MASTERPROEF - MASTER PROJECT BRUSSEL/BRUSSELS

Master Film/Animatiefilm/Vrije Kunsten/Grafisch Ontwerp Beeldverhaal
Master Film/Animation Film/Fine Arts/Graphic Design Storytelling

campus Sint-Lukas Brussel academiejaar 2024-2025

campus Sint-Lukas Brussels academic year 2024-2025

Met dit voorstel toon je als geïnteresseerde masterstudent aan dat je kan reflecteren over je eigen werk/praktijk en plaats als kunstenaar in het ruimere kunstenveld. Je toont tevens aan een potentieel concept te kunnen voorleggen, dat mogelijk verder ontwikkeld kan worden tijdens de masteropleiding. 

With this proposal you illustrate as a Master candidate that you are able to reflect on your own work and place as an artist in the broader art field. You also demonstrate that you can present a potential concept, that might be further developed during the master program.

SITUEER/SITUATE

Beschrijf in hoofdlijnen waar je op dit moment staat met je werk. Ga zowel op vormelijke als inhoudelijke zaken in. Voeg indien gewenst relevant beeldmateriaal toe.

Describe where you roughly stand at the moment in the development of your work, both in terms of form and content. If needed add some visual material.

EVALUEER/EVALUATE

Wat beschouw je zelf als de sterke/zwakke kanten van je eigen werk?

What do you consider to be the weak/strong points in your work?

PLAN/PLAN

Welke kant wil je op? Aan welk(e) aspect(en) van je artistieke werk wil je gedurende je masterjaar vooral aandacht besteden? Leg uit en geef een motivatie.

What direction do you want to take? What aspects of your artistic work do you want to focus on during your Master? Please explain and motivate your answer.

REFLECTEER/REFLECT

Hoe denk je de problematiek van je werk zinvol te verbinden met het kritisch-theoretische kader van een masterscriptie? Geef een eerste aanzet voor een individueel relevante onderzoeksvraag en/of onderwerp.

How do you intend to shed light on the problematic of your work within the critical-theoretical framework of a Master thesis? Give a first sketch of an individually relevant research question or topic.