MASTER ASSESSMENT GRAFISCH ONTWERP GENT

Master in de Beeldende Kunsten

campus Sint-Lucas Gent academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van het assessment

Het Master Assessment bestaat uit twee onderdelen. Na registratie zal jouw dossier een eerste maal gecontroleerd worden door Admissions. Indien in orde, ontvang je per mail een link naar het platform waarop je de documenten voor het eerste deel moet opladen, je voltooit dit voor de deadline van DEEL I. De verschillende onderdelen vind je verder op deze pagina. Afhankelijk van de periode waarvoor je hebt geregistreerd zal de datum daarvan verschillen. Vooraf aan DEEL II, dat bestaat uit een interview op de campus, zal jouw dossier nogmaals worden gecontroleerd. Indien in orde, ontvang je enkele werkdagen voor DEEL II, de uitnodiging per e-mail voor het interview op de campus. Het assessment zal uitwijzen of een start in de master of aangepast traject in de vorm van een schakel- of voorbereidingsprogramma, voor latere doorstroom naar de master, mogelijk is. Bekijk ook alvast de toelatingsvoorwaarden om te kunnen starten als masterstudent op de volgende pagina: Inschrijven als MASTERSTUDENT | LUCA (luca-arts.be)


DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE:

Hieronder vind je de verschillende onderdelen die je dient te voltooien en op te laden via het platform. De jury zal je dossier bestuderen. Indien je alle documenten voor de verschillende onderdelen volledig hebt voltooid en correct hebt opgeladen én je aan de diplomavoorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor het interview. 

Opladen: indien de documenten niet of onvolledig zijn opgeladen gaan we ervan uit dat je niet langer wenst deel te nemen aan het assessment. Controleer dus goed of alle documenten correct zijn opgeladen. Als je beslist niet langer aan het assessment deel te nemen, gelieve je hiervoor uit te schrijven (via dezelfde link die je hebt gebruikt om in te schrijven).

Op te laden documenten:


MOTIVATIE: Verduidelijk in een motivatiebrief waarom je voor deze opleiding kiest.


CURRICULUM VITAE (CV): Laad jouw CV op via de online Master Assessment link.


PORTFOLIO (EIGEN WERK): Stel een portfolio samen dat bestaat uit: recent eigen werk. Het moet aantonen dat je over de nodige vaardigheden beschikt die corresponderen met het door jou gekozen keuzetraject.

DEEL 2 - INTERVIEW OP CAMPUS:


Bij verblijf/adres in België: Fysiek op de campus: Het interview gaat door op de Campus LUCA Gent. Het exacte lokaal en tijdstip verneem je, zoals eerder vermeld, na het afronden van DEEL I via mail met de uitnodiging (kijk ook jouw spambox na). Tijdens het interview voer je een individueel gesprek van maximum 20 minuten met atelierdocenten van de richting waarvoor je hebt gekozen. In dit gesprek wordt gepeild naar de creatieve competenties en je creatief potentieel aan de hand van het portfolio, de motivatie en gekozen oriëntatie. 

Bij verblijf/adres buiten België: Online interview: De uitnodigingsmail bevat het exacte tijdstip en de link voor het online gesprek. Via de link zal je als gast kunnen deelnemen aan het gesprek zonder dat je een programma moet installeren op je computer.

Opgelet: Er bestaat geen mogelijkheid om het gesprek online te doen, indien je in België verblijft of om het gesprek op een andere dag in te halen indien je niet aanwezig kan zijn op de aangegeven datum en/of uur. Je zal dan automatisch doorverwezen worden naar het volgende assessment. Je kan de datum (voor de deadline) nog zelf wijzigen via de aanvankelijke inschrijvingslink. Indien je hiermee problemen ondervindt of wil nagaan of de datum correct is aangepast, kan je contact opnemen via het volgende e-mailadres: tatjana.vanoverloop@luca-arts.be Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan het laatste assessment van september en je slaagt niet of kan niet aanwezig zijn, dan kan je pas in het voorjaar van 2025 deelnemen aan een volgend assessment.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN:

Je wordt zo gauw mogelijk na afronding van het interview per mail op de hoogte gebracht of je in de master mag starten, via een schakel- of voorbereidingsprogramma kan doorstromen of niet wordt toegelaten (check ook steeds jouw spambox). In de eerste twee gevallen ontvang je eveneens de richtlijnen voor de definitieve inschrijving.VEEL SUCCES!

DATA

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

DEEL 2 - INTERVIEW OP CAMPUS BEKENDMAKING RESULTATEN
WO 20 MAART 2024 (11:00) DO 25 APRIL 2024 Binnen een week na deel 2.
MA 24 JUNI 2024 (11:00) DO 4 JULI 2024  
VR 30 AUGUSTUS 2024 (11:00) DO 5 SEPTEMBER 2024  
CONTACT

CONTACT

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Sint‐Lucas Gent

Alexianenplein 1, 9000 Gent

+32 (0)2 447 14 00

tatjana.vanoverloop@luca‐arts.be