Joery Erna

Joery Erna werkt binnen Luca School Of Arts op twee afdelingen. Voor de Educatieve Master staat hij in voor de vakken stage exploreren, algemene vakdidactiek en stage verdiepen voor de studenten van campus C-mine. Deze vakken hebben een grote focus op dialoog, een centraal thema binnen zijn eigen werk als maker. Daarnaast beschikt Erna over de nodige bagage door zijn vooropleiding als leerkracht, waarvoor hij een diploma behaalde in 2014 en zijn lesgeef-praktijken in het Deeltijds Kunstonderwijs. Bij de afdeling beeldende kunsten geeft Joery colleges aan de 2de en 3de bachelors voor medium verruimende vakken waarbij transdisciplinair werken centraal staat. Hij staat daarnaast in voor de begeleiding van de bachelorproef-projecten voor de studierichting Fotografie. 

Joery Erna is daarnaast deel van de onderzoeksgroep: Interactions, waar hij actief is als PhD-student. Hij onderzoekt de elasticiteit van het begrip fotografie aan de hand van veldonderzoek. Voor zijn onderzoek betrekt Joery op regelmatige basis studenten van beide afdelingen om bij te dragen aan de diverse thematieken die worden besproken. Op die manier wordt er getracht onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar te brengen. 

joery.erna@luca-arts.be / joery.erna1@gmail.com 

Website: www.joeryerna.com

PhD - Elastic Encounter:  Minor Photography Practice within today’s visual culture as a response to a changed relationship with images.

Als hedendaagse maker wordt Joery Erna geconfronteerd met een overvloed aan beelden. Het beeld heeft zich verwijderd van de muren en verplaatst naar het netwerk, onze relatie met beeld is aangetast. Het onderzoek dat Erna binnen zijn PhD Elastic Encounter aanvat wil het begrip fotografie verruimen en het medium elastisch benaderen aan de hand van Minor Art Practice. Om de fotografie holistisch te benaderen en een antwoord te formuleren op deze veranderende wereld werkt Erna met herhalende reeksen van methodisch en systematisch opgezette ontmoetingen. In elke ontmoeting staat een verandering van het fotografische proces centraal, zo werkte Erna in 2020-2021 aan een camera aangedreven door hartsensors. De ontmoetingen zijn een methode om te komen tot een transdisciplinaire praktijk waarbij media worden overstegen en doorbroken. Het onderzoek kan omschreven worden als een cyclische proces, waarbij ontmoetingen elkaar opvolgen en beïnvloeden. De output van  zijn werk is veelzijdig van aard, gaande van experimenteel beeldend werk, essay-films, workshops, kunstenaarspublicaties en tentoonstellingen.