Een lange traditie in vernieuwing van het kunstonderwijs

De geschiedenis van campus Sint-Lucas Gent gaat meer dan 150 jaar terug. Onze campus is een bakermat van waaruit zich een nationaal net van kunstscholen ontwikkelde met een eigen onderwijspedagogiek.

Al snel werd Gent de bakermat van waaruit zich een nationaal net van katholieke kunstscholen ontwikkelde. De inspiratiebron was de neogotische beweging, waarin alle kunsten en ambachten waren geïntegreerd.

De broeders ontwikkelden een eigen onderwijspedagogiek die speciaal was afgestemd op het opleiden van ambachtslui en beoefenaars van de nijverheidskunst, twee beroepscategorieën waar grote nood aan was tijdens de eerste jaren van de industriële samenleving.

Foto

Geschiedenis campus Sint-Lucas Gent

2012 was een bijzonder jaar voor het Sint-Lucaskunstonderwijs. We vierden dat jaar onze 150ste verjaardag. Ondertussen is Sint-Lucas deel geworden van LUCA School of Arts, een hogeschool gespecialiseerd in hoger kunstonderwijs.