-

Campus Sint-Lucas Gent 

EERSTE SCHOONMAAK ASSEMBLEE

Event

Wat betekent schoonmaken voor onze school, ons atelier, onze praktijk?

En wie verricht deze arbeid?

 Wat is de rol van schoonmaken en de positie van de schoonmakers op onze campus van Sint-Lucas Gent? Is schoonmaken een kerntaak van de school, in welke zin maakt het deel uit van een artistieke praktijk? Wat kunnen we op korte termijn concreet veranderen wat betreft zichtbaarheid, onderlinge relaties en werkomstandigheden, en hoe kunnen we stappen in de juiste richting zetten?

Voor deze eerste schoonmaak assemblee willen we tot een ontmoeting komen tussen het onderhoudspersoneel, de leidinggevenden, lesgevers, werkplaatsvertegenwoordigers en studenten van de campus van Luca Gent.

We luisteren naar en praten met de schoonmakers over concrete problemen op de werkvloer en bekijken wat er gedaan kan worden, bijvoorbeeld op het vlak van communicatie met de studenten, zware vuilbakken, voldoende personeel en anderstaligheid.

Daarna gaan we in gesprek op basis van fragmenten van de film Le balai Libéré (2023), waarin filmmaker Coline Grando schoonmakers van de universiteit van Louvain-La-Neuve (UCL) uit de jaren zeventig samenbrengt met de schoonmakers van vandaag.

Donderdag 14 december 2023

10u30 - 12u30

lokaal D002

LUCA School of Arts campus Gent

Het eerste schoonmaak assemblee wordt georganiseerd vanuit ‘School of Equals’, een initaitief van de Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten. Het onderzoekstraject wordt ondersteund met middelen van het Impulsfonds van IMAGE LUCA school of arts Gent.