30.05.2024

LUCA behaalt met 5 Master Mind beurzen voor buitenlandse masterstudent een uitstekend resultaat!

LUCA ontving een zeer positief bericht van VLUHR waarbij niet minder dan 5 van de 8 ingediende kandidaten vanuit LUCA een Master Mind beurs krijgen. Dat is een succesratio van 63%! Op Vlaams niveau gaat dus 1 op 6 Master Mind beurzen dit jaar naar LUCA, het beste resultaat voor LUCA sinds de start van het programma.

Master Mind is een beursprogramma van de Vlaamse Overheid die jaarlijks 30 beurzen ter beschikking stelt aan talentvolle buitenlandse masterstudenten om in Vlaanderen te komen studeren. Geselecteerde Master Mind studenten betalen het laagste inschrijvingstarief en krijgen ook een beurs waarmee ze hun verblijf in Vlaanderen kunnen ondersteunen.

LUCA dient elk jaar maximaal 8 dossiers in bij VLUHR, de koepel van Vlaamse hogescholen en universiteiten. Voor academiejaar 2024-2025 dienden in totaal 16 studenten een MM aanvraag in waarvan 8 kandidaturen zijn doorgestuurd naar VLUHR met een grondige motivatie bij elke kandidatuur. Zowel de interne als externe commissie kijkt bij de beoordeling naar dezelfde criteria uit de call (studieresultaten, motivatie en kwaliteit van de aanbevelingsbrieven). De interne selectie werd opgevolgd door het International Office, de externe selectie door een selectiecommissie van experten bij VLUHR. Van deze 8 kandidaten werden er uiteindelijk 5 geselecteerd. De 3 andere dossiers scoorden net niet hoog niet.

We verwelkomen deze 5 studenten voor het academiejaar 2024-2025 uit de Verenigde Staten, Brazilië, Iran, Taiwan en Colombia tot onze master programma's: MA in Muziek: 'classical performance', MA in Audiovisuele kunsten - Film en Ma in beeldende kunsten - Grafisch ontwerp: Beeldverhaal.