Liesa Behiels

Liesa Behiels behaalde het masterdiploma pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting onderwijskunde aan de UGent. Tegelijkertijd is ze binnen de vrije tijdsruimte als creatieve begeleider gedurende 10 jaar intensief actief geweest in het creatieve jeugdwerk. Meer specifiek in het creatief werken met jongeren binnen Jeugdatelier Krejo. Binnen deze context groeide ook haar interesse voor diverse creatieve uitingsvormen, maar ook ontwikkelde op organische wijze een pedagogische en didactische visie op het begeleiden van een creatief proces.

De eerste professionele stappen werden gezet binnen ‘het beroepenhuis’ waar jongeren ondersteund werden bij het maken van een gerichte studiekeuze. Vervolgens werkte ze als leerkracht in het secundair onderwijs in o.a. het vak ‘expressie’ en als stagebegeleider. Vervolgens werd de stap gezet naar de specifieke lerarenopleiding binnen CVO Kisp. Binnen de ze context werkte ze enerzijds als lector in de didactische en psychologische leerlijn en anderzijds werkte ze als trajectbegeleider en ondersteunende opleidingscoördinator.

Als creatieve duizendpoot blijft het ontdekken van beeldende technieken en bewegende expressievormen in de vrijetijdssfeer haar interesse wegdragen. Als onderwijskundige heeft ze interesse in alle onderwijskundige bouwstenen die relevant zijn om groei te realiseren bij leerlingen, studenten, stagiairs, …  Dit kan zich uiten in diverse coachingstechnieken tijdens het begeleiden van een stage of het optimaliseren van een didactisch concept i.f.v. realisatie leerwinst. Als lerarenopleider heeft ze zich het meest verdiept in digitale didactiek, stagebegeleiding en in brede thema’s i.f.v. een maatschappelijk betrokken onderwijs in Vlaanderen.