEF OP CAMPUS

Artistieke proef op campus Lemmens
 

Als instrumentalist of zanger breng je een aantal composities in uiteenlopende stijlen, die representatief zijn voor jouw technische en muzikale mogelijkheden. We verwachten dit op niveau vierde graad DKO. Hieronder vind je het vereiste programma per instrument.

Accordeon

3 werken naar keuze.

Beiaard

3 werken naar keuze.

Blokfluit

3 werken naar keuze in contrasterende stijl.

Folkinstrumenten 3 werken naar keuze.

Gitaar

3 werken uit verschillende stijlperioden waaronder minstens 1 étude (niveau Villa Lobos).

Harp

3 werken naar keuze waaronder 1 étude en 1 Barok en/of Romantisch werk.

Houtblazers/Koperblazers/
Saxofoon

3 werken uit verschillende stijlperioden waaronder 1 étude.

Orgel

3 werken waaronder minimum 1 werk van J.S.Bach (of andere barokcomponist) en min. 1 werk uit latere stijlperiode (19de, 20ste of 21ste eeuw).

Piano

1 snelle etude naar keuze, 1 polyfoon werk van Johann Sebastian Bach (bijv. Prelude en fuga, driestemmige inventie, enz.), een snel deel in sonatavorm van J.Haydn, W.A.Mozart of L.van Beethoven en 1 werk naar keuze.

Slagwerk

1 werk voor klassieke of rudimental kleine trommel (vb Delécluse, Coutelier, Markovich, Wilcoxon).

1 werk voor vier-stokken melodisch slagwerk (marimba of vibrafoon)

1 werk voor pauken of drums of set-up naar keuze.

Strijkers

3 werken uit verschillende stijlperioden.

Zang

Minimum 4 werken (aria’s, liederen) uit verschillende stijlperioden in minstens 2 verschillende talen (te kiezen uit Italiaans, Duits, Frans, Spaans, Engels of Latijn) en bij voorkeur uit het geheugen.

De proef wordt beluisterd door de vakgroep van jouw instrument.
Enkel voor zangers wordt een begeleider voorzien. Het staat je vrij een eigen begeleider mee te brengen.

Interview op campus Lemmens

In een kort gesprek met de jury wordt gepeild naar je motivatie en persoonlijke ambities.

Oriënterende proef gehoorvorming

Deelname aan deze proef is verplicht, maar niet bindend. Het voorbeeld hieronder geeft een concreet beeld van de veronderstelde basiscompetenties om te starten in Bachelor 1.

RESULTATEN

Binnen een week na de proef wordt je op de hoogte gebracht van de reslutaten van de Artistieke Toelatingsproef.

DATA

  • Deadline online gedeelte 07.02.24: proef op 16 februari 2024
  • Deadline online gedeelte 24.06.24: proef op 1 juli 2024
  • Deadline online gedeelte 30.08.24: proef op 5 september 2024

Een concrete planning van de dag wordt je per mail toegestuurd enkele dagen voor de toelatingsproef.

De Artistieke Toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het aanvullend gesprek met de docenten en/ of eventueel een praktische proef op campus.

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Lemmens Leuven

Lemmensberg 2 
3000 Leuven

Voor meer info kan je terecht bij: bart.vandevoorde@luca‐arts.be