Masterassessment FOTOGRAFIE BRUSSEL

Master in de Beeldende Kunsten

campus Sint-Lukas Brussel academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van het assessment

Het Master Assessment bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar het online Master Assessment en doorloopt de verschillende onderdelen voor woensdag 20 maart 2024 (11:00 ochtend), maandag 24 juni 2024 (11:00 ochtend) of vrijdag 30 augustus 2024 (11:00 ochtend) (afhankelijk van de gekozen periode). Daarna ontvang je eventueel een uitnodiging voor een interview (zie data onderaan).

DEEL 1 - ONLINE INDIENEN DOCUMENTEN

  1. MOTIVATIE: Schrijf een motivatiebrief waarom je voor deze opleiding kiest.
  2. CURRICULUM VITAE (CV): Laad jouw CV op via de online Master Assessment link.
  3. MASTERPROEF – MASTER PROJECT: Bereid een voorstel voor een Masterproef voor. Toon hierbij aan dat je kan reflecteren over eigen werk/praktijk en de plaats als kunstenaar in het ruimere kunstenveld. Toon aan een potentieel concept te kunnen voorleggen dat mogelijk verder ontwikkeld kan worden tijdens de masteropleiding. In de registratie-bevestigingsmail of op de LUCA website kan je het te gebruiken sjabloon terugvinden om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Het document ‘Masterproef - Master Project’ moet aangevuld zijn met een 3-tal uitgewerkte beelden die de beoordelingscommissie zowel inhoudelijk als visueel een blik gunnen op het concept van de kandidaat.
  4. PORTFOLIO (EIGEN WERK): Stel een portfolio samen dat bestaat uit een toegelichte selectie van je eigen beeldende werk. Het portfolio moet aantonen dat je over de nodige vaardigheden beschikt. Het meest recente werk in het portfolio dient niet ouder te zijn dan één jaar. Het oudste werk dient niet ouder te zijn dan vijf jaar. Meer info vind je in het document 'Master portfolio requirements'.Stilstaande beelden voeg je samen in één document (pdf), voor bewegende beelden vermeld je de link naar Vimeo, Youtube of een andere bereikbare plaats (met of zonder paswoord). Voor een website zet je ook het webadres in een pdf-document.

DEEL 2 - INTERVIEW

Gesprek met de docenten

Enkele dagen op voorhand word je per mail op de hoogte gebracht of je op basis van het artistiek dossier (motivatie, portfolio, voorstel Masterproef - Master Project en CV) al dan niet wordt uitgenodigd voor een interview. De interviews worden in principe op de campus in Brussel georganiseerd. Kandidaten die niet in staat zijn om fysiek naar de campus te komen, kunnen het interview online afleggen.

De uitnodigingsmail bevat het exacte tijdstip en eventueel de link voor het Teams-gesprek. (Je hoeft Teams niet te installeren op je computer of telefoon. Via de link zal je als gast kunnen deelnemen aan het gesprek zonder dat je een programma moet installeren.)

Tijdens het interview voer je een individueel gesprek (maximum 15min.) met (atelier)docenten van de afstudeerrichting Vrije Kunsten. In dit gesprek wordt gepeild naar de creatieve competenties en het creatief potentieel aan de hand van het portfolio en het document ‘Masterproef - Master Project’. Het is dus een gelegenheid om jouw motivatie en oriëntatie onder woorden te brengen en te verdedigen.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN

Je wordt binnen een week na afronding van de procedure per mail op de hoogte gebracht of je in de master mag starten, via een schakel- of voorbereidingsprogramma kan doorstromen of niet wordt toegelaten. In de eerste twee gevallen ontvang je eveneens de richtlijnen voor definitieve inschrijving.

Veel succes!

DATA

Deadline online gedeelte indienen* 

Interview** Bekendmaking resultaten
WO 20 MAART 2024 (11:00 ochtend) WO 27 MAART 2024 binnen een week na afronding van
de procedure
MA 24 JUNI 2024 (11:00 ochtend) WO 3 JULI 2024 binnen een week na afronding van
de procedure
VR 30 AUGUSTUS 2024 (11:00 ochtend) VR 6 SEPTEMBER 2024 binnen een week na afronding van
de procedure

* Bij registratie heb je één van deze data geselecteerd.
** De interviews worden in principe op de campus georganiseerd, enkel bij uitzondering gaat dit online door.

CONTACT

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Sint‐Lukas Brussel

Paleizenstraat 70, B‐1030 Brussel

T+32 2 250 11 00

onderwijsadmin.brussel@luca‐arts.be