Afstudeerrichting in de Bacheloropleiding muziek
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Muziekpedagogie

Academische Bachelor / Exchange Programme

Ben je al jaren gedreven met muziek bezig? Heb je zin om je kennis, ervaring en passie te delen? Dan is de afstudeerrichting Muziekpedagogie jou op het lijf geschreven. Op deze pagina vind je alle informatie over onze afstudeerrichting muziekpedagogie (academische bachelor) die uitmondt in de Educatieve master Muziek.

Hoe ziet de opleiding eruit?

MUZIEKPEDAGOGIE

Tijdens de bacheloropleiding Muziekpedagogie (3 studiejaren, 180 ECTS) ontplooi je je muzikale competenties tot die van een allround vakman. Tegelijk ontdek je hoe je die muzikale competenties kan inzetten in diverse muziekeducatieve praktijken met kinderen, jongeren en volwassenen. Je denken en handelen worden steeds ondersteund door kritische zelfreflectie en onderzoek.
Als bachelorproef maak je een muziekeducatieve voorstelling.
Na je bacheloropleiding stroom je door naar de educatieve master waarin je je eigen muziekpedagogische profiel verder ontwikkelt. Je masterproef is een project naar keuze in een muziekeducatieve context.

VERKORTE BACHELOR

Heb je al een diploma ‘Educatieve bachelor secundair onderwijs': muzikale opvoeding’ op zak en wil je je verder verdiepen in de muziekpedagogie? LUCA biedt een verkorte bachelor Muziekpedagogie aan (90 ECTS), met doorstroommogelijkheid naar de educatieve master (120 ECTS). De verkorte bachelor zet vooral in op de uitdieping van je muzikale en academische competenties.

MASTERCLASSES, SYMPOSIA EN INTENSE PRAKTIJKERVARINGEN

Een masterclass met een topinstrumentalist, workshops waar internationaal gerenommeerde muziekpedagogen in dialoog gaan met onze studenten ... De opleiding organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Hierdoor kom je in contact  met experts van buiten onze hogeschool.

Er zijn vaak buitenlandse muziekpedagogen te gast. In de afgelopen jaren waren dat onder andere Thade Buchborn (Freiburg, Duitsland), Martin Fautley (Birmingham, UK), John Feierabend (Harthord, VS), Doug Goodkin (San Francisco, VS), Lee Higgins (York, VK), Anna Houmann (Malmö, Zweden), Isolde Malmberg (Rostock, Duitsland), Susan O'Neill (Vancouver, Canada), Gerhard Sammer (Würzburg, Duitsland), Nina Stern (New York, VS) en Adri de Vugt (Den Haag, Nederland).

De muziekpraktijk staat centraal tijdens je leven op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of zelfstudie, we stimuleren je om ook zoveel mogelijk te participeren aan de optredens in onze ensembles, koren en orkesten. Ten slotte werk je ook mee aan prestigieuze artistieke producties.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

INTERNATIONALE ERVARING

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je opleiding in overleg met je docenten ook uitbreiden en internationale ervaringen opdoen via diverse uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus.

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Inschrijven als bachelorstudent >

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons:

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Uit studies van de VDAB blijkt dat 90% van de afgestudeerden Muziek binnen het jaar aan het werk is.

Als afgestudeerd muziekpedagoog ben je breed inzetbaar. Je kunt aan de slag in de brede muziekeducatieve sector: educatieve diensten van concerthuizen, de amateurkunstensector, de sociaal-artistieke sector, het jeugdwerk, de volwassenenvorming en uiteraard ook het leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.

'Naast de lessen van je hoofdinstrument, kom je in contact met vele andere instrumenten. Dit is een grote uitdaging die je soms wel eens uit je comfortzone haalt maar je leert veel dankzij de ondersteuning die je van docenten en medestudenten krijgt. De kleine lesgroepen zorgen voor een hechte band en een leuke klassfeer. 
Anders dan bij sommige andere studierichtingen, moet je voor muziekpedagogie het hele jaar door super hard werken, maar dat maakt wel dat de examenperiode rustiger is.'

Flore Geuns (student Muziekpedagogie)

'Zelf vond ik het moeilijk om te kiezen, dus dat kwam goed uit, want muziekpedagogie is een veelzijdige opleiding: je instrument beter beheersen, zingen, componeren, improviseren, dirigeren... Dat maakt je heel flexibel en dat is ook wel nodig! Momenteel leid ik een circusorkest, geef ik muziekles op een basisschool, muziekinitiatie op de muziekschool, maak ik muziektheaterproducties en geef ik workshops. Die veelzijdigheid komt me dus goed van pas!'

Mirjam De Wit (alumna master Muziekpedagogie)
Je docenten

In onze opleiding ben jij het vertrekpunt.

Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die hun methodes opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken. Voor onze docenten bestaat er dan ook geen mooiere uitdaging dan je te ondersteunen en te inspireren. In het begin lopen ze vóór je, dan naast je en op het einde van je studie loop jij voorop. De docenten die je begeleiden staan zelf in de praktijk. Ze zijn actief als muziekpedagoog, muzikant, workshopleider, componist, songwriter, arrangeur, … samen vormen zij een heel complementair en dynamisch team. Het zijn stuk voor stuk niet alleen bekwame pedagogen, maar echte ervaringsexperts in muziekeducatie.