-

 Elective (6stp COIL) between Belgium - Indonesia

My beautiful catastrophe

Volgend academiejaar 2024-2025 wordt een keuzevak (6stp) COIL georganiseerd als een cultureel samenwerkingsinitiatief tussen kunst- en architectuurhogescholen in België en Indonesië.

De titel weerspiegelt de complexiteit van klimaatverandering en de impact ervan op gemeenschappen. Het is een open oproep voor studenten die worden aangemoedigd om de veelzijdige implicaties ervan op de samenleving, het milieu en het bredere culturele weefsel te ontrafelen. 

We brengen een diverse groep internationale studenten samen om werken te maken die ons uitdagen om onze antwoorden op de klimaatcrisis opnieuw te bekijken en te herdefiniëren. 

We stimuleren cross-culturele uitwisseling en artistieke exploratie. We ontwikkelen de ethisch-morele dimensie, onderwijs in de houding en waarden van mensen en ondersteunen zo op hun beurt de sociale ontwikkeling. 

In juni zal de oproep openstaan om in te schrijven, meer info contacteer caro.vandenhole@luca-arts.be, ronny.smedts@luca-arts.be ,esther.venrooij@luca-arts.be