-

LIVE in campus Brussel

MegaMEET LUCA studiedag 25/01/2024 thema welzijn

Talks, lezingen en congressen

Click here for ENGLISH VERSION

Op 25 januari gaat de volgende LUCAmegaMEET door op de centrale campus Sint-Lukas in Brussel. Deze interne professionaliseringsdag biedt elke LUCA-medewerker de kans om samen bij te leren over grote en kleine kwesties die onze leergemeenschap vandaag bezighouden. Ook studenten zijn welkom om aan te sluiten. 
Deze (5e!) editie wordt vormgegeven door de dienst Onderwijs & Kwaliteit in samenwerking met de Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten en de coördinatoren Duurzaamheid & Diversiteit. Wij kiezen voor het overkoepelende thema van WELZIJN om een aantal onderwerpen ter sprake te brengen. Met de noemers afstemmen, waarderen, tijd&ruimte en vertragen wensen wij vanuit diverse perspectieven een licht te werpen op ons onderwijs en de diensten die dat onderwijs mede mogelijk maken. 

afstemmen
Een actuele lespraktijk stem je af op de groep die voor je zit. Dat is niet langer een homogeen publiek maar een verzameling van individuen met verschillende noden, verwachtingen en gevoeligheden. Mogen zijn wie je bent is een eerste stap naar een diverse leergemeenschap. Even belangrijk is het om jezelf in die gemeenschap te herkennen en erkend te worden. Aan de hand van verschillende identificatiemogelijkheden leren studenten en medewerkers werken aan een inclusief curriculum, didactiek en beleid. 

waarderen
‘A great place to work’ veronderstelt een waarderende aanpak binnen alle relaties die zich in de leergemeenschap aftekenen. Een feedbackcultuur die het traject van studenten en medewerkers positief in beweging houdt. De sessies gaan in op waardering van de leidinggevende, tussen medewerkers, de feedback tussen studenten en docenten en het gebrek aan waardering voor medewerkers die onzichtbaar blijven.  

ruimte & tijd
Soms is het noodzakelijk om een ruimte leeg te maken, een andere keer moet je een plek tot de nok vullen om impact te hebben. Variaties in de verhouding tussen ruimte en tijd zijn nodig om het (al dan niet bewust) innemen van diverse posities toe te laten. Hoe iemand de wereld ontmoet en beleeft, is sterk bepaald door de manier waarop de werkelijkheid zich aan die persoon presenteert. Met nieuwe perspectieven en handvaten worden ruimte, tijd en de bewegingen die daartussen bestaan meer zichtbaar gemaakt. 

vertragen
In vertragen zit een spectrum aan noodzakelijkheden vervat. Het gaat over tijd doorbrengen met artistieke, educatieve en intellectuele materialen in de klas, het atelier of op locatie om met elkaar echt tot leren te komen. Het gaat over kiezen voor ecologische benaderingen en zich openstellen voor andere processen en resultaten. Ook op school mag er plaats zijn voor zelfzorg en het opnieuw connectie maken tussen lichaam en geest. 

Graag registreren, zodat we een en ander logistiek kunnen kanaliseren.


Welkom!

10.00-11.00u: KEYNOTE Prof. dr. J. Hoegaerts

11.00-12.00u: maak je keuze:

AFSTEMMEN WAARDEREN TIJD&RUIMTE VERTRAGEN  VARIA - los van thema
Diagnosedrift - Griet Cleys Waarderen onder collega’s - Ilse Verschueren Thomas De Baets & Maaike De Zitter Verder in gesprek met Josephine Hoegaerts HANDS ON
Tafel 1: Samenwerken in Teamsomgeving - Thomas Storme    
Tafel 2: Wegwijs in my.LUCA - Kristien Van Roy

13.00-14.00u: maak je keuze: 

AFSTEMMEN WAARDEREN TIJD&RUIMTE VERTRAGEN  VARIA - los van thema
Kunst & Dekolonisatie - Stephanie Collingwoode William Waarderen onder collega’s - Miet Bosmans Leschoreografieën - Maureen Magerman Leren in de natuur - Bert Vandenbussche

Tafel 1: blended Intensive programmes bij LUCA aanvragen en uitwerken, inclusief organisatie van de mobiliteit en alle aspecten die erbij komen kijken,
Tafel 2: stafmobiliteit (algemeen) en daarbinnen de Erasmus stafmobiliteit: nieuwe gecentraliseerde flow 

- Wim Aerts, Cilia Gouwy,...

14.00-15.00u: maak je keuze: 

AFSTEMMEN WAARDEREN TIJD&RUIMTE VERTRAGEN  VARIA - los van thema

Studioschool - Julie Lesenne

Ongelijkheid op school - Stijn Van Dorpe & Sarah Késenne Prikkelarme ruimte op de campus - Rose-Myrtha Vercammen & Joke Thuy Mindfulness - Céline Gaza Beleid zij-instromers - Thomas Geudens & Loes Vandewalle

15.30-17.00u: maak je keuze: 

AFSTEMMEN WAARDEREN TIJD&RUIMTE VERTRAGEN  VARIA - los van thema
Improvisatie - Mathias Moors “Nieuwsgierige neutrale blik” - Liesbet Verschueren Stress en burnout - Ama Kissi > tot 17.30 uur Mindfulness - Céline Gaza (deel2) Topic onderzoek - Veerle Van der Sluys?