-

Klein Auditorium (C-3.17) van LUCA Campus Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel.

Doctoraatsverdediging Thomas Laureyssens

Doctoraatsverdediging

Thomas Laureyssens (onderzoekseenheid Inter-Actions) verdedigt zijn doctoraatsonderzoek in de kunsten:

"The Appropriation of Interactive Interventions in Urban Social Contexts"

Interactieve stedelijke interventies hebben het potentieel om stedelijke gemeenschappen te versterken en bruggen te bouwen tussen overheden en burgers.  En dit bijvoorbeeld door het stimuleren van spel en ontmoeting of het samen aanpakken van stedelijke uitdagingen. Het is dus van belang dat burgers stedelijke interventies ook zelf kunnen (en willen) gebruiken en toepassen voor zichzelf en hun gemeenschap. In zijn praktijkgebaseerd doctoraatsonderzoek identificeert Thomas Laureyssens sociale en ontwerpvoorwaarden zodat bewoners zelf aan de slag kunnen gaan met interactieve stedelijke interventies, en deze aan kunnen passen en toe-eigenen aan de specifieke wensen en noden in hun lokale omgeving. 

Het doctoraat werd begeleid door promotor prof. dr. Andrew Vande Moere (Departement Architectuur KU Leuven) en copromotor dr. Nel Janssens (Departement Architectuur KU Leuven)
 
De juryleden zijn: 

  • Decaan dr. Simon Van Damme (voorzitter, LUCA School of Arts / KU Leuven)
  • Prof. dr. Andrew Vande Moere (promotor, KU Leuven)
  • Prof. dr. Nel Janssens (copromotor, KU Leuven)
  • Prof. dr. Liesbeth Huybrechts (UHasselt)
  • Prof. dr. Karmen Franinovic (Zürich University of the Arts)
  • Dr. Steven Devleminck (LUCA School of Arts / KU Leuven)
  • Dr. Veerle Van der Sluys (LUCA School of Arts / KU Leuven)
  • Prof. dr. Martijn de Waal (Hogeschool van Amsterdam)

De openbare verdediging vindt plaats op vrijdag 20 januari 2023 om 14u45 in het Klein Auditorium van LUCA Campus Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel.

Vanaf 17u35 wordt er een receptie aangeboden. Inschrijven is gratis en kan tot 19 januari via deze link: https://www.luca-artoffice.be/project/39653