INT mobiliteit campus C-mine

Welkom

Elke student op onze campus C-mine kan een buitenlandse uitwisseling aanvragen. Dit kan niet alleen in het meest bekende Erasmus programma maar evengoed buiten de EU of in andere beursprogramma's.

In elk van onze opleidingen heb je de kans om voor een studie- en/of een stage-uitwisseling te kiezen. Binnen een looptijd van 24 maanden kan je als student zowel een studie als stage-uitwisseling opnemen.

Een uitwisseling is mogelijk in het 3de bachelorjaar en dit voor 1 semester. Afhankelijk van je opleiding (bespreek dit met je anker) gebeurt dit in het herfst- of lente semester. Op C-mine is een jaar-uitwisseling niet mogelijk in het curriculum..

Welke mogelijkheden kan je benutten?

Alles vertrekt van jouw eigen motivatie, interesse en ambitie om gedurende een semester in het buitenland te gaan studeren, om je stage bij een buitenlandse organisatie te lopen of een vrij project in het kader van je bachelor/masterproef te realiseren. Best dat je zelf eerst goed nadenkt over wat je doen wil en bespreek dat ook met je aanspreekpunt in je opleiding. Dit aanspreekpunt is het internationaal anker. Elke opleiding heeft zo'n anker die jou op weg helpt en informeert over wat er in de opleiding kan.

De klassieke en meest gekende vorm van uitwisseling gebeurt in Europa (KA103) voor studie of stage. Dit kadert binnen het welbekende Erasmus+ programma.

Echter biedt het Erasmus+ programma ook mogelijkheden voor uitwisseling buiten de EU in zogenaamde programmalanden (KA107).

Een generieke of Priority Country-beurs geeft je de mogelijkheid om ook naar de US, Azië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, ... te trekken.

Een Global Minds-studentenbeurs geeft je de mogelijkheid om voor een project naar partnerlanden in het Zuiden of Noorden te reizen (Azië, Zuid-Amerika, Afrika, ...).

Zit je in je laatste studiejaar (bachelor of masterjaar)? Dan kan je een beurs aanvragen voor een stageproject na afstuderen (Students On The Move).

Wie kan je aanspreken?

Als je in het algemeen vragen hebt over een internationale uitwisseling als student, kan je Jan Louis aanspreken (email hem of bel hem op 02 447 10 87). Hij coördineert de internationale activiteiten op campus C-mine.

Daarnaast heeft elke opleiding een eerstelijnscontactpersoon die jou al met eerste informatie op weg helpt:

Product Design: Wim Buts - email Wim
TV-Film: Gert Embrechts - email hem
Animatie Film: Tom Vanroy - email hem
Fotografie: Joery Erna - email Joery
Game Design: Jan Louis De Bruyn - email hem

Hoe begin je er aan?

Je vraagt altijd 1 jaar op voorhand je uitwisseling aan. Dit betekent dat je in het 2de bachelorjaar een aanvraag kan doen. Je uitwisseling vindt dan plaats in het daaropvolgende academiejaar. Tenminste voor de klassieke uitwisseling in Erasmus of buiten de EU.

Opgelet: voor een uitwisselingsproject (studie of stage) moet je voor 01/12 je aanvraag ingediend hebben via KULoket. Zeker niet te vergeten dus.

Voor stageprojecten in het buitenland, zijn er 2 aanmeld-rondes per academiejaar: doe dit voor 1/12 of voor 1/10 (via KULoket).

Daarnaast zijn er specifieke oproepen doorheen het jaar waaraan je kan deelnemen. Dit kan bijvoorbeeld voor een vrij project (stage, opdracht of masterthesis) in het Global Minds-programma (de Zuid- en Noordlanden).
Of zijn er oproepen voor Summer Schools of aparte projecten.