Toelatingsproef Muziekpedagogie Leuven

Bachelor in de Muziek

campus Lemmens Leuven academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van de proef

Je wilt je registreren voor de Artistieke Toelatingsproef Muziek bij LUCA Muziek voor de afstudeerrichting Muziekpedagogie als bachelorstudent. Op de vorige pagina vond je reeds de datum van de deadline voor de online registratie van deze proef en de datum waarop je verwacht wordt op de campus. Op deze pagina vind meer info over wat deze proef inhoudt en hoe deze zal verlopen.

De artistieke toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke motivatie, een artistieke proef en een interview. Daarnaast wordt op dezelfde dag een oriënterende proef voor het opleidingsonderdeel gehoorvorming georganiseerd.

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

Schriftelijke motivatie

Je krijgt bij inschrijving een link naar de online omgeving waarin je de instructies vindt hieromtrent. In een korte tekst verduidelijk je je motivatie voor de gekozen opleiding en afstudeerrichting. 

DEEL 2 - PROEF OP CAMPUS

Artistieke proef op campus Lemmens

Instrumentale proef (15 min): je bereidt minimaal drie werken voor op je hoofdinstrument (minimaal niveau vergelijkbaar met de vierde graad in het DKO). Je kan, indien je dat wil, ook één stuk voorspelen op een tweede instrument. Elk instrument is welkom (waarbij ook zang of singer-songwriter als ‘instrument’ gelden). Er wordt geen pianobegeleiding voorzien door de opleiding. Het staat je vrij een eigen begeleider mee te brengen. 

Interview op campus Lemmens

In een kort gesprek met de jury wordt gepeild naar je motivatie en persoonlijke ambities.

Oriënterende proef gehoorvorming

Deelname aan deze proef is verplicht, maar niet bindend. Het voorbeeld hieronder geeft een concreet beeld van de veronderstelde basiscompetenties om te starten in Bachelor 1.

voorbeeld_mondelinge_stante_pede_proef_gehoorvorming.pdf

voorbeeld_schriftelijke_proef_gehoorvorming.pdf

RESULTATEN

Binnen een week na de proef wordt je op de hoogte gebracht van de reslutaten van de Artistieke Toelatingsproef.

DATA

  • Deadline online gedeelte 07.02.24: proef op 16 februari 2024
  • Deadline online gedeelte 24.06.24: proef op 1 juli 2024
  • Deadline online gedeelte 30.08.24: proef op 5 september 2024

Enkele dagen na de deadline van het online gedeelte wordt de gedetailleerde planning via mail bezorgd

De Artistieke Toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het aanvullend gesprek met de docenten en/ of eventueel een praktische proef op campus.

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Lemmens Leuven

Lemmensberg 2 
3000 Leuven

Voor meer info kan je terecht bij: bart.vandevoorde@luca‐arts.be